En släkt Björklunds stamtavla jämte sidogrenar
av Woldemar BackmanGren IV.

Isak Johansson Knuts och efterkommande.

 

Avkomlingarna av denna gren återfinna vi främst i Munsala. Männen såsom husbönder på Skrivars, Holm, Mariedal, Fattig, fiskare (Vexala), folkskollärare (1), emigranter (16, därav 12 till Nya Zeeland), sjömän (2), mejerist (1), fabriksarbetare (1), färgare (1, Oravais). Bland kvinnorna åter möta oss elva som värdinnor på Holm, Ohls, Stenbacka, Svartnas, Helsing, Nissas i Munsala samt Grötas i Jeppo.

Såsom släktnamn ha bibehållits hemmansnamnen: Bro, Holm, Skrivars, Helsing, Högväg, Svartnäs och som nya namn stöta vi på: Bergman, Broman, Brunell, Eriksson, Hällmark, Kronlund, Lindén, Nilson, Sundell, Sundius.


Tabell 67.

V. Isak Johansson Sandås, son till Johan Mattsson K., tab. 4, f. på Knuts 1/2 1769. Dräng på Ryss, sedan på Björkbacka, Pensala. Torpare på Sandås, Pensala. — Gift 1:o med Margareta Mattsdotter, f. 19/10 1770, d. 24/11 1811 i rödsot; 2:o med Sanna Mikaelsdotter, f. 1770, flyttade 1824 till Ytterjeppo, mannen 1826, mannen död där 2/8 1839 i rödsot, hustrun 1/9 1833, likaså i rödsot.

VI. Barn (födda på Sandås, Pensala):
Matts, f. 21/9 1792. Dräng hos farbror Gabriel på Knuts. Sedan värvad soldat. — Gift 23/7 1820 med Kajsa Greta Björkman, dotter till skräddaren Jonas B., bonde på Böös i Jeppo, f. 12/2 1795, d. 17/3 1823 i slag. Har ej kunnat följa mannens och barnens öden. Se tillägg på omstående sida.

VII. Barn:
Isak, f. 8/2 1821.
Johan, f. 8/2 1794 Tab. 68.
Isak, f. 12/6 1796. I Kimo.
Jakob, f. 24/4 1798. Till Jeppo 1822. Hittas ej.
Maria, f. 25/10 1799, d. 1/5 1800.
Anna, f. 25/11 1800, d. 2/3 1801.
Karl, f. 28/1 1802, d. i späd ålder.


Tabell 67 (kompletterad).

VI. Matts Isaksson Sandås kallas också Knuts efter faderns hemgård, och Högbacka eller Lågväg efter senare vistelsegårdar, flyttade på 1830-talet som torpare till Högbacka samt något år före döden som inhysing till Lågväg. Han dog 22/4 1868 av ålderdom. Han var andra gången gift med Maja Lisa Mårtensdotter, f. 8/1 1804 i Larsmo, d. på Lågväg 7/2 1877. Sonen Isak från första giftet har icke påträffats, troligen dött som ung.

VII. Barn (födda, de äldsta i Ytterjeppo, de senare på Högbacka, Nykarleby kyrkby):
Johan, f. 7/11 1835. Tab. 67 a).
Anders, f. 14/5 1839. Till Helsingfors 26/2 1877.
Maria, f. 3/5 1843. Till Alahärmä 1861 samt åter 1892. Död på Nykarleby landskommuns kommunalhem.
Lovisa, f. 3/11 1847. Till Alahärmä 1870. Gift där.


Tabell 67 a).

VII. Johan Mattsson (Högbacka, Lågväg), son till Matts Isaksson, tab. 67, f. 7/11 1835 i Ytterjeppo, d. på Högväg 4/3 1923 av ålderdom. Kom 1862 som bondemåg till Lågväg, sedan bonde på ett av Högväg hemmanen. — Gift med Maja Greta Johansdotter Lågväg, f. 3/12 1843, d. 16/11 1919 i hjärtåkomma.

VIII. Barn (födda på Lågväg och Högväg, Ytterjeppo):
Maja Lovisa, f. 2/6 1863. Tjänarinna på Nygård, d. där 10/3 1897 i lunginflammation.
Katarina, f. 1/5 1865. Gift 3/7 1892 med bondesonen, sedan bonden på Bro (Ytterjeppo) Johannes Gerhard Mattsson Brunell, f. 24/9 1860, d. på Bro 3/8 1916 i »lungkatarr».

