Erik Åström:

Industri och hantverk
      i Nkbynejden på 1800-talet


Häradsskrivaren i Lappo härad, vicehäradshövding Erik  Å s t r ö m,  i Munsala har i gamla arkiv funnit värdefulla dokument med uppgifter om industrier i vår nejd på 1800-talet. Han kommer att i en artikelserie för ÖP berätta intressanta uppgifter om just dessa industrier och om olika hantverk i mellersta svenska Österbotten.

[Undantagsvis kommer vi nu att röra oss även i Jeppo, Munsala, Oravais och Vörå. Gick som följetong under januari och februari 2004.]

 


Innehåll
I.  Del 1.
II.  Del 2.
III.  Del 3.
IV.  Del 4. 1898—90
V.  Del 5.
VI.  Del 6. 1891—1900
VII.  Del 7.Erik Åström: Industri och hantverk i Nkbynejden på 1800-talet i Österbottniska Posten nr 40–49/1962. Det har funnits en veterinär dr Erik Åström. Möjligen skrev han detta.

Läs mer:
Handelsmännen och Hantverkare och industriidkare av Erik Birck.
Industrien i kapitlet Näringarna i Nykarleby provinsialläkardistrikt. En 50-års berättelse 1870—1920 av Woldemar Backman.
Kungörelse om insamling av uppgifter.
Fler artiklar ur Österbottniska Posten.
Lars Pensar tillhandahöll.
(Rev. 2013-12-05 .)