Kägelpartiet

En trädgård med höga gärden. 
I den ett sällskap, som är 
blott delvis af denna världen. 
En kägelbana af furu. 
Vi träffats, jag vet icke när, 
och börjat, jag vet icke huru. 

Och nu är det jag, som skall slå. 
Jag väger klotet i handen  —
jo, banan är rak; men Fanden 
står krokig af skratt och ser på. 
Vårherre är med oss också, 
en smula högtidlig och tvungen 
i sällskap med mig och min vän. 
Jag ropar: »Nu fäller jag kungen 
och alla hans närmaste män!» 

Då talar Vårherre ur skägget 
med särskild tonvikt och skärpa: 
»Bör så jag förstå dig, att ägget 
vill lära hönan att värpa? 
Hvem skapade allt hvad du ser? 
Hvem skapade kungen och trålen, 
och gaf den s. k. själen 
till allsköns vanvård åt er? 
Du jublar för tidigt och ler: 
nu fäller jag kungen och alla 
hans främsta förtroendemän! 

Jag säger dig: inte än!
det där har jag att befalla. 
Det är på Fandens förslag 
jag satt dem att styra och ställa, 
och således är det jag, 
blott jag, som äger dem fälla. 
Och särskildt en man af pennan 
bör hålla sig strängt till sitt. 
Jag sköter nog själf om mitt — 
och klotet går aldrig i rännan. 
I sinom tid, när jag vill 
förklara mig för mina kungar, 
jag klämmer antagligen till, 
så hela byggnaden gungar. 
Men det tyckes ingen förstå. 
Nu tar jag ett klot i handen, 
ett litet skrämskott ... seså, 
om banan är rak blott» — 
Fanden 
står krokig af skratt och hör på. 

 

Mikael Lybeck (1903) Tredje samlingen dikter.