Teodor Schalin 1882—1960


Teodor Schalin 1882-1960,Schalin Zacharias Teodor (f. 19/11 1882 Hfrs, d. 31/7 1960 Pargas), skulptör och målare, bror till Olav S [och son till Zacharias S]. Efter studentexamen 1900 genomgick S. Finska konstföreningens ritskola 1901—03 och bedrev samtidigt studier vid universitetets ritsal, varefter han i olika repriser fortsatte sin utbildning utomlands. S. verkade 1909—49 som teckningslärare i ett flertal läroverk, längsta tiden (från 1917) i Åbo, där han även gjorde en betydande insats vid Konstföreningens i Åbo ritskola 1917—47. Som skulptör verkade han huvudsakligen 1911—17. I sina yngre år arbetade han främst som skämttecknare (medarb. bl.a. i skämttidn. Fyren) och illustratör, men övergick småningom nästan helt till att måla porträtt och om somrarna landskap. De tidigaste porträtten präglas av en stram komposition, diskret färgskala och pregnant teckning. En studieresa till Berlin 1919—20 medförde en nyorientering mot större expressivitet och kraftigare anslag. Som porträttmålare utförde S. ca 300 arbeten; bland dem märks porträtt av hovrättspresidenten Hugo Lilius (1932), Einar Holmberg (1949), biskop G.O. Rosenqvist (1957) och Ralf Törngren (1958). Han framträdde på äldre dagar även som medaljkonstnär.I sitt andra äktenskap (från 1921) var S. gift med konstnären Greta S.Uppslagsverket Finland (1985).
Illustration: Schalin, Teodor. Självporträtt, 1925.


Läs mer:
Minnesruna av Erik Bergh.
Familjeporträtt från början av 1900-talet.
Akvarell av Kuddnäs från 1914.
S. hade en utställning i samband med Sång- och musikfesten 1914.
S. utförde bronsreliefen till minnesstenen över Zacharias Topelius vid Kuddnäs.
S. fotograferade Karleborgsgatan omkring år 1900.
S. målade ett porträtt av K. J. Hagfors.
Greta Schalin ritade av Gästrins modeller.
Gipsrelief.

Alla sidor där Teodor Schalin nämns.
(Rev. 2020-01-19 .)