Ottesång
             
1. Där den lilla gossen satt,
i en tidig timma
kommen in från köld och natt,
såg han ljusen glimma.
Kyrkans rymd sig välvde skum,
dit ej ljuset nådde.
I dess höga, helga rum
andaktsstillhet rådde.
3. Bronsgul i sin krans av ljus
glimmar varje krona.
Sakta med högtidligt sus
börjar orgeln tona:
Nu är helig högtidsstund.
Stora dag, var hälsad!
Genom nådens fridsförbund
världen bliver frälsad.


2. 


Ur profet och psaltare
lästes textord höga.
Predikstol och altare
stodo allvarshöga.
Lammet bar sitt korsstandar,
duvan mild sig sänkte.
Med sin strålglans, ren och klar,
Herrens eldblick blänkte.


4. 


Du som såsom gosse tog
del i ottesången,
genom livet minnes nog
ljuset, ordet, sången.
Kyrkans bild- och änglavärld,
hur än år försvinna,
bär du med dig på din färd
och ser ljusen brinna.Joel Rundt 1945, (1964) Bara i denna frid.


*               *               *


I Österbottniska Posten nr 52/1958 publicerades denna variant, tillhandahållen av Lars Pensar, med en annan titel och där:
- vers 1 och 2 är lika
- i vers 3 de fyra första raderna ovan kommer i ordningen 3, 4, 1, 2
- vers 4 är helt annorlunda
- det finns en femte vers


I Birgitta Kyrka

  
3. 

Sakta med högtidligt sus
börjar orgeln tona.
Bronsgul i sin krans av ljus
glimmar varje krona.
Nu är helig högtidsstund.
Stora dag, var hälsad!
Genom nådens fridsförbund
världen bliver frälsad.
  

4. 


Mörk därute natten står.
Snart det börjar dagas.
Friden som härinne rår
får ej mer försvagas.
Ingen mörk och jordisk ort
för vår själ sig breder.
Här är paradisets port,
som rätt väg oss leder.
  

5. 


Du, som så i andakt tog
del i ottesången,
genom livet minnes nog
ordet, ljuset, sången.
Kyrkans bild och änglavärld
hur än åren svinna
bär du med dig på din färd
och ser ljussken brinna.


*               *               *Telin-orgeln, predikstolen med lammet bärande sitt korsstandar, kollekthåvar, några ljusplåtar och Lennart Segerstråles glasmålning. Förstoring.
Foto: F.L., juli 2004.


Läs mer:
Fler juldikter och -visor.
Kyrkan i kapitlet Fakta.
Mer poesi av Rundt.
(Inf. 2007-11-04, rev. 2016-01-14 .)