IX. Barn (födda på Bro, Ytterjeppo):
Matts Leander Brunell, f. 25/5 1893, d. 5/4 1917 i lungsot.
Johannes Edvard Brunell, f. 4/4 1896. Bonde på Bro (faderns halva hemman).
Anders Vilhelm, f. 2/11 1898, d. 16/11 s. å.
Signe Elisabet, f. 16/10 1899. Gift 27/7 1919 med arbetaren, emigranten Anders Vilhelm Kronlund, f. på Bro 23/7 1898, d. i Amerika 15/11 1924 av vådaskott. Efter mannens död hemkommen, boende hos brodern Anders Vilhelm. Efter dennas död övertagit hans stuga, där hon har en liten handel.

X. Barn (födda i Amerika):
Göta Elise Kronlund, f. 1/1 1920.
Paul Vilhelm, f. 18/9 1921.
Birger Arnold, f. 24/11 1922, d. på Bro 20/1 1927 i hjärtåkomma.

Anders Vilhelm Bro, f. 10/1 1901. Bonde på faderns halva hemman Bro, som han dock före sin död sålde åt bröderna Johannes Edvard och Axel Herbert. Död i minsjuka 22/3 1904 på Bro.
Eliel Brunell, f. 11/11 1904. Flyttade 16/3 1911 till Oravais. Nu handlande i Jeppo.
Axel Herbert Brunell, f. 16/3 1911. — Gift 15/10 1934 med Valdine Lovisa Sandqvist, f. i Munhala 25/2 1917.

X. Barn (fött på Bro):
Bengt Axel, f. 7/6 1937.

Johan Jakob, f. 17/11 1867, d. 15/11 1868 i strypsjuka.
Vilhelmina, f. 9/11 1869, d. 22/5 1888 i lungsot.
Johan Jakob Bergman, f. 11/7 1872. Bonde på Lågväg. Gift 7/7 1912 med Anna Amanda Johansdotter Backman, f. 18/6 1882 i Jeppo, d. 22/2 1924 i lunginflammation.

IX. Barn (födda på Lågväg):
Ines Hildur Amanda, f. 26/7 1913.
Agnes Maria, f. 25/5 1915, d. 23/2 1936 i en akut hjärtåkomma.
Anna Gunhild, f. 2/11 1917.
Arne Johannes, f. 3/4 1920.

Anders Högväg, f. 28/12 1874. Gårdsson. Till Amerika 1898, d. där 4/2 1899 genom olycksfall. — Gift 17/1 1897 med Maria Lovisa Andersdotter Högväg, f. där 31/3 1871. Omgift 9/9 1906 med torparen Karl Karlsson Viklund (i hans andra äktenskap), 1916 parcellägare på Jutas.

IX. Barn (fött på Högväg):
Hilda Maria, f. 15/7 1897. Gift 9/11 1919 med inhysingen på Löv, sedan bonden på Löv, Erik Viktor Lövback (i hans andra gifte), f. i Munsala 8/1 1886.

X. Barn (födda på Löv):
Birgit Brita Maria Lövback, f. 16/8 1921.
Margit Astrid Adèle, f. 2/8 1925.

Vilhelm Hällmark, f. 25/6 1877. Bonde på Lågväg. Gift 23/1 1910 med Aina Alina Henriksdotter Lågväg, f. på Lågväg 6/1 1885.

IX. Barn (födda på Lågväg):
Signe Maria, f. 1/12 1910. Gift 9/2 1936 med Edvard Gunnar Linqvist, f. 21/9 1902. Bonde på Bro (Forsby).
Anni Lovisa, f. 28/1 1912, d. 19/2 1912.
Runar Vilhelm, f. 4/5 1914, d, 30/8 1932 i hjärtfel.
Elsa Alina, f. 24/8 1915.
Rut Elise, f. 29/5 1918, d. 31/3 1931 av lungsot.
Verner Johannes, f. 14/5 1920.
Göta Alexandra, f. 23/1 1922.
Gunda Johanna, f. 10/1 1924, d. 22/1 s. å.
Ingmar Henrik Thorvald, f. 10/10 1928.

Joël Mathias Lindén, f. 7/4 1880, d. 20/7 1931 i lungsot. Bonde på Högväg (faderns hemman). Gift 17/8 1913 med Lisa Greta Mårtensdotter Holmström, f. 29/10 1885 i Munsala. Änkan har halva hemmanet.

