:
Hösten i Nykarleby

(Mel.: Uti den vackra våren ...)

Se blomsterängar gråta,
till morgonsolens kyss.
Av nattens gamla gåta,
de lyste vita nyss.
Nu fagra blommors låga,
som doft här spridde tyst.
Sin blick mot sol ej våga,
ty nordanvind dem kysst.
Nu bleka löven dala
de frukta frostens dar.
Snart björkarna stå kala,
de fälla bladen var.
Och tusen löven alla,
nu möta höstens lag.
Till marken mjukt de falla,
och finna där sin grav.
Farväl hörs forsen mumla,
till nordens sommar skön;
"Här tid och åren mångla,
jag dig ej sett så grön.
Med sommarvind du lekte,
var morgon utan lön.
I solsken glatt du smekte,
farväl du sommar skön!"

 

J. R. Backlund, 1972. Hemlandstoner, andra samlingen, nya sånger till gamla toner (1984).
Stig Haglund tillhandahöll.


Västra älvstranden söder om Storbron.
Västra älvstranden söder om Storbron.


Brostugubacken och rester av Brostuguberget.
Brostugubacken och rester av Brostuguberget.


Från Storbron mot norr.
Från Storbron mot norr. Ungefär samma vy hösten 2005.

Foto: Lars Pensar den 18 oktober 2006.


Läs mer:
På promenaden fotade Lars även Juthbacka och från Storbrons östra landfäste.
(Inf. 2006-11-26.)