NÅGRA ÄLDRE, ÄNNU I
STADEN LEVANDE
NYKARLEBY-
SLÄKTER.

Sammanställda
av
Wold. Backman.

I. SUND.

[OBS!]


I Nykarleby hava funnits åt minstone fyra släkter Sund, som synbarligen icke stått i skyldskap till varandra. Dessa äro: 1:o) den släkt vars stamtavla framlägges här nedan; 2:o) drängen Johan Henderson och dennes hustru Margareta Johansdotter, vars son, sjömannen Henrik Johansson antog namnet Sund. Han levde mellan 1732 och 1781 och ägde gården 87 och var gift med Brita Pärsdotter, född i Viitasaari 1729. Dessa hade sex barn, som uppnådde vuxen ålder, och som samtliga i slutet av 1700-talet bortflyttade från orten, dels till Vasa, dels till Jeppo. 3:o) Sjöman Anders Jakobson Sund, som ursprungligen hette Haga och var född i Munsala 16 augusti 1815 (dog i Nykarleby 12 juli 1857), avflyttade som gift från Munsala 1839. Hade en son, Anders Edvard, född 15 januari 1849), som flyttade till Petersburg 1862 samt 4:o) de nu i staden boende bröderna, chaufförerna Alfred och Waldemar Sund, som äro söner till skomakaren Johan Abrahamson Sund, född i Korsholm 20 juni 1867, flyttade hit från Vasa 1887, gifte sig samma år här med Sanna Brita Jakobsdotter Norrman, född i Nykarleby 2 juli 1862 och bosatte sig i en stuga på Jutbacka mark.

*    *    *

Den släkt Sund, som denna utredning åsyftar är den älsta släkt i staden, i den kan blicka tillbaka över en tidsrymd, överstigande 200 år. Varifrån släkten ursprungligen härstammar kan man endast gissningsvis sluta sig till. Den första hit inflyttade medlemmen av släkten var Johan Carlsson Sund. Han är första gången upptagen i mantalslängden för 1723 eller egentligen var det detta år endast hans hustru.

År 1724 finnes antecknat i längden, att både han och hustru »tillhålla i Kronoby» och först från och med 1725 äro de båda stadigvarande bosatta i Nykarleby. Gårdar med namnet Sund finnas i flere socknar, så i Munsala, Pedersöre, Kronoby, Solv och Närpes. Med beaktande av ovannämnda anteckning i mantalslängden förefaller det troligt att Johan Carlssons ursprungliga hemort var Kronoby. Detta antagande har dock icke kunnat bekräftas, då Kronoby kyrkböcker icke sträcka sig så långt tillbaka i tiden.Tab. 1.

I. JOHAN CARLSSON SUND. Borgare i Nykarleby. Död i Nykarleby 6 jan. 1756 vid 81 års ålder. Han skulle således varit född 1675 och vid sin inflyttning till Nykarleby varit 50 år. Hans hustru hette Anna, död i Nykarleby 19 november 1782 av slag vid 78 års ålder.


II. Barn:

Carin, gift före 1734 med borgaren Anders Lundberg.

Carl, gift med en Anna Cajsa. Av barn nämnes endast Catarina, född 20 febr. 1743 i Nykarleby. Familjen är sedan försvunnen från staden.

Nils, född 21 febr. 1725 i Nykarleby. Tab. 2.


Tab. 2.

II. NILS SUND, son till borgaren Johan Carlsson S. (tab. 1) född i Nykarleby 21 febr. 1725 Död där 2 maj 1797 av ålderdom. Skomakare. Erhållit burskap i Nykarleby 1746. Ägde gården 18. Gift 12 dec. 1750 med Elisabet Häggström, född i Nykarleby 25 febr. 1726, död där 16 febr. 1783 i slag, dotter till sjömannen Matts H. och Susanna Knutsdotter.


III. Barn (alla födda i Nykarleby):

Johan, född 16 sept. 1751. Sjöman. Försvunnit i obekanta öden.

Anders, född 19 april 1753. Sjöman. Försvunnit i obekanta öden.

Matts, född 14 sept. 1755 död i Nykarleby 26 aug. 1756 i koppor.

Carolus, född 14 jan. 1757, död 3 maj 1762 i koppor.

Susanna, född 5 okt. 1758, död i Nykarleby 27 dec. 1807 i lungsot. Under senare år blind. Gift 2 dec. 1784 med sjömannen, senare stadsbetjänten Johan Stenman, född i Nykarleby 6 maj 1758 död där 19 okt. 1826 i vattsot. Övertog efter svärfadrens död gården 18. Han var son till den i Vasa födda skomakaren Petter Stenman och Margareta Rörvik.

