Modersmålets sång

Hur härligt sången klingar
på älskat modersmål!
Han tröst i sorgen bringar,
han skärper sinnets stål!
Vi hört den sången ljuda
i ljuvlig barndomstid,
och en gång skall han bjuda
åt oss i graven frid!
Du sköna sång vårt bästa arv,
från tidevarv till tidevarv,
ljud högt, ljud fritt
från strand till strand
i tusen sjöars land!

Vad ädelt fädren tänkte,
vad skönt de drömt en gång,
det allt de åt oss skänkte
i modersmålets sång.
Hur våra öden randas,
den sången är oss kär,
Vår själ i honom andas,
vår rikedom han är!
Du sköna sång vårt bästa arv,
från tidevarv till tidevarv,
ljud högt, ljud fritt
från strand till strand
i tusen sjöars land!


Johan Fridolf Hagfors, text och musik.Första gången framförd 1898.
Sången är något av en nationalsång för finlandssvenskarna. Svenskösterbottningarnas inofficiella nationalsång är Slumrande toner och landskapssången Österbotten, Österbotten ...


Läs mer:
Sången framförs vid bland annat Svenska dagen-fester.
Alla sidor där sången nämns.
(Inf. 2006-11-18, rev. 2018-04-30 .)