Frosterus-Såltin Alexandra 1837—1916


Frosterus-Såltin Alexandra Theodora (f. 6/12 1837 Ingå, d. 29/2 1916 Vasa), målarinna, syster till Gustaf F. F. studerade 1852—57 vid ritskolan i Åbo och sedan en tid för R.W. Ekman samt 1858—62 i Düsseldorf. Hon målade humoristisk-sentimentala genrebilder, påverkade av det düsseldorfska figurmåleriet, med motiv särskilt från barnens och åldringarnas värld (t.ex. Små sorger, 1864, Ateneum), och från 1877 ett stort antal altartavlor (ca 50). Hennes kompositionstalang var utomordentlig, medan däremot det tekniska utförandet ibland beredde svårigheter. F. undervisade 1875—79 vid ritskolan i Åbo och därefter i Hfrs och Vasa. Hon var från 1866 gift med läkaren Fredrik Wilhelm Såltin (d. 1873).


Uppslagsverket Finland (1985).


Nedanstående hör egentligen inte hemma på Nykarlebyvyer, men jag kunde inte låta bli att spåra några andra altartavlor av Såltin, förutom altartavlan i Nykarleby kyrka, med hjälp av Google. Enligt en uppgift jag hittade har S. målat ca 60 och enligt en annan ca 70 altartavlor.

År Kyrka Motiv Anmärkning
1863 Korsholm Kristus nedtagen från korset. Två altartavlor. Den mindre är en kopia av en målning av fransmannen Regnault.
1878 Sakkola    
1878 Harjavalta    
1879 Ilmajoki   Två altartavlor.
1879 Sund    
       
1881 Malax    
1883 Kristina    
1883 Tammerfors    
1884 Kurkijoki    
1884 Kiika    
1885 Nyslott    
1885 Kauvatsa    
1885* Sibbo svenska församling   Efter original av dansken Carl Bloch.
*Kyrkans byggnadsår.
1886 Idensalmi    
1886 Villmanstrand    
1888 Messuby    
1889 Nykarleby Kristi förklaring. ”Degraderades” redan 1928 till vanlig målning.
1889 Pyhäjärvi Kommen alla till mig. År 1984 flyttad till Vittis kyrka.
1889 Jockas    
       
1890 Kerimäki   En av världens största kyrkor av trä.
1890 Lappträsk   Flyttad till ett kapell efter att kyrkan fått glasmålningar.
1897 Kimito Kristi förhärligande.  
       
1900 Padasjoki Kristi uppståndelse. Räddades när kyrkan brann.
1902 Karleby Getsemane.  
1907 Jeppo Jesus och Maria Magdalena vid den uppståndne Frälsarens grav. Donerad av jeppoemigranter i Sydafrika.
       
1910 Brändö, Vasa Kristus i Betania.  
???? Brändö, Åland Kristi himmesfärd.  


Läs mer:
Altartavla för Nykarleby kyrka målad av Såltin 1889.
På Historiska tidningsbiblioteket finns notiser om några av altartavlorna.
(Rev. 2022-05-21 .)