IX. Barn (födda på Högväg):
Svea Alice, f. 9/8 1914. Gift 17/6 1934 med Runar Nyström, f. 27/9 1909 i Jeppo. Bonde på Högväg (svärfaderns halva hemman).

X. Barn:
Benita Marianne Nyström, f. 11/6 1935.

Heldine Johanna, f. 19/3 1916.
Hilding Severin, f. 4/8 1918.
Ingrid Maria, f. 5/10 1920, d. 17/1 1921 i lunginflammation.
Inga Maria, f. 14/12 1921.
Brita Linnea, f. 2/5 1924.
Elin Ingegerd, f. 14/5 1928.

August, f. 10/11 1882, d. 11/12 s. å.
Anna, f. 18/12 1883. Gift 8/5 1921 med Isak Isaksson Rysslin (i hans andra äktenskap). Se tab. 66.
Tabell 68.

VI. Johan Isaksson Skrivars, son till Isak Johansson Sandås, tab. 67, f. på Knuts 8/2 1794, d. på Skrivars 23/4 1867 av ålderdom. Hemmåg, sedan husbonde på Skrivars, Vexala. — Gift i Munsala med bonddottern Lena Eriksdotter Skrivars, f. 25/3 1792, d. på Skrivars 11/11 1851 i förstoppning.

VII. Barn (födda på Skrivars, Vexala):
Greta, f. 27/9 1818. Tab. 69.
Kajsa, f. 25/11 1819. Tab. 80.
Brita, f. 13/6 1821. Tab. 82.
Jan, f. 14/3 1825, d. 3/7 s. å.
Karl, f. 1/8 1827, d. 1828.
Maja Lena, f. 9/1 1830. Tab. 83.
Erik, f. 11/3 1831, d. 28/5 1866 i tyfus. Ogift.
Anna Sanna, f. 21/8 1833, d. 1834.


Tabell 69.

VII. Greta Johansdotter Skrivars, dotter till Johan Isaksson S., tab. 68, f. på Skrivars 27/9 1818, d. på Holm, Vexala, 8/7 1867 av tyfus. — Gift 11/12 1842 med bondsonen, sedan bonden Jakob Andersson Holm, f. i Vexala 19/11 1917, d. där 20/2 1875 i slag.

VIII. Barn (födda på Holm, Vexala):
Erik Johan Holm, f. 21/7 1843. Tab. 70.
Maria Sofia, f. 5/4 1845. Tab. 76.
Anders Vilhelm, f. 17/5 1850. Sjöman. Försvunnit i obekanta öden.
Jakob, f. 27/12 1851, d. 20/6 1854 i bröstsjukdom.
Jakob Leander, f. 6/5 1859. Tab. 79.


Tabell 70.

VIII. Erik Johan Holm, son till Jakob Andersson. H., tab. 69, f. på Holm, Vexala, 21/7 1843, d. där 11/9 1916 av hjärtlidande. Bonde på Holm. I Amerika 1873—74. Även 1895—98 i Afrika, sedan till Nya Zeeland. Efter hemkomsten fiskare. — Gift 1:o 15/12 1865 med Greta Nilsdotter Storsvart, f. 7/5 1843, d. 30/1 1867 i tyfus, 2:o 24/7 1870 med bonddottern Brita Mattsdotter Rutas, f. 27/2 1850, d. 26/8 1928 i kräfta.

IX. Barn (födda på Holm, Vexala):
1. Johanna Lovisa, f. 22/5 1866, d. 16/4 1867 i koppor.
2. Anders Vilhelm, f. 4/12 1870. Död i Nya Zeeland 4/9 1897 i lungsot.
2. Erik Johan, f. 27/5 1872. Tab. 71.
2. Brita Sofia, f. 31/3 1874. Tab. 72.
2. Greta Johanna, f. 31/1 1876, d. 17/3 1896 i lungsot. Gift 15/8 1895 med sjöman Erik Johan Andersson Berttula, f. 2/4 1869. Till Afrika 1895.
2. Maria Albertina, f. 8/8 1877. Tab. 73.
2. Jakob Leonard, f. 12/1 1879. Till Amerika 1898. Farmare där.
2. Matts Alarik, f. 21/1 1881. Tab. 74.
2. Otto Edvard, f. 6/2 1883, d. 9/9 1898 i lungsot.
2. Niklas Villiam, f. 11/11 1888. Tab. 75.


Tabell 71.

