Lennart Segerstråle 1892—1975


Segerstråle, Lennart Rafael (f. 17/6 1892 Vanda, d. 11/4 1975 Borgå), målare och grafiker, son till Hanna Frosterus-S. Han blev forstmästare 1915, men ägnade sig från 1919 uteslutande åt konsten. Härvid framträdde han som förnyare av det finländska monumentalmåleriet med utgångspunkt främst i modern norsk monumentalkonst. S. gjorde sig först känd som djur- och landapsmålare för att senare övergå till ett socialt, etiskt och religiöst inspirerat freskomåleri; han utförde stora altarfresker i Rovaniemi, Varkaus och Norrmarks kyrkor samt muralmålningar i Mänttä bruks kontorsbyggnad och på Joenniemi gård i Mänttä (1933—37). Som S:s huvudarbete i detta hans egentliga fack anses dock de patriotiskt inspirerade Finlandiafreskema i Finlands Bank (1942—44) med motiv från Finlands nationella uppvaknande och frihetskamp. Han utvecklade genom åren sin stil och strävade mot en allt större intensitet och fördjupning, vilket även kom till synes i de målningar han utförde för en lång rad kyrkor, bl.a. i Brändö-Vasa, Kyrkslätt, Nykarleby, Esse, Pernå, Lappträsk och Finström. Ett ofta återkommande motiv i S:s konstnärliga skapande är människan i kampen mellan ljusa och mörka makter. Han har även framträtt som författare, bl.a. med böckerna Tusch (1916), Vildmarkssyner (1924) och Finlandiafreskernas år (1944), i vilken han skildrar vinterkrigets dagar och det stora konstverkets tillkomst. Varför Moralisk upprustning (1967) är ett uttryck för hans engagemang i MRA-rörelsen. Erhöll professors titel 1963.


Uppslagsverket Finland (1985).


Läs mer:
Glasmålningarna i Nykarleby kyrka av S.
S. designade vigselryan.
(Rev. 2011-03-06 .)