Joel Rundt 1879—1971

Joel Rundt 1879-1971 Rundt
, Anders Joel (f. 3/12 1879 Nkby lk [Kovjoki], d. 2/6 1971 Vasa), författare och folkbildare. R. utexaminerades 1903 från Nykarleby seminarium och verkade därefter som folkskollärare i Karleby, Gamlakarleby och Hfrs fram till 1925, då han blev sekreterare i Svenska folkskolans vänner. Från 1929 ägnade han sig åt författarskap på heltid. R:s litterära insats, som framför allt präglas av ett harmoniskt och lågmält diktspråk, omfattar 8 diktsamlingar från debuten 1912 med Ödemark. I denna möter läsaren den motivkrets som skulle bli karakteristisk för alla R:s senare böcker, det österbottniska landskapet, vars stämningar han tolkade med stor formell säkerhet. Med åren blev det religiösa inslaget allt starkare i R:s diktning, samtidigt som den traditionella versen uppmjukades och ersattes av en friare form. Han bevarade sin skaparkraft upp i hög ålder; hans sista diktsamling, Tala o sång, utkom 1968. Valda dikter av R. publicerades 1945. Av stor betydelse var även hans verksamhet som översättare av finsk lyrik och hans insats som författare till ett stort antal sångtexter. En bronsbyst av R. restes 1970 (T. Helenelund) invid Nykarleby kyrka.Uppslagsverket Finland (1983).
Bild från Hedström (1958) sid 168.


”Hej, återkommen efter besök i kyrkan och Joel Rundt afton. Det som framkom där var att han även från finska översatte slagdängor och schlagers under Helsingforsåren på 30-talet. Han ville ej att det skulle framkomma att han för brödfödans skull sysslade med så oseriös verksamhet. Det var nytt för mig.” Meddelade Lars Pensar den 17 augusti 2005.


Läs mer:
Joel Rundt 50 år. 1929
Rundt i Lassila i Kovjoki by av Nykarleby landskommun av Woldemar Backman. 1933
Omnämnd av Kurre. 1937
Biblioteket införskaffade hans dikter 26 år efter debuten. 1938
Rundt i Elevmatrikel i Nykarleby folkskolseminarium 1873—1957 av Hans von Schantz. 1958.
Minnesstenen. 1971
Minnesruna i Svenska Folkskolans Vänners kalender. 1971
Åttio år finlandssvensk litteratur av Thomas Warburton. 1984
Svenska Folkskolans Vänner i Uppslagsverket Finland. 1985
Joel som sparkåkare av Nils Bonn. 1984–88
Presentation av Big Daddy. 2021
Poesi och Prosa.Bibliografi:

(1912) Ödemark
(1915) Skogen och fältet
(1920) Den stilla ån
(1924) Kväll vid floden
(1929) Det stilla ljuset
(1931) Ön och stjärnan
(1934) Den gröna muren.
(1937) I människor
(1939) Allt talar till ditt hjärta
(1940) Landet i norr

(1943) Vår hårda jord
(1945) Valda dikter
(1947) Uppfyllelse
(1954) Under dessa skyar
(1958) Om alla morgnar vore såsom denna
(1962) Höstandante
(1964) Bara i denna frid
(1966) Timligt och evigt
(1668) Tala, o sång: min själ dig hör

Samt ett antal översättningar.


(Rev. 2023-02-19 . )