IX. Erik Johan Holm, d. y., son till Erik Johan H. d. ä., tab. 70, f. på Holm 27/5 1872. Fosterson hos morbrodern Erik Mattsson Rutas. Till Nya Zeeland, numera medborgare där. — Gift 1:o på Nya Zeeland, 2:o på Skrivars 25/8 1912 med änkan Maria Jakobsdotter Fågellund, f. i Munsala 24/3 1884. Äktenskapet upplöst genom häradsrättens utslag av 12/4 1921.

X. Barn:
1. Ester Maria, f. på Nya Zeeland 4/11 1902. Hemkommen med fadern, återvände dit 1920.
2. Erik Martin, f. tvilling på Skrivars 1/7 1913. Till Nya Zeeland 1930.
2. Uno Johannes, f. tvilling på Skrivars 1/7 1913. Till Nya Zeeland 1930.


Tabell 72.

IX. Brita Sofia Holm, dotter till Erik Johan H., tab. 70, f. på Holm 31/3 1874. — Gift 6/7 1893 med Karl Johan Karlsson, bonde på Ohls (Munsala), f. 18/12 1853 på Gästgivars (Munsala), d. på Ohls 25/11 1925. Antagit namnet Sundius.

X. Barn (födda på Ohls, Munsala):
Johannes Villiam Sundius, f. 2/7 1894, d. 9/10 1911 i tuberkulos.
Johanna Sofia Sundius, f. 14/8 1896, d. 28/7 1920 i allmän tuberkulos. — Gift 3/9 1916 med folkskolläraren Karl Axel Nymark, f. på Nyby, Kantlax, 4/1 1891. Utdimitterad från Nykarleby seminarium 1916.

XI. Barn:
Arna Gunhild Sofia Nymark, f. 21/5 1917.

Maria Albertina Sundius, f. 2/91899. Genomgått Kristliga folkhögskolan i Nykarleby samt Högvalla.
Berta Lovisa Sundius, f. 5/5 1903. Småskollärarinna. Till Petalax. Gift där 3/2 1933 med folkskolläraren Johan Gustav Masalin, f. 25/6 1905.

XI. Barn (fött i Petalax):
Johan Henrik Masalin, f. 20/4 1936.

Karl Edvard Sundius, f. 9/8 1906, d. 2/1 1908 i lungkatarr.
Alma Elisabet Sundius, f. 28/10 1910. Genomgått Kristliga folkhögskolan i Nykarleby och Högvalla.


Tabell 73.

IX. Maria Albertina Holm, dotter till Erik Johan H., tab. 70, f. på Holm 8/8 1877, d. på Stenbacka 20/10 1927 i ledgångsreumatism. — Gift 21/6 1907 med bonden Niklas Vilhelm Johansson Stenbacka, f. 30/11 1877.

X. Barn (födda på Stenbacka):
Johannes Vilhelm Stenbacka, f. 16/2 1908. Till sjöss 1933.
Edvard Gunnar, f. 30/6 1909. Till Nya Zeeland 1930.
Erik Ragnar, f. 14/7 1910.
Anders Axel, f, 14/4 1912.
Jakob Lennart, f. 28/9 1913.
Ellen Alice, f. 29/11 1914.
Karl Torsten, f. 20/11 1916, d. 18/9 1920 i difteri.
Elna Gunhild Sofia, f. 9/2 1918, d. 25/12 1920 i difteri.
Johanna Alexandra, f. 19/6 1919.


Tabell 74.

IX. Matts Alarik Holm, son till Erik Johan H., tab. 70, f. på Holm 21/1 1881. Till Amerika 1900. I Nya Zeeland 1913—19. — Gift i Amerika 6/8 1903 med Anna Beata Karlsdotter Antils, f. i Vörå 25/5 1878. Hela familjen flyttade till Nya Zeeland 1913. Återvände, och sedan på nytt 1930.

X. Barn (de två, första födda i Bingham, Utah, de senare på Holm):
Hellen Anna Olivia, f. 14/1 1905, gift 30/6 1930 med fiskaren Ragnar Dumell, f. i Vexala 16/8 1902.

XI. Barn (födda i Vexala):
Arla Helena Dumell, f. 3/111932.
Henrik Gustav Adolf, f. 5/1 1936.

Signy Maria, f. 23/6 1907.
Karl Sigfrid, f. 15/10 1909.
Johannes Sigurd, f. 29/9 1910.
Frida Vendla, f. 19/2 1912, d. 6/1 1917 i magtuberkulos.
Erik Emmanuel, f. 30/10 1920.


