NÄNN Å DADD

Ur samma stenfat
åt de sitt brödkok
sin gröt och blåfilen
Nänn och Dadd
och
för att i armodet
rättvisa vederbörligen
skulle vederfaras den andra parten
mässade under matvarden
vid bilbordet
Nänn:
Taa to no Dadd
ja ha teiji rei
Taa to no Dadd
ja ha teiji rei.Gunnar Nylund (1982) Solvarv.


Läs mer:
Nänn å Dadd i Finlands svenska folkdiktning II Sägner.
Nästa dikt: Hopkrupen.
Ordförklaring.
(Inf. 2005-09-05.)