Jacob Söderman 1938


Söderman, Jacob Magnus (f. 19/3 1938 Hfrs), ämbetsman, jur. lic. 1967. S. var 1967—71 direktör vid Finlands svenska landskommuners förbund och 1971—82 chef för arbetsavdelningen vid social- och hälsovårdsministeriet; utsågs 1982 till landshövding i Nylands län. Han var riksdagsman 1972—82 (soc.dem.), justitieminister 1971 och social- och hälsovårdsminister 1982.)


Uppslagsverket Finland (1985).


S. var Europeisk ombudsman 1995—2003.


Läs mer:
Nykarleby blev vår tillflyktsort vintern 1944
.