Tabell 75.

IX. Niklas Vilhelm Holm, son till Erik Johan H., tab. 70, f. på Holm 11/11 1888. I Amerika 1902—1909. Hemma, fiskare. Död 23/5 1929 i minsjuka. — Gift 13/10 1912 med Anna Lovisa Andersdotter Nissas, f. 6/7 1889. Bo på Nissas, Vexala. Änkan heter Anderson, parcellägare på Holm.

X. Barn (födda på Nissas):
Gerda Elise, f. 28/7 1913. Mejerist.
Paul Vilhelm, f. 16/2 1916.
Karl Birger, f. 10/6 1917.


Tabell 76.

VIII. Maria Sofia Holm, dotter till Jakob Andersson H., tab. 69, f. på Holm 5/4 1845, d. på Svartnäs 8/7 1919. — Gift 3/3 1865 med bonden Erik Eriksson Svartnäs, f. på Svartnäs, Vexala, 28/10 1845, d. där 7/1 1907 i hjärtförlamning.

IX. Barn (födda på Svartnäs, Vexala):
Anna Lovisa Svartnäs, f. 25/6 1865, d. 16/3 1869 i strypsjuka.
Maria Sofia, f. 6/11 1866, d. 30/3 1867 i koppor.
Erik Johan, f. 18/4 1869. Tab. 77.
Anders Vilhelm, f. 9/9 1871. Tab. 78.
Jakob Leander, f. 10/1 1874, d. 5/2 1877 i skarlakansfeber.
Niklas, f. 2/1 1877, d. 3/12 1899 i Seattle, U. S. A., i feber.
Jakob Leander, f. 21/1 1880. Till Amerika 1902. Efter återkomsten gift 3/1 1909 med Brita Lovisa Fagernäs, smeddotter på Rutas, Vexala, d. där 9/4 1889. Bo på Rutas. Familjen flyttade 1920 till Nya Zeeland.

X. Barn (födda på Rutas):
Jakob Gunnar, f. 6/6 1909.
Elvi Lovisa, f. 27/11 1910.
Dagmar Alice, f. 18/7 1912.
Sven Erik, f. 10/3 1918.

Otto Alfred, f. 8/11 1882. Fiskare. Parcellägare. Gift 25/9 1907 med Edit Maria Sundell, bonddotter på Mariedal, f. där 12/8 1888. Se tab. 84.

X. Barn (födda på Mariedal):
Svea Linnea, f. 27/2 1908.
Gustav Alvar, f. 3/2 1912.
Berit Ann-Mari, f. 21/9 1920.
Anita Katarina, f. 16/4 1924.
Bengt Otto, f. 6/11 1925.
Britta Margareta, f. 14/6 1932.

Anna Lovisa, f. 29/3 1885, d. 20/5 1886.
Isak Edvard, f. 12/12 1887, d. 11/7 1891.


Tabell 77.

IX. Erik Johan Svartnäs, son till Erik Eriksson S., tab. 76, f. på Svartnäs, Vexala, 18/4 1869, d. där 16/5 1924. Till Nya Zeeland 1888. Husbonde på Svartnäs. — Gift 23/7 1899 med bonddottern Ida Mårtensdotter Dahlkarl, f. 28/3 1879 på Dahlkarl, d. på Svartnäs 20/6 1915 i lungsot.

X. Barn (födda på Svartnäs):
Erik Anselm, f. 18/5 1900, d. 24/11 1918 i spanska sjukan.
Johannes Axel, f. 23/3 1904. Husbonde efter fadern. — Gift 29/10 1926 med bonddottern Agata Johanna Andersdotter Helsing, f. i Vexala 12/6 1903.

XI. Barn (födda pä Svartnäs):
Bror Erik, f. 10/6 1927.
Arne Johannes, f. 27/11 1929.
Martin Georg, f. 25/7 1931.

Anders Vilhelm, f. 10/5 1907, d. 17/7 1916 av hjärntuberkulos.


Tabell 78.

IX. Anders Vilhelm Svartnäs, son till Erik Eriksson S., tab. 76, f. på Svartnäs 9/9 1871. Husbonde på ett av Svartnäs hemman. — Gift 30/6 1895 med bonddottern Sofia Johansdotter Holmberg, f. på Holm, Vexala, 15/10 1878. Sålt hemmanet och flyttat till Nya Zeeland 1920. Farmare där.