Av deras fyra barn, alla flickor, avledo två i unga år. Av de fullvuxna var Lisa Stenman (född 20 nov. 1785, död i Nykarleby 10 febr. 1852 i blodhosta) gift med sjöman, sedan forman Gustaf Häggblom, född i Kronoby 8 sept. 1791, död i Nykarleby 27 febr. 1851 i vattsot. Den andra dottern Susanna (född 12 okt. 1791, dog 19 febr. 1835 i bukrev) var gift (19 okt. 1826) med sjöman Carl Gustav Åkerblad, född 16 nov. 1797 i Gamlakarleby, död 6 sept. 1844 genom drunkning.

Matts, född 10 okt. 1761. Tab. 3.

Nils, född 17 mars 1764 Död i Nykarleby, ogift, den 21 dec. 1789 i hetsig feber.

Josef, född 9 mars 1767. Tab. 9.

Anna Lisa, född 7 febr. 1770, död i Nykarleby 7 aug. 1825 i hetsig feber. Gift i Nykarleby 28 april 1793 med sjömannen, sedan arbetskarlen Johan Ernst Brunberg, född i Nykarleby 25 sept. 1766, död där 21 maj 1825 i lungsot.


Tab. 3.

III. MATTS SUND, son till skomakaren Nils Sund (tab. 2), född i Nykarleby 10 okt. 1761, död där i bråck 4 nov. 1812. Sjöman. Bosatt i svärfadrens gård, N:o 99. Gift i Nykarleby 16 okt. 1788 med Anna Aulin, född i Nykarleby 29 sept. 1758, död 22 maj 1828 där i lungsot, dotter till sjöman Mickel Aulin och Sara Rox.


IV. Barn (födda i Nykarleby):

Nils, född 22 dec. 1788. Sjöman. Försvunnit i obekanta öden.

Anna Lena, född 20 febr. 1792, död i Nykarleby 21 mars 1858. Bodde hos brodern Henrik.

Henrik, född 9 okt. 1794. Tabell 4.

Matts, född 4 nov. 1797. Tabell 5.

Sara Lisa, född 23 sept. 1800. Död 22 juli 1803 i koppor.

Johan Erik, född 2 okt. 1803. Tabell 10.

 


Tab. 4.

IV. HENRIK SUND, son till sjöman Matts Sund (tab. 3). Född i Nykarleby 9 okt. 1794. Död där 20 nov. 1866 av ålderdom. Viktualiehandlande. Erhöll burskap 7 mars 1836. Tolagsbokhållare 1841. Inropade jämte brodern Matts på offentlig auktion 1 sept. 1827 gården 28. Uppbyggde efter stadens brand tillsammans med brodern Matts gården 79, som sedan dess varit i släktens ägo. Gift i Nykarleby 8 okt. 1846 med sjuksköterskan vid länssjukhuset i Gamla Vasa Maria Elisabet Rönnlund, född 14 april 1810 i Pörtom, död i Nykarleby 17 dec. 1891 av ålderdom. — Barnlösa.


Tab. 5.

IV. MATTS SUND, son till sjöman Matts S., tab. 3. Född i Nykarleby 4 nov. 1797, död där 31 jan. 1864 i lunginflammation. Styrman. Ägde gården 28 gemensamt med brodern Henrik, likaså efter stadens brand gården 79. Efter att ha övergivit sjön skötte han handeln med brodern Henrik. Gift i Nykarleby 18 jan. 1835 med bonddottern Anna Andersdotter Högbacka, född i Pedersöre 24 mars 1810, död i Nykarleby 11 febr. 1868 i tyfus, dotter till bonden Anders Mattsson Högbacka (född i Esse) och Anna Johansdotter (född i Pedersöre).


V. Barn (födda i Nykarleby):

Matts, född 8 maj 1835, död 12 maj 1835.

Anna Cajsa, född 14 maj 1836, död i Nykarleby 7 april 1900 i lunginflammation, gift i Nykarleby 31 augusti 1873 med änklingen, sjöman Jakob Jakobsson (Hintz) d. ä., född 6 november 1821 i Nykarleby landskommun (Soklot), död i Nykarleby 8 dec. 1884 i hjärtåkomma.

Johan Henrik, född 13 dec. 1838. Sjöman. Bortavarande sedan 1860.

