50 år fyller den 10 augusti postföreståndarinnan härstädes fröken Nanny Schwela.
Född i Mellilä blev fröken Schwela student från Heurlinska skolan i Åbo, varefter hon besökte Högvalla husmodersskola. Prövade så en tid på apoteksbanan, vilken hon dock lämnade efter ett par år och ingick vid postverket, i vars tjänst hon sedan dess varit anställd, bl. a. vid poststyrelsen i Helsingfors, vid postkontor i Impilahti, Åbo, Lahtis och Munsala.

I Nykarleby har fröken Schwela varit postföreståndarinna sedan januari 1928 viken tjänst hon sköter med ordning och precision. Utom sin ordinarie befattning har hon även tagit livlig del i lottaarbetet på orten, och tillhör f. n. härvarande Lotta Svärds styrelse i egenskap av kassör.


Österbottniska Posten, 5 augusti 1938, nr 31, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Postmästare och -föreståndare.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2022-03-16, rev. 2022-03-16 .)