X. Barn (födda på Svartnäs):
Tekla Sofia, f. 13/9 1903. Gift på Nya Zeeland 17/8 1923 med Henrik Arvid Hägglöv, f. 20/4 1895 på Back, Munsala. Till Nya Zeeland 1915.
Signe Julia, f. 16/2 1909.


Tabell 79.

VIII. Jakob Leander Holm, son till Jakob Andersson H., tab. 69, f. på Holm 6/5 1859, d. 1/12 1933 i Los Altos, Kalifornien. Till sjöss 1877. Emigrerat till Nya Zeeland. Senare bonde på Holm efter brodern Erik. — Gift 14/5 1893 med bonddottern Edla Johanna Harjux, f. på Harjux 31/5 1873. Hela familjen till Amerika 1909.

IX. Barn:
Vilhelm Leander, f. 9/4 1894 på Nya Zeeland. Till Amerika. Gift där.
Johan Robert, f. 9/6 1895 på Nya Zeeland.
Jakob Edvard, f. 4/4 1898 på Holm. Till Amerika. Gift där.
Greta Irene, f. på Holm 14/12 1904.
Elna Sofia, f. på Holm 19/8 1907.


Tabell 80.

VII. Kajsa Johansdotter Skrivars, dotter till Johan Isaksson S., tab. 68, f. på Skrivars 25/11 1819, d. på Grötas, Jeppo, 4/4 1870 i lungsot. — Gift 25/2 1842 med bondsonen Nils Eriksson Helsing, f. i Vexala 21/10 1821. Medåbo på Helsing. År 1853 torpare på Holm i Jeppo, sedan husbonde på Grötas i Jeppo, d. där 14/11 1857 i lungsot.

VIII. Barn (födda på Helsing, Vexala, det yngsta på Holm, Jeppo):
Kajsa Helena Nilsson, f. 13/10 1842. Tjänarinna i staden, kan ej följa hennes öden.
Erik Johan Nilsson, f. 2/1 1844. Tab. 81.
Nils Nyman, f. 9/6 1846.
Maria, f. 17/11 1848. Till Vasa 14/11 1860. — Gift 1/2 1874 med sjöman Johan Broman, f. på Bro (Forsby, Nykarleby) 25/1 1845, d. i Nykarleby stad 27/11 1907 i hjärtslag. Hustrun hade dött där 28/5 1887 i barnsäng.

IX. Barn (det äldsta fött på Bro, det andra i Nykarleby stad):
Johan Viktor Broman, f. 26/2 1876, d. i Nykarleby 30/8 1878 av kikhosta.
Anna Elvira, f. 24/5 1887. Till Amerika 1912. Gift där med Karl Björkman.

Anna Sanna, f. 27/12 1850.
Jakob, f. 29/1 1853.
Anders, f. 12/7 1855. På grund av kyrkoarkivbranden i Jeppo har det varit mig omöjligt att följa ovanstående barns öden.


Tabell 81.

VIII. Erik Johan Nilsson, son till Nils Eriksson Helsing, tab. 80, f. i Vexala, Helsing, 2/1 1844. Flyttade 1866 från Jeppo till Munsala, Vexala. Torpare på Mariedal. — Gift 6/5 1866 med Anna Kajsa Eriksdotter Skrivars, f. på Skrivars 19/11 1843, d. på Mariedal 15/1 1895 av hjärtslag. — Mannen och par av barnen flyttade 1904 till Oravais. Fabriksarbetare där. Död där 8/11 1911 i slag.

IX. Barn (födda på Mariedal, Vexala):
Anna Sanna Eriksson, f. 11/8 1866. Till Oravais 1904, död där 27/11 1909 i lunginflammation. Halt (höftsjuka).
Maria Lovisa, f. 5/6 1869. Till Alahärmä 1889. Hemkom från Korsholm 1892. — Gift 25/11 1892 med inhysingen Isak Johansson Broman, f. 25/12 1858 i Malax. Flyttade till Oravais 1901. Statdräng på fabriken. Död i Oravais 20/6 1936 i åderförkalkning.

X. Barn (fött i Vexala, Mariedal):
Johannes Artur Broman, f. 24/1 1893, d. i Oravais 30/12 1905 i lungsot.

Johanna Katarina, f. 14/9 1872. Till Amerika 1891.
Sofia, f. 28/10 1874. Till Vasa 1893. Flyttade därifrån till Oravais 1907. Gift där 14/4 1907 med svenska undersåten Frans Oskar Valfrid Nyqvist, fabriksarbetare, Norrköping.

