M I N N E S R U N O R

VIOLA SEGERSTAM

 

Den 22 december 1981 avled i Helsingfors folkskollärarinnan och sånglärarinnan Viola Maria Segerstam, född Kronkvist 77 år gammal. Hon var född i Seattle, USA, den 31 januari 1904.

I början av seklet var det många emigranter som pendlade mellan det nya landet och ”gamla landet”, och Soklot by i Nykarleby landskommun blev snart hennes egentliga hembygd. Utrustad med rika gåvor och ett vaket intellekt blev Ekenäs seminarium den plattform, från vilken hon kunde söka sig en väg till en uppgift i samhället. Hon dimitterades 1929, men fortsatte sina studier vid nuvarande Sibelius-akademin. Sången och musiken kom sedan att föra henne samman med läraren Selim Segerstam, också han soklotbo och lidelsefullt fängslad vid musiken som livsintresse. Efter giftermålet 1930 bosatte sig det unga lärarparet i Vasa, hon som folkskollärare, han som lärare i sång och musik vid småskolseminariet. Sedan seminariet vid mitten av 1940-talet upphört med sin verksamhet flyttade familjen till Helsingfors. Viola Segerstam verkade som lärare vid Vallgårds folkskola, och efter makens död från 1963 som hans efterträdare som musiklärare till pensioneringen 1968.

I över sextio år sjöng Viola Segerstam med i olika körer, den längsta tiden i Bragekören i Helsingfors. Hon deltog i turnéer, bl.a. till Amerika, arbetade med liv och lust inom Runebergsorden, i vars förgrening i vårt land, Finlandia Order of Runeberg, hon var en av stöttepelarna. Ännu under sina sista levnadsveckor planerade hon med stor inlevelse, de amerikanska runebergssångarnas besök i Finland. Viola Segerstam hade sedan sångfesten i Vasa 1921 varit med om alla större sångfester i Svenskfinland, och hon hörde otvivelaktigt till de mest bekanta sångarprofilerna, outtröttlig i sin iver att göra en insats, osjälvisk och alltid fylld av optimism. Så stark var hennes livskänsla, att det oväntade dödsbudet ännu långt efteråt ter sig overkligt för hennes många vänner både i Amerika, det land som såg henne födas och i Svenskfinland som hon så varmt älskade.Ragnar Mannil, Svenska Folkskolans vänners kalender (1982).
Carl-Johan Eriksson tillhandahöll ur Jakobstads stadsbiblioteks referensavdelning.


Viola Segerstam 1904—1981
  Viola Maria Segerstam (Kronqvist)

Födelsetid

31 Januari 1904
Födelseort Seattle, King County, Washington, United States
Död 22 December 1981 (77) Helsingfors
Begravningsort Nykarleby
Närstående Johannes Segerstam
Mor till Marianne Segerstam

Källa: geni.com.


Läs mer:
Alla (och några till) sidor där Viola nämns.


I juli 2004 högtidlighölls hundraårsminnet av Selims och hustruns Viola Segerstams födelse med sång- och musikspelet ”Toner stå upp på nytt” i Ahlbecksalen. Bland andra Leif Segerstam och Segerstamkören under ledning av Gunilla Josefsson framträdde. Bo Kronqvist reciterade. Arrangörer: Arbetsgruppen och Juthbacka teater.
(Inf. 2020-01-21, rev 2020-01-21 .)