ORDFÖRKLARING

Alltiili alltid, ständigt
andrar sktidiknande skor, som användes vid färd på sanka marker
bila yxa, som användes vid ”bilandet” av timmer
bisvääri besvär
bjäran övernaturligt väsen, ansågs likna hare eller katt
dadd gammelfar
dryyftstein slät sten, troddes orsaka hemlängtan hos kreatur
fassnasi åkomma, sjukdom, som ”fastnat” på en människa
futikor fina föremål, saker
fårfiol skämtsam benämning på saltat eller torkat fårlår
fälan ligga i fälan, vara på säljakt under längre tid
föusladu fähuslada
gammelfassin gammelfarfar
gröm väldig och stor
harabröd troligen harsyra, Oxális acetosell'a
havsfru övernaturligt väsen, havsnymf
helldär heller
hixta gällt ropande
håckrar gnäggar
hälgomäss allhelgona
imåot emot
kallgård så kallade säljägare nyfrusen blåis
kallmunkar förr nomandiserande monogoler, fanns med som ryska soldater
kavelbro tätt liggande slanor eller stockar
kessublad hemodlad tobak
knapolstein liten rund sten
kont oftast gjord av näver, ränsel
kuddhöling också koddhöling, vallpojke eller vallflicka
[Som vallpojke och ”kuddhöling” i Nykarleby på 1890-talet av J. L. Birck.]
kråkhackor utslag, orsakat av kallt vatten och gyttja, fanns mest på fötter och fotleder [Se även.]
kråsabånen barn som blivit chockskadade av våldsamma händelser
kvarnögat öppningen, som släppte fram säd till kvarnstenarna
kåmbär kommer
laga om bota genom olika konster
lang lång
lommesäck byxficka
missne kärrväxt, Calla palustris
norrett norrut
nänn gammelmor
pjäxbandaskoan mjuka läderskor med remmar
pottaska brändes fram ur träaska, lutämne
poitsjin pojke
päroådret gaffelplog, årder
rant mager och utarbetad häst
röuta råma
rådarin övernaturligt väsen
själar gammal benämning på säl, lever ännu delvis kvar
skakolsläda enkel släde, utan helt fästade fimmelstänger, förbunden vid hästen med skakolkäpp eller -krok .
skogsgaanjin då kor gick lösa på skogsbete
skulta skaka, slå
snobboko hornlös ko
spiggolja olja som utvanns ur spiggtran [Spiggolja i Nordisk familjebok.]
spänger ändlagda slanor över sanka ställen stallkvarka kvarka, halssjukdom hos hästar
steedd stanna
stop mått, gammalt, c:a 1,3 l
storkräkla grenkrok för grötkokning i gryta
stämma blod stanna blodflöde, övernaturlig förmåga., som en del människor troddes ha
tarvades behövdes
teiji rei tagit redan
trodor slanor, gärdsel för gärdesgård
trumant genast — våldsamt
tykält ofta
tränipickor utslag, samma som ”kråkhackor
tyrvärtände kådrikt trä, furustickor
tåtol tåtelgräs
tömdee de där
underbyggare övernaturligt väsen
upplöda bryta upp, bända
vartsjin varken
verst gammalt längdmått
vidjehankel handtag, ”grepane” i ett träämbar


Gunnar Nylund (1982) Solvarv.


Läs mer:
Innehållsförteckning till kapitlet Nykarlebydialekten.
(Inf. 2005-08-13, rev. 2023-05-28 .)