Maria Sofia, född 3 nov. 1840, död i Nykarleby 13 mars 1904 i lunginflammation. Hade under tiden 1878—1900 varit tjänarinna i Petersburg på ett och samma ställe.

Matts, född 6 nov. 1842. Tabell 6.

Nils, född 5 jan. 1844. Död 19 okt. 1869, då han, ombord på en pråm på väg till Jakobstad, slant på dess nedisade däck och föll i sjön och drunknade. Handelsbiträde.

Julius, född 18 jan. 1846. Tab. 8.

Johanna, född 31 Jan. 1848, död i Nykarleby 27 juni 1908 i kräfta. Gift i Nykarleby 13 aug. 1879 med sjötullvaktmästaren Vilhelm Jakobsson, som senare antagit namnet Julin, född 7 april 1855 i Nykarleby, död där 20 mars 1924 i hjärtfel.

Dessa hade fyra barn, födda i Nykarleby, 3 gossar, av vilka en folkskollärare och en emigrant till Australien, och en flicka. Alla fyra döda i lungsot.

Matilda, född 30 okt. 1850, död i Vörå 22 okt. 1908 i kräfta. Gift i Nykarleby 6 jan. 1879 med folkskolläraren (i Jeppo, senare i Vörå, Henrik Backlund, född 13 juli 1853 i Jeppo. Folkskollärare 1878. Död i Vörå 5 febr. 1923 i hjärtslag.

Josef, född 10 juni 1855, död i Vasa, dit han flyttat år 1881, den 4 april 1889 i njurlidande. Handelsbokhållare. Ogift.


Tab. 6.

V. MATTS SUND, son till styrman Matts S., tab. 5. Född i Nykarleby 6 nov. 1842, död där 5 febr. 1906 i bukkräfta. Lanthandlare på Biggas i Kovjoki (Nykarleby landskommun), dit han flyttat från Esse. Anmälde sig 29 sept. 1890 inför magistraten i Nykarleby sinnad idka handel med in- och utländska varor i brodern Julius gård n:o 79. Upphörde med handeln 1899, flyttade då till Smedsbacka, men par år senare återvände han till staden. — Gift i Nykarleby 9 dec. 1869 med guldsmedsdottern Anna Emilia Svahn, född 19 nov. 1848 i Jakobstad, död i Larsmo, (där hon vistats hos sin adoptivdotter Alma, som då var folkskollärarinna därstädes) den 2 jan. 1913 av hjärnslag.


VI. Barn:

Gösta Matias, född i Jakobstad 17 mars 1878. Tab. 7.

Alma Maria, adoptivdotter, född 24 sept. 1883 i Vasa. Folkskollärarinna, först i Larsmo, sedan i Helsingfors. Gift den 7 juli 1916 i Vasa med magister Lennart Backlund, född i Vörå 16 juni 1880, död i Helsingfors i hjärtslag 22 febr. 1927.


Tab. 7.

VI. GÖSTA MATHIAS SUND, son till handlanden Matts S., tab. 6, född i Jakobstad 17 nov. 1878. Genomgått Hedengrenska Handelsinstitutet i Helsingfors 1907. Samma år anställning hos firman F. H. Paersch i H:fors, där han stannade 9 år. Sedan dess hos olika firmor, men haft sedan 1 nov. 1913 anställning på Pargas Kalkbergs A. B. huvudkontor i Pargas. — Gift den 5 oktober 1902 i Björkö (Viborgs län) med Henriette Pauline Kock, född den 20 mars 1882 i S:t Johannes socken i Viborg i län, dotter till handlanden Johan Kock och Julia Mårtens (Östersjöprovinserna.)


VII. Barn:

Gösta Thorolf, född den 1 juli 1907 i Helsingfors. Styrman; för närvarande på konsul Elfvings fiskefartyg »Kalatyttö», för tillfället stationerad i Aalesund, Norge.Tab. 8

V. JULIUS SUND, son till styrman Matts S., tab. 5. Född i Nykarleby 18 jan. 1846, död där 14 jan. 1910 tillföljd av en varig öroninflammation. I unga år fiskare. Den 6 mars erhöll rätt att »idka månglerirörelse och handla med med varjehanda småkram». Erhöll 1 maj 1877 på 5 år gästgiverihållningen i Nykarleby. Antog för denna som medhjälpare kort därpå formannen Gustaf Häggblom. I början av 1880-talet begav han sig till sjöss och seglade vida omkring, tills han hamnade som matros i Förenta staternas flotta. Var på denna med om kriget mot Spanien. Återvände år 1900 och sysslade sedan åter med fiskeri. Ägