Dödsfall.

Natten till senaste lördag avled i sitt hem i Lovisa stadsfogden Evert Sirviö, efter att på fredagsförmiddagen ha skjutit sig ett skott genom huvudet. Sirviö var född i Uleåborg år 1869. Bliven student avlade han kameralexamen 1889. Vid statsjärnvägarna tjänstgjorde han i olika befattningar, bl. a. såsom första bokhållare å Vasa station, till år 1900, då han på egen begäran avgick för att inträda vid landsstaten, där han bl. a. tjänstgjorde som länsman i Replot o. Storkyro, samt erhöll år 1918 transport till Nykarleby kronolänsmansdistrikt, från vilken befattning han avgick år 1924 och antogs samma år till stadsfogde i Lovisa.


Österbottniska Posten, 18.02.1927, nr 7, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Länsmän.
Alla sidor där Sirviö nämns.
(Inf. 2023-05-02, rev. 2023-05-02 .)