Hans von Schantz 1903—1979


Schantz, Hans Fredrik Emanuel von (f. 26/3 1903 Hfrs, d. 2/3 1979 Vasa), skolman, teol.lic. 1948. S. undervisade 1930—39 i religion vid några läroverk i Hfrs och var 1939—68 direktor (från 1958 rektor) för Nykarleby seminarium. Han arbetade för en förnyelse av lärarutbildningen [vilket innebar bland annat flyttning av seminariet till Vasa] och var aktiv inom olika sektorer av samhällslivet, bl.a. den kooperativa rörelsen. Erhöll undervisningsråds titel 1967 och blev 1978 fil.dr h.c. [hedersdoktor] vid Åbo Akademi.Läs mer:
Minnesruna i Svenska Folkskolans vänners kalender.
Hans von Schantz — Seminariedirektorn som fostrade en lärargeneration till folkbildare av Pehr Tonberg.
I Ny direktor. Seminariet under kriget. Avvecklingen av Erik Birck.
Luftskyddsdokument skrivet av von Schantz.
Så fostras en folkskollärare. Ett filmreportage från Nykarleby seminarium.
Schantz villa Tallbo.
Schantz seglarmössa.
Nykarleby folkskolseminarium. Matrikel 1873—1957 av Hans von Schantz
(Rev. 2023-08-20 . )