Ångbåten

Vi väntade på ångbåten, 
min fader och jag. 
Den skulle komma fram genom sundet 
mellan Kråkskär och Långörn 
och lägga till vid den långt i vattnet 
utskjutande bryggan. 
Vi väntade i timmar, 
vi ville se en ångbåt. 
Men den kom inte. 

Fjärden låg tom och den långa bryggan 
med dess pålar och plankor 
var kanske redan då 
dömd att ruttna ned 
och magasinen att stå tomma 
och gräset att gro 
i vägbankens grus bland 
kalkvita flinthårda stenar 
komna som ballast från 
främmande länder. 


Joel Rundt (1958) Om alla morgnar vore såsom denna.


Läs mer:
Ballaststenar.
(Inf. 2005-01-04, rev. 2009-06-07 .)