X. Barn (födda i Norrköping):
Aina Nyqvist, gift i Vasa med en vaktmästare.
Paul Nyqvist.

Erik Johan, f. 28/11 1876. Till Amerika 1896.
Anders Vilhelm, f. 15/1 1880. Till Amerika 1896. Död i Denver, Colorado, 23/2 1906 av lunginflammation.
Julius Edvard, f. 15/3 1885. Till Oravais 1904. Färgare. Gift där 25/6 1904 med bonddottern Ester Maria Mattus, (2-barn).


Tabell 82.

VII. Brita Johansdotter Skrivars, dotter till Johan Isaksson S., tab. 68, f. på Skrivars 13/6 1821, d. där 13/4 1869 i tyfus. — Gift 30/3 1844 med torparsonen, sjöman Anders Nilsson Bertell, f. 11/2 1822 på Bertula, Vexala. Hemmåg. Sjöman, rymt, sjuklig, död 1865?

VIII. Barn (födda på Skrivars):
Nils Bertell, f. 13/7 1844. Till sjöss 1866. »En arm lam efter fall ombord.» »Skall vara död.»
Sanna Lena Bertell, f. 25/7 1847. Till Vasa 1869.


Tabell 83.

VII. Maja Lena Johansdotter Skrivars, dotter till Johan Isaksson S., tab. 68, f. på Skrivars 9/1 1830, d. på Mariedal, Vexala, 5/7 1907 av hjärtslag. — Gift 1/10 1852 med bonden Gabriel Eriksson Helsing, f. 27/7 1820 i Vexala, d. på Mariedal, Vexala, 26/6 1906 av hjärtlidande. År 1857 bonde på Pelat, 1862 landbonde på Lillollas, 1868 bonde på Mariedal. Antagit namnet Sundell.

VIII. Barn (1—3 födda på Helsing, 4—6 på Pelat, 7—8 på Lillollas, 9 på Mariedal):
Erik Johan Sundell, f. 6/1 1853. Tab. 84.
Jakob, f. 9/6 1854. Tab. 85.
Simon Vilhelm, f. 3/8 1856. Tab. 86.
Anders, f. 19/9 1858. Till Nya Zeeland 1878. Torde vara gift där.
Lena Lovisa, f. 6/9 1860, d. 25/1 1861 i kramp.
Maja Lovisa, f. 11/12 1861, d. på Lillollas 5/1 1863 i bröstsjukdom
Karl Julius, f. 7/5 1864. Genomgått folkskollärarseminarium i Nykarleby 1885. Lärare i Kovjoki 1885—1891, i Terjärv 1891—1910. Förestått postkontor och sparbanken i Terjärv. Gift 1899 med lärarinnan Mimmi Forsström. Död på Malmska sjukhuset i Jakobstad i blodförgiftning.
Gustav, f. 2/2 1866, d. 29/5 1868.
Edvard, f. 3/3 1872. Till Transvaal 1900. Återvänt 1912. — Gift 9/9 1905 med Hilda Sofia Hermansson, f. 19/1 1879 i Gamlakarleby. Flyttade 1912 till Gamlakarleby. År 1917 farmare i Nya Zeeland.

IX. Barn (födda i Transvaal):
Hilda Elvira, f. 22/3 1906.
Hugo, f. 29/1 1909.


Tabell 84.

VIII. Erik Johan Sundell, son till Gabriel Sundell, tab. 83, f. på Helsing, Vexala, 6/1 1853, d. på Mariedal 16/7 1938 av ålderdom. Emigrerat till Nya Zeeland. Efter hemkomsten bonde på Mariedal. Medlem i Stora deputationen till Petersburg 1899. — Gift 1:o 19/9 1884 med Brita Lovisa Eriksdotter Mariedal, f. där 10/7 1858, d. 29/1 1887 i lungsot; 2:o 4/12 1887 med bonddottern Kajsa Eriksdotter Träsk, f. 21/4 1861 i Hirvlax, Munsala.

IX. Barn (födda på Mariedal):
2. Edit Maria, f. 12/8 1888. Se tab. 76.
2. Villiam, f 3/4 1890. Gift 11/2 1926 med Berta Johanna Helsing, f. 21/7 1904 i Vexala.

