BALLADEN OM BJÄRANS BRAGDER


Om du redligt loven giver
svär att ej för någon yppa
skall dig hemligheter delges
veterligt ur lönndom dragas
lyssna se här hör och lära

Sädesbjäran uppå Runtas
fyllde alla höstar fasfars
rierum med havrekärvar
glänsande och guldgult mogna

tiofalt i femtonåren

Så vid Tommos överfylldes
smörekärnan så att pigan
rågar slevar sju av smöret
gång på gång vid samma kärning

Och han rådarin vid Backas
han bar Janne husbonds säckar
tyngsta rågsäckar till kvarnen
uppför branta gasängstrappan

Men på Musikas revs loftet
sädes boden ock tillika
ej fördragas kunde detta
fädersbrottet ej tillstädjas

Därför med ett ljudligt buller
byter en natt bjäran viste
flyttar vanegårdens stenar
övertar i gamla huset
höskullen vid Ollas gården.Gunnar Nylund (1982) Solvarv.


Läs mer:
Nästa dikt: Balladen om havsfruen.
Gasängs kvarn.
(Inf. 2005-10-19.)