Nykarlebyvisan

Sekler vandrat över bron
burit med sig krig och brand
lämnat spår av tidens tand,
spår av tidens tand.

Mycket har förändrats här
älven, Andra sjön finns än
liksom skaldens barndomshem,
skaldens barndomshem.

Bodar blivit varuhus
kunder ifrån fjärran när
bildar ofta köer där
ofta köer där.

Hästar kan man även se
hundar rastas varje dag
hör de måsars vingeslag
måsars vingeslag.

Stan är fager sommartid
esplanaden grönskar då
torget sina blomster får
sina blomster får.

Frågas hur vi burgna blev
säljes nu till fjärran land
båtar, pälsverk efterhand
pälsverk efterhand.

Staden vuxit märkeligt
snart blir liten riktigt stor
flere tusen ren här bor
tusen ren här bor.

Liksom fädren också vi
längtat ut mot vidd och hav
längtan heter slättens arv
heter slättens arv.Gunnar Levlin
Melodi: Rafael Ahlbeck.
Publicerad i Nykarleby din sommarstad, 1996.
(Inf. 2004-05-30.)Nykarleby Posten.
Hans Marklund tillhandahöll.
(Inf. 2021-03-21.)
(Inf. 2004-05-30, rev. 2021-03-22 .)