Pehr Tonberg 1928–2022


Pehr Tonberg
f. 1/3 1928 i Nykarleby landskommun, d. 24/4 2022 i Nykarleby. Tilldelades ”undervisningsråds namn och värdighet” den 7 juni 1991. Gick ut Nykarleby seminarium 1952 och hade fått musikundervisning av Rafael Ahlbeck i bl. a. cellospel. Han fick särskild undervisning i sång av Georg Tarvos. Pehr var anställd som lärare i Närpes 1952–1959. Vid sidan om den egentliga tjänsten handhade han under några år musikundervisningen i den kommunala mellanskolan. Han anställdes som lärare i de högre klasserna vid Seminariets övningsskola 1960 och verkade där till seminariets indragning 1970. Åren 1970–1972 var han lärare i allmänna ämnen vid grundskolans högstadium och var skoldirektör 1973–1990. Han var bibliotekarie i biblioteket vid Topeliusparken i början på 1970-talet. Han har sjungit med i kyrkokör och kammarkör. Tonberg startade en ungdomsorkester och ledde den under några år på 60-talet. Åren 1982–1993 var han dirigent för Nykarleby stråkorkester. Han har en följd av år skrivit musikrecensioner för Jakobstads Tidning, Vasabladet och Resonans. Pehr Tonberg spelade fortfarande år 2005 cello i stråkorkestern och var även orkesterns ordförande. Han var även en eldsjäl när det gällde Svenska Konstskolan i Nykarleby.


(Inf. 2005-01-22, rev. 2024-01-20 .)
Görel Ahlnäs och Leif Strengell bidrog med fakta.Pehr Tonberg på 90-årsdagen den 1 mars 2018.
Foto: Lars Pensar.

(Inf. 2018-03-28.)Pehr Tonberg kärrar cementbruk för anläggande av brandsäkert utrymme i den gamla skolbyggnaden från Bonäs (som dr Almqvist hade hyrt som fritidstorp några år) när det flyttades till Storsved något år efter att skolmuseet inlett verksamheten.


Lars Pensar fotograferade och tillhandahöll.
(Inf. 2016-05-15.)

 På vår dagliga morgonpromenad stötte Lars Pensar
och jag på Pehr Tonberg vid Hälsovårdscentralen
.
Förstoring.


Foto: F.L. den 8 juli 2014.
(Inf. 2024-01-20.)


Läs mer:
Prosa av Tonberg.
Badinrättningen början till utvecklingen” i Nykarleby 350 år av Håkan Anttila.
Fyra kommuners grundskola centraliseras till Nykarleby av Håkan Anttila.
Texten ur Nykarleby stråkorkester 1970—1995 av Pehr Tonberg.
Nykarlebys nya lågstadieskola klar i november i Vasabladet 1974.
Tonbergs gård under uppförande.
Minnesord av Görel Ahlnäs.
Alla sidor där Pehr förekommer.
(Inf. 2005-01-22, rev. 2024-01-20 .)