70 år fyller i dag [den 30 april 1970] med. lic. Karl Torsten Sourander, Nykarleby.

Jubilaren föddes i Ingå men är uppvuxen i Vasa, där han blev student från Vasa svenska samskola, varefter han bedrev medicinska studier och blev med. lic. 1933.Efter att ha tjänstgjort som läkare bl. a. i Sjundeå, Övermark, Vasa och Jakobstad verkade han som kommunalläkare i Korpo, Houtskär och Iniö åren 1934—1938, i Pernå 1939—1946, i Nagu 1946—1952 och i Taivalkoski 1952—1955.

Till II.-dra stadsläkare i Nykarleby utsågs dr Sourander 1955 och blev I:sta stadsläkare där 1962. Han pensionerades 1969. Souranders läkargärning omfattar också volontärassistenttjänst vid Vasa länssjukhus ävensom t. f. underläkartjänst därstädes. Liknande tjänst har han även beklätt vid Tavastehus länssjukhus under olika tider. Under våra senaste krig fungerade Sourander som regementsläkare och befordrades år 1942 till sanitetsmajor. Som frivillig deltog han i frihetskriget 1918. Jubilaren fortsätter med framgång privatpraktik i Nykarleby.

Dr Sourander är mycket idrottsintresserad och tillhörde i sin ungdom Vasa IFK:s fotbollslag I. Han startade även Korpo idrottsklubb och var dess första ordförande. Han har även varit medlem i NIK:s styrelse. Ordförande i hälsovårdsnämnden har han varit på alla de orter han innehaft ordinarie tjänst. I föreningen Folkhälsans styrelse i Nykarleby har dr Sourander suttit en följd av år, där hans medicinska sakkunskap kommit väl till pass. Han tillhör direktionen för Nykarleby samskola och är skolans läkare. I stadsfullmäktige i Nykarleby har han haft säte och stämma sedan 1960.

Torsten Sourander har särskilt ivrat för åldringsvården och för en sjukvårdsavdelning vid Östervall åldringshem och för en avdelning för långtidsvård vid Nykarleby sjukhus. Av olika omständigheter har dessa planer dock inte kunnat förverkligas.

Politiskt hör Sourander hemma i Svenska folkpartiet och har även varit lokalavdelningens ordförande.

Gladlynt humorist är Torsten Souranders signum och är därför även högt skattad av vänner och patienter, särskilt de sjuka åldringarna njuter hans stora förtroende. Doktorn har tid att höra också på dem. Många patienters tacksamma tankar går helt visst i dag till jubilarens hem.


Jakobstads Tidning eller Vasabladet den 30 april 1970.
Stig Haglund tillhandahöll.


Läs mer:
Souranders gård.
En läkarfråga i Nykarleby av Sourander.
Hälso- och sjukvårdsförhållandena i staden i Nykarleby stads historia del III av Erik Birck.
Sonen Ulf.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2014-11-02, rev. 2014-11-02 .)