Mer om Sandnäs glasbruk

Hej, det kom gäster mitt i allt, men nu har jag Munsalas historia av K.V. Åkerblom framför mig:

I Vexala by vid stranden av Monäs sund fanns 1847—1894 Sandnäs glasbruk. En förutsättning för denna anläggning var inom området förefintlig fin sand. Grundare var handelsbokhållare J. P. Ehnqvist, född i Uleåborg 1817, död 1866. (det var han som byggde den vita Bergers gård ovanför Brostugan) och ägarnas antal blev till följd av omständigheterna legio [många] — de följde varandra i snabb takt. Ehnqvist, Granberg, Rechart, von Fieandt, Ehnqvist på nytt, Nils Malmberg, Serlachius, Hohentahl, J Brundén, Abraham Ramstedt från Gudmundrå i Ångermanland som köpte det 1894. Då det brann ned i okt samma år ägdes det av J. Basilier. Redan 1887 hade det drabbats av ödeläggande eldsvåda. På Recharts tid fanns det 8 glasblåsare och 20 glasarbetare. Svenska släkter blev markant som inflyttade glasblåsare.— Faller, Keith,Wahlberg (från Sandö glasbruk i Sverige, Ångermanland) Graff, Strindberg, Bygdén, Strömmer, Dorsch, Gleisner, Groth, Brauer, Linde.

Enqvist uppförde disponentbostaden vilken sen blev manbyggnad på Åminne gård och vilken du fotade i somras!

Enqvist, skräddarsonen var gift med lagmansdottern Lovisa Vilhelmina Sundius född 1803. Själv dog han 1866 på Mariedahl, det hemman på vars mark glasbruket anlagts.

Lars Pensar
(Inf. 2003-12-23.)