New Charles Village

Nykarleby Gymnasiums abiturienters klasströja 1977 i rätt sammanhang, det vill säga på Ronny Sjöblom.


Ronny utanför Normen.


Detalj.

Foto: FL, juli 2004.


Läs mer:
Neo-Carolina — fler varianter på stadsnamnet.
Ronny på klass 1.
(inf. 2004-08-11.)