STILLA KVÄLL I STADEN


Branta stränder kasta blå
Skuggor över älvens is
Grått och kallt är kvällens dis.
Skymningen faller på.


Redan tändas lyktors rad;
Eldar glimma i det grå.
Djupt i snötyngd stillhet stå
Torg och esplanad.


Intet denna tystnad stör —
Timmar komma, timmar gå.
Bortom skog i skymningsblå
Kvällning dagen dör.


Ingen syns på Stora bron,
Där är stillhet där också.
Men ur älvens djupa grå
Höres forsens ton.Esplanaden den den 28 oktober 2006.
Esplanaden den den 28 oktober 2006. I affärshuset finns i dag bland annat MUIK loppmarknad och Asta blomster- och presentaffär, som ända sedan huset byggdes 1966 och tills i höst drivits av Eila och Rolf Asplund. På platsen fanns tidigare en "finnstuga".Eugen, Österbottniska Posten nr 9/1927.
Lars Pensar digitaliserade, fotograferade och tillhandahöll.


Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2006-06-13, publ. 2006-12-07.)