Födelsedagar


75 år fyllde i tisdags f.d. chauffören Alfred Sund, Nykarleby.

På bemärkelsedagen uppvaktades han av vänner och grannar samt barn och efterkommande i första och andra led med blomster och gåvor i stor myckenhet. T.o.m. från Sverige hade egna anlänt till bemärkelsedagen.

På sin ålders dagar kan A. Sund glädjas över att inte behöva känna sig ensam. Han har varit ”pappa” till 16 barn, av vilka 13 ännu lever och har egna familjer.

Herr Sund var en gång i början på 20-talet pioniär bland bussförarna på orten och startade redan då turer ut till Andra sjön, Åminne och Jakobstad. Ville skolor och organisationer företaga utflykter i landskapet, så var det bara att kalla på Alfred.

Han var också en tid birsförare samt ägare till lastbilar. Under kriget blev dock hans bilar slutkörda, varför han nedlade sin verksamhet och slog sig till ro i sin under kriget nybyggda gård på Källbacken, där han nu firar sina 75, omgiven av sina barn.Lottorna Elsa Granroth, Elna Andersson, Linnea (Nenna) Österlund identifierade av Stig Haglund, okänd och Alfred Sund. Jag lyckades inte identifiera platsen, men det gjorde Lars Pensar:

Jag tror att det är fotat vid torgets sydvästra hörn med R. R. Eklunds barndomshem i bakgrunden. Mellan den och Kisors fanns berg i dagen utstickande (syns på det brunfärgade vykortet) och överbyggt mad plank. I torgets hörn fanns åtminstone tvåt trafikmärken som enbart bestod av en rund ring. På ett foto av min mor som följer en väninna till torget (bussen) står de bredvid ett likadant men i torgets nordöstra hörn. Av skuggan att döma borde fotot vara taget på morgonen, kanske vid 8–9 tiden. Förstoring.Österbottniska Posten nr 7 den 18 februari 1966.
Lars Pensar tillhandahöll med kommentaren: Birs, från ryska= taxi.
Marie-Louise Juthbacka tillhandahöll bild.


Läs mer:
Kommunikationerna förbättras, cykeln och biltrafik av Erik Birck.
(Inf. 2013-01-13, rev. 2017-02-18 . )