Tjärdalar


Tjärdalarna minns jag än.
Tre av dem var än i bruk
och spred i sommarkvällarna
som doftfylld, svag blå dimma
ut sin tjärdalsrök.
De övriga var övergivna,
                   överväxta
men kunde ses och kännas
                   av sin form
som minnen från en gången
                   tid.Joel Rundt (1966) Timligt och evigt.


Läs mer:
Innehållsförteckning till kapitlet Tjära.
(Inf. 2009-04-05.)