Carl Eneas Sjöstrand 1828—1905


Sjöstrand, Carl Eneas (f. 11/9 1828 Sthlm, d. där 14/2 1905), skulptör. S. fick sin konstnärliga utbildning i hemstaden och Köpenhamn, kom 1856 till Finland (han hade i Sthlm genom Emil von Qvantens förmedling stiftat bekantskap med Kalevalas mytiska värld). Under detta första besök i Finland utförde han bl.a. porträttbyster av J.L. Runeberg och Elias Lönnrot. S. bodde 1857—59 i München för studier vid konstakademin och vistades 1859—61 i Rom. Där färdigställde han på beställning av Finska litteratursällskapet den Porthan-staty som 1864 restes i Åbo; Finlands första nationalmonument. Efter en tid i Stockholm flyttade han 1863 till Finland. Hans konstnärliga verksamhet resulterade bl.a. i flera arbeten med motiv ur Kalevala, utformade i linjeren nyklassicism (den nationella andan lyckades han dock aldrig fånga). Därjämte utförde S. en betydande insats som lärare i skulptur vid Finska konstföreningens ritskola (1865—1904). Hans konstnärliga gestaltningsförmåga har på det hela taget uppfattats som så banbrytande, att han ibland kallats ”den finländska bildhuggarkonstens fader”. (J. Tolvanen, C.E. S., 1952; J. Ervamaa, R.W. Ekmanin ja C.E. Sjöstrandin Kalevalaaiheinen taide, 1981)


Uppslagsverket Finland (1985).


Läs mer:
J. J. Huldén om skulptören i Stridsluren och vindharpan.
S. modellerade Zacharias Topelius i reliefbild.
Änglahuvuden av S.
Avtecknade von Döbeln-minnesplatser.
(Rev. 2018-01-28 .)