I hundra år

I hundra år skall stugan stå,
i hundra år var sommar då
skall mången lycklig mänska gå
långs trappan upp och ned igen,
vid handen ledande en vän.


Och när den fot, som vandrat här,
och när den hand, som tecknat här,
och skriften själv förbleknad är,
år nittonhundratrettifem
skall stugan stå ett glädjens hem.Zacharias Topelius, den 24 augusti 1835.

Dikten är skriven på väggen i vindstrappan i före detta Lithéns sommarvilla Charlottenlund, som också finns på Alören.
Glas och ram har monterats över dikten, som vid något tillfälle "renskrivits". Ibland förekommer uppgiften att dikten är daterad den 23.
Foto: F.L., juli 2005.


Läs mer:
Charlottenlund av Einar Hedström.
Konstigt nog har inte Topelius i sin dagbok för den aktuella dagen skrivit något om dikten.