X. Barn (fött på Mariedal):
Ruth Ingeborg, f. 29/4 1930.

2. Janett Sofia, 27/2 1892. Ogift.
2. Johan Robert, f. 6/10 1893. Till Nya Zeeland 1912.
2. Anna Irene, f. 2/12 1895. Gift 8/2 1923 med bonden Erik Johan Sundqvist, f. 1/7 1897 på Holm, Vexala, dit fadern flyttat från Purmo som backstugusittare, sedan torpare på Domarbacka. I Amerika 1916—20, Bonde på Domarbacka.

X. Barn:
Georg Erik Sundqvist, f. 16/10 1924.
Inga Anna Helena, f. 17/7 1928.
Leif Gustav, f. 1/8 1929.

2. Karl Georg, f. 8/8 1897. Till Amerika San Francisco 1923.
2. Elin Johanna, f. 5/4 1899. Gift 17/2 1929 med affärsmannen Niklas Caldén, f. 12/2 1902 i Peltmo, Munsala.

X. Barn (födda i Munsala):
Stig Gustav Caldén, f. 1/4 1930.
Per Erik, f. 8/8 1932.
2. Elna Katarina, f. 31/12 1902, d. 25/4 1909 av lungkatarr.
2. Erik Torsten, f. 10/12 1906, d. 7/3 1907 av mässling.


Tabell 85.

VIII. Jakob Gabrielsson Sundell, son till Gabriel S., tab. 83, f på Helsing, Vexala, 9/6 1854, d. 15/7 1930 av tuberkulos. Dräng i Nykarleby stad. Timmerman. Bonde på Fattig. Gift i Nykarleby 23/3 1879 med Anna Lovisa Alexandersdotter Ohls, f. 22/7 1852,. d. 20/8 1924 av hjärtlidande.

IX. Barn (födda i Vexala):
Ellen Maria, f. 1/2 1880. — Gift 2/10 1910 med timmermannen Frans Leonard Skrivars, f. 6/1 1870, d. i Transvaal, dit han rest 1911, 20/11 1918 av spanska sjukan. Änkan flyttade med sonen till sin far på Fattig samt återtog sitt flicknamn Sundell.

X. Barn (fött på Skrivars):
Jakob Valdemar Sundell, f. 5/10 1911. Arbetare.

Jakob Edvard, f. 18/3 1888. Till Nya Zeeland 1918, till Amerika 1919 — Gift 20/7 1924 med Ellen Maria Nyvall, f. 5/7 1900 på Smeds, Vexala.

X. Barn (fött på Smeds, Vexala):
Berit Valborg, f. 4/9 1925.

Sigrid Lovisa, f. 8/3 1893. — Gift 22/11 1914 med Johan Arvid Granlund, bonde på Nissas, Vexala, f. 31/7 1891. I Amerika 1915—1920.

X. Barn (födda på Nissas, Vexala):
Johan Edvard Granlund, f. 15/6 1915.
Jakob Ole, f. 11/3 1922.
Helge Arvid, f. 6/6 1925.
Lars Erik, f. 30/5 1928.
Nils Gustav, f. 9/10 1930.
Rut Lovisa, f. 9/6 1932.


Tabell 86.

VIII. Simon Vilhelm Gabrielsson Sundell, son till Gabriel Eriksson S., tab. 83, f. på Helsing, Vexala, 13/8 1856. Lever i Helsingfors, Hermanstad, dit familjen flyttat 17/8 1912. Gift 27/8 1879 med Maria Sofia Johansdotter Skrivars, f. 29/9 1859.

IX. Barn:
Johannes Vilhelm, f. 28/3 1883. Till Amerika 1904.
Berta Maria, f. 23/5 1890.
Anders Edvin, f. 28/7 1891. Kom från Helsingfors 1928. Fiskare på Laxön. Parcellägare på Holm. — Gift 30/8 1931 med Anni Vilhelmina Jakobsdotter Holm, f. i Vexala 19/12 1897.

X. Barn (födda på Holm):
Stig Gustav, f. 21/7 1932.
Erik Vilhelm, f. 3/12 1934.

Lovisa Sofia, f. 15/8 1892. Gift 10/7 1921 med timmermannen och parcellägaren Julius Isaksson Viklund, f. i Vexala 7/5 1887. Flyttade 8/7 1937 till Helsingfors.

X. Barn (fött på Skrivars):
Ruth Etel Maria Viklund, f. 21/5 1923.


Woldemar Backman (1938) En släkt Björklunds stamtavla jämte sidogrenar.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Fortsättning: Gren V. Gabriel Johansson Knuts och efterkommande.
(Inf. 2005-08-08.)