Skvaltkvarnen

Visst sägs att om natten
det spökar i kvarnen.
Det vore väl katten,
men säg ej åt barnen!
Om det ej är råttor
i säckarnas grottor,
så är det väl hjulet,
som plaskar i skjulet.
Det kvittar mig lika;
jag tager min tull.
Matts, säcken är full!Zacharias Topelius.


Läs mer:
Kvarnen av Zachris Schalin.