Mina aspar

De stodo höga vid älfvens branter,
de voro vindarnas musikanter,
de läste bön för den tysta fläkten,
som gick att somna i aftonväkten,
och när han vaknat till dagens kvalm,
de sjöngo åter hans morgonpsalm.


De voro gamla, men ungdomssköna;
jag sett dem gula och åter gröna,
i alla dagrar som ljuset formar,
i fågelsånger och vinterstormar,
i sol, i skugga, i månens sken,
med silfverglans öfver stam och gren.


De voro vittnen till barndomslycka.
När skolans lexor hört upp att trycka
och pilten kom till den kända hamnen,
då tog han dem, näst sin mor, i famnen;
men alltför kort var hans unga arm
att sluta om deras hårda barm.


Han klängde munter, som ekorrn hoppar,
att rista runor i stam och toppar.
Han satt där länge, han satt där ofta,
när luften kändes af rosor dofta.
Han lärde där, utan pet och bråk,
naturens hemliga teckenspråk.


När älfvens forsar i strida strömmar
för stranden biktade segerdrömmar,
då hördes asparnes sus dem svara
och nattens gåtor för dem förklara.
Snart stämde trasten sin ton däri,
och luften svällde af harmoni.


Tag allt det mildaste i naturen,
tag rönn- och häggdoft, af vinden buren;
lägg aftonskyar i vattenspeglar;
tag vår och kärlek, som allt beseglar;
väf detta samman i sommarljus,
och låt det sjunga i aspens sus!


Jag plockat visor, jag samlat frågor
från hedens ljung och från hafvets vågor,
från forsens brus och från lärkans tunga,
men mina aspar ha lärt mig sjunga.
Du, som har älskat ett lyckligt hem,
jag ber dig, minns med din vänskap dem!

24 Januari.


Zacharias Topelius (1878) Sånger III.*     *     *”Aspallén på Kuddnäs 1938.
Gången nära stenmuren, älven till höger.
Förstoring.


Från Finna.fi, Familjen Zachris Topelius arkiv, SLS.
(Inf. 2024-02-04.)


Läs mer:
Asparnas kärlek av Zacharias Topelius.
(Inf. 2006-12-19.)