En av de vackraste – om inte den allra vackraste – dikterna som skrivits om stadenNykarleby


Älfven sorlar och brusar,
— lifvet drager förbi.
Staden är tyst och stilla;
sjunken i drömmeri.

Gamla minnen af bättre
dagar komma igen;
gamla minnen av diktarn,
barnasagornas vän.

Hälgmålsklockorna ringa.
Kvällen är ljus och lång.
Parker och esplanader
fyllda af fågelsång.

Sjunkande kvällsol gjuter
rödt öfver kyrkans torn.
Natten kommer och vakten
vandrar kring med sitt horn.

Staden är tyst och stilla,
sjunken i drömmeri.
Älfven sorlar och brusar;
lifvet drager — förbi.Ernst V. Knape (1907) Akvareller.
Lars Pensar tillhandahöll.


Dikten kan, illustrerad med ett vykort, laddas ned som pdf.