Nykarleby seminaristers marsch

Mel. Hembygdens ängder.


Bröder på Finlands klippiga stränder,
burna vid Bottnens och Eistrasalts väg,
svärjom, att vart oss ödet än sänder,
eniga stånda med kärleksfull håg,
trofast med fädrens nordiska sinne
älska vår stam, dess språk och dess minne,
varmt för dess välgång känslorna brinne,
eldande oss uti mödornas stund!
För dess frihet, för dess odling,
för dess framtid att verka är oss förelagt!
I vår fylkings djupa leder
stå vi, söner av folket, för folket på vakt.
Vår stolta hjältestam
skall främst i tävlan fram
än som förr för vår frihet, vårt fädernesland,
och dess ära
välden lära
känna Svearnes stam på den finländska strand.Gånge Rolf (V. K. E. Wichmann). Publicerad i Sjung (1945) som nr 128.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Seminariet i kapitlet Fakta.
(Inf. 2006-11-21.)