Valfrid Vasenius 1848—1928


Vasenius, Gustaf Valfrid (f. 12/10 1848 Hfrs, d. där 31/5 1928), litteraturhistoriker, fil.dr 1879; jfr släktöversikten. W. var docent i estetik och litteraturhistoria vid Helsingfors universitet 1880—87 och 1900—02 samt därtill verksam vid Universitetsbiblioteket, bl.a. som vice bibliotekarie 1892—1901; fungerade 1902—08 som e.o. professor i finsk och nordisk litteraturhistoria. Hans avhandling Henrik Ibsens dramatiska diktning i dess första skede (1879) var den första vetenskapliga Ibsen-undersökningen, populariserad i boken Henrik Ibsen. Ett skaldeporträtt (1882). Betydande var även hans Historiska undersökningar om Jakob Frese (1884) och Historiska undersökningar rörande Sveriges äldsta originalroman (1892), några böcker om Runeberg (bl.a. Johan Ludvig Runeberg såsom konstnär, 1896) och särskilt det stora arbetet Zacharias Topelius, hans liv och skaldegärning (6 dlr, 1912—30). (E. Ekelund, Finlands svenska litteratur 2, 1969)


Uppslagsverket Finland (1985).
(Rev. 2018-01-13 )