Julringning


Så stora, klara stjärnor
har tänts på himlens päll
och klädd i vita drivor
står jorden denna kväll.
Det är så tyst så stilla
i väntan alla går.
Ett glädjens bud förkunnas
då stapelns klockor slår.

Ring ut ert glada budskap
i kväll till stad och land
högt över torg och gator,
långt bortom älv och strand!
Ring ut det glada budet
att himlens högsta skatt
har blivit född på jorden
en stilla stjärnenatt!

Kom, låt oss gå till stallet
som herdarna en gång
och hylla Jesusbarnet
på krubbans halm med sång!
Vår Frälsare och Herre,
vårt hjärtas största skatt
Dig vare pris och ära,
Du ljus i världens natt.Axel Lindholm (1979) I kyrktuppens hägn.


Läs mer:
Tonsättning.
(Inf. 2005-12-16)