Vår Flora

Nära forsens brus
på älvens strand
står vår  F l o r a.
Minnet av konstnären,
en stadens son,
på detta sätt
av vänner hugfäst och
vårens primörer
bringar färgglad
hyllningGunnar Levlin
Publicerad i Nykarleby din sommarstad, 1995.


Läs mer:
Om statyn Flora.
(Inf. 2004-06-03.)