SJUTTONHUNDRAÅTTIOÅTTA

och initialerna M M B
M a ts  M a t s o n  B r o
finner du
sirligt skurna in
i träskjulans tjärsvartpyrda botten
i Gammel Gabbas lidretUndrar du någon gång
vems de var
de tjärbrännares och dalgängares
nävar
som greppat vidjehankeln

— så svarar dig ingen.Gunnar Nylund (1982) Solvarv.


Läs mer:
Nästa dikt: Tyrisgubben.
Innehållsförteckning till kapitlet Tjära.
(Inf. 2005-08-14.)