En släkt Björklunds stamtavla jämte sidogrenar
av Woldemar Backman


Gren V.

Gabriel Johansson Knuts och efterkommande


Gabriel Johansson var den sista husbonden på fädernegården Knuts. Se för övrigt inledningen. Den ena av hans två söner är husbonde på Ryss. Denne hade endast en fullvuxen dotter, gift första gången till Heikfolk, andra gången till Slangar i Jeppo och en son, backstugusittare på Knuts, vars barn äro bortflyttade från orten, sönerna till Amerika och döttrarna till Jakobstad och Pedersöre. Gabriel Johanssons andra son flyttade senare som backstugusittare till Munsala och dennes barn åter, en son och en dotter flyttade, till Lappo och Alahärmä. På kvinnosidan härstamma, dock släkterna Hilli, Hermansson, Heriksson, Engstrand.


Tabell 87.

V. Gabriel Johansson Knuts, son till Johan Mattsson K., tab. 4, f. på Knuts 24/8 1772, d. där 11/1 1838 i lungsot. Husbonde på Knuts (faderns hemman). På 1820-talet sålde han hemmanet och blev torpare där. — Gift 27/11 1795 med bonddottern Susanna Gustavsdotter Storbärs, f. i Ytterjeppo 15/12 1770, d. på Knuts 14/1 1831 av slag.

VI. Barn (födda på Knuts):
Isak, f. 7/4 1802. Tab. 88.
Susanna, f. 27/6 1803, d. 13/7 s. å.
Maria, f. 15/8 1807, d. /8 1813 i kikhosta.
Johan Jakob, f. 15/11 1814. Tab. 90.


Tabell 88.

VI. Isak Gabrielsson Knuts (Ryss), son till Gabriel Johansson K., tab. 87, f. på Knuts 7/4 1802, d. på Ryss 5/3 1868 av ålderdom. Bonde på Ryss, sedan torpare där. Gift 10/11 1825 i Munsala med bonddottern Brita Maja Mattsdotter Bröms, f. i Munsala 13/11 1803. I 1870—79 års kyrkbok står ett kors för hennes namn, utan att hon påträffas i de dödas bok.

VII. Barn (födda på Ryss i Ytterjeppo):
Sanna, f, 1/12 1826, d. 1/3 1827 i »hjärtsprång».
Matts, f. 21/2 1829, d. 6/8 1830.
Maja Lovisa, f. 3/4 1832, d, på Slangar, Jeppo, 27/3 1915 av ålderdom. Gift 10/4 1849 med torparsonen Daniel Mattsson Heikfolk, f. i Ytterjeppo 10/10 1830, d. 9/10 1856, ihjälslagen. Hemmåg. Änkan omgift 9/2 1885 med bonden Matts Eriksson Slangar i Jeppo (i hans andra gifte), f. 20/12 1819, d. där 14/3 1900 av ålderdom.

VIII. Barn (födda på Ryss):
1. Matts Heikfolk, f. 20/12 1851. Sjöman. Försvunnen.
1. Maja Lovisa, f. 29/11 1855. Tab. 88 a).
1. Daniel, f. 3/3 1857, d. 24/7 1865 genom drunkning.
Lisa, f. 5/12 1836, d. 20/6 1860, dödad av åska.
Isak Nylund, f. 14/9 1845. Tab. 89.


Tabell 88 a).

VIII. Maja Lovisa Danielsdotter Heikfolk, dotter till Maja Lovisa Knuts och Daniel H., tab. 88, f. på Ryss, Ytterjeppo, 29/11 1855, d. på Högväg, Ytterjeppo, 20/12 1937 av ålderdom. Gift 29/1 1874 med torparsonen, smeden Albinus Jakobsson Stenbacka, sedan kallat sig Hilli, f. i Viborg 1/3 1854, d. på Högväg 2/6 1922 i magsjukdom. Flyttade från Jeppo 1895 som bonde på ett av hemmanen på Högväg.

IX. Barn (födda i Jeppo, det yngsta på Högväg):
Jakob Vilhelm Hilli, f. 1/1 1878. Bonde på Högväg efter fadern (halva hemmanet); — Gift 7/2 1909 med Hulda Maria Sandström, bonddotter från Marken, f. där 18/2 1888, d. på Högväg 28/4 1932 i nervlidande (sinnessjuk).

X. Barn (födda på Högväg):
Maria Alice, f. 1/9 1909. Gift 27/1 1935 med bonden Johan Enqvist (Rundt) i Jeppo.
Johannes Vilhelm, f. 9/7 1911.
Fanny Alina, f. 30/10 1915. Gift 18/12 1938 med målaren Karl Birger Hermansson, f. 16/6 1919 i Ytterjeppo.
Ester Irene, f. 14/10 1918, d. 5/3 1932 i tuberkulos hjärnhinneinflammation.
Anna Viktoria, f. 27/6 1921.
Ingrid Linnea, f. 11/12 1923.
Elis Gunnar, f. 20/4 1926.

Anna Alina Hilli, f. 11/12 1879. Gift 29/4 1900 med bondesonen Anders Gustav Jakobsson (Högväg) f. på Högväg 9/5 1879. I Amerika 1910—14. Parcellägare på Högväg.

X. Barn (födda på Högväg):
Anders Viktor Andersson, f. 7/5 1901. Arbetare. — Gift 28/6 1925 med Signe Maria Lillström, f. 3/9 1905 i Jeppo. Flyttade till Jeppo 1926. Parcellägare på Bärs (2 barn).
Elis Alarik Andersson, f. 23/10 1905. Till Amerika 1923. Bondmåg på Bro, Ytterjeppo. — Gift 15/7 1934 med Helga Cecilia Bro, f. 12/11 1910 i Ytterjeppo.

XI. Barn (födda på Bro):
Eskil Olof, f. 17/3 1935.
Elis Albin, f. 10/6 1936.

Lydia Alina, f. 13/3 1907.
Anni Irene, f. 24/12 1908.
Gunnar Johannes, f. 2/10 1910. Till Pedersöre som hemmåg 1936.
Ivar Vilhelm, f. 26/8 1915. Genomgått handelsskola. Affärsbiträde i Jakobstad 1938.
Artur Edvin, f. 4/6 1917.
Hilda Maria, f. 12/5 1919.
Sven Olof, f. 10/8 1928.

Maria Lovisa Hilli, f. 28/1 1882. Gift 31/1 1904 med Karl Ernst Henriksson, f. på Lågväg 2/9 1875, d. i Idaho, Amerika, 7/7 1928 i hjärtfel. Torpare på Lågväg. Emigrant. Sedan 1931. Änkan bonde på Gästgivars i Soklot.

X. Barn (födda på Lågväg):
Carl Richard Henriksson, f. 1/2 1907. I Amerika 1925—29. Jämte de andra syskonen flyttade till Gästgivars 1931, samt 1934 till Pedersöre. Gift där.
Ragnhild Maria, f. 16/3 1911. Genomgått handelsskola. Sedan 1933 affärsbiträde i Karleby.
Ivar Johannes, f. 13/8 1912, d. 19/4 1935 genom drunkning (gick ner på svag is).
Elmer Vilhelm, f. 11/8 1914. Arbetare.
Elvira Alina, f. 22/4 1916. Gift 4/9 1938 med seminaristen Tor Mikael Lindfors, f. 22/7 1917 i Borgå.

Selma Johanna Hilli, f. 1/4 1884. Till Jeppo 1911. Gift där med bonden på Lussi, Erik Engstrand (flere barn).
Sanna Serafina Hilli, f. 3/10 1886. Till Amerika 1916. Gift där 29/5 1917 med Johannes Jakobsson Högväg, f. 14/10 1888 i Ytterjeppo. Till Amerika 1909. Leva i Amerika.
Johannes Viktor Hilli, f. 25/2 1890. Till Amerika 1910. Bonde på Högväg (faderns halva hemman). Gift 15/8 1920 med Edla Sigfrids, f. i Vörå 20/2 1891.

X. Barn (födda på Högväg):
Sven Albin, f. 30/3 1921.
Nils Henry, f. 25/3 1929.
Meri Ingegerd, f. 18/11 1930.

Artur Albinus Hilli, f. 8/1 1895. Till Amerika 1915. Gift där 29/9 1916 med Ester Emilia Jungarå, f. i Jeppo 21/1 1895. Leva i Amerika.
Hulda Elvira Hilli, f. 19/5 1897. Gift 29/7 1916 med bondesonen Viktor Jakobsson Högväg, f. på Högväg 17/8 1894. (Tre systrar Hilli gifta med tre bröder Högväg.) Till Amerika 1921. Leva där.

X. Barn (fött på Högväg):
Johannes Viktor Högväg, f. 13/4 1917.Tabell 89.

VII. Isak Isaksson Nylund, son till Isak Gabrielsson Knuts, tab. 88, f. på Ryss 14/9 1845, d. på Knuts 14/1 1921 i hjärtfel. Backstugusittare på Knuts. — Gift 23/9 1866 med torpardottern Anna Lisa Andersdotter Knuts, f. på Knuts 27/8 1845. Flyttade som änka till Jakobstad 1921. Lever där.

VIII. Barn (födda på Knuts):
Anna Lovisa Isaksdotter Knuts, f. 2/12 1866. Gift 26/4 1896 med sjöman Johan Fredrik Nordlund, f. 15/4 1870 i Pedersöre. Bodde först i Vestersundsby, flyttade sedan till Jakobstad.
Isak Isaksson Knuts, f. 20/4 1869. Dräng på Jutas. Till Jeppo 1892. Gift där 7/8 1892 med bonddottern Sanna Kajsa Mattsdotter Kaukos, f. i Jeppo 20/5 1871. Familjen borta (troligen i Amerika).
Johan Gerhard Isaksson Knuts, f. 2/11 1871. Dräng i staden 1889—92. — Gift 14/2 1892 med backstugusittaredottern Anna Sofia Eriksdotter Draka, f. i Ytterjeppo 2/1 1871. Familjen flyttade till Amerika i slutet av 1890-talet. Lever där.

IX. Barn (fött i Ytterjeppo):
Johannes, f. 7/6 1892.

Ida Maria Nylund, f. 13/7 1874. Till Jakobstad 1893. Gift där 1/12 1918 med arbetaren Anders Vilhelm Asplund, f. 29/7 1876 i Kronoby. Lever i Jakobstad. Barnlösa.
Anders Nylund, f. 11/2 1877. Till Amerika 1896.
Katarina, f. 12/10 1879, d. 21/6 1883 i strypsjuka.
Joel Nylund, f 14/4 1883. Dräng i staden 1900—1903. Till Sverge 1903, senare till Amerika.
Katarina Nylund, f. 1/12 1886. Till Jakobstad 1908, Stickerska. Gift där 3/3 1912 med mekanikern Otto Ernst Hällsten, f. i Kronoby 28/7 1890, d. i Jakobstad 18/5 1925 i hjärtfel.

IX. Barn (födda i Jakobstad):
Margit Linnea Hällsten, f. 2/7 1912.
Birgit Hällsten, f. 13/5 1919.


Tabell 90.

VI. Johan Jakob Gabrielsson Knuts, son till Gabriel Johansson K., tab. 87, f. på Knuts 15/11 1814, d. 25/3 1868 på främmande ort. Torpare på Knuts efter fadern, sedan inhysing på Bro. Familjen var i Munsala 1851—54, dit mannen flyttade tillbaka som änkling 1862 som backstugusittare på Laggnäs, Monäs. — Gift 1:o 13/12 1834 med Lisa Johansdotter, f. 11/2 1810 i Härmä, d. på Knuts 13/9 1854 i bröstsjukdom; 2:o 23/11 1862 i Munsala med Maja Stina Andersdotter, f. 22/11 1821. Hon hade en son, sjöman Anders Vilhelm Sjöblom, f. 6/6 1850. Denne gifte sig i Norge 1880 och modern flyttade dit 1882.

VII. Barn (de fyra första födda i Ytterjeppo, de två sista i Munsala):
1. Kajsa Sofia, f. 7/11 1838, d. 21/1 1839.
1. Anna, f. 1/9 1844, d. 10/8 1845.
1. Maria, f. 16/12 1846. Vistades som fosterbarn hos morbrodern, bonden Gustav Johansson (Heikkilä) Puss i Munsala. Flyttade till Alahärmä 1862.
1. Isak, f. 13/3 1850, d. 5/8 s å.
1. Gustav, f. 11/6 1852. Var också fosterbarn hos morbrodern. Flyttade till Lappo 1869.
2. Brita Johanna, f. 8/1 1865, d. 8/5 1869 i mässling.

(Inf. 2005-08-16.)
Källor.

Statsarkivet: Mantalslängder för stad och landskommun.
Kyrkoarkiven: Nykarleby, Munsala, Jeppo, Oravais, Gamlakarleby, Jakobstad och Pedersöre.
Vem och vad.

Personliga meddelanden av prosten, doktor I. A. Björklund, doktorinnan G. Neunstedt, fru Elly Viklund, kommerserådinnan Anna Harima, häradshövding Uno Björklund, lektor Hugo Lagström.

Genom intresserad medverkan av tvenne ytterjeppobor (Isak Vilhelm Åmark och Runar Evald Backlund) har det varit mig möjligt återknyta den avbrutna tråden för tre personer: 51 a), 67 a) och 88 a)Woldemar Backman (1938) En släkt Björklunds stamtavla jämte sidogrenar.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.
(Inf. 2005-06-14.)

[SLUT]