Sanningens ande

Sanningens Ande, som av höjden talar,
Som oss upplyser och som oss hugsvalar,
Kom att oss leda, Bo i dessa salar.
Helga vår kunskap.


Led oss att söka i allt vad vi lära
Evige faderns kärlek, makt och ära.
Låt oss i Sonens kunskap frukter bära
Här för Guds rike.


Du, som är vägen, sanningen och livet,
Eviga ljus, till salighet oss givet,
Kristus, låt ordet, i vårt hjärta skrivet,
Här oss förnya.


Herre, du ensam är det sanna ljuset,
Vilket oss leder hem till fadershuset;
Lys oss, att under vandringen i gruset
Dig vi må följa.Zacharias Topelius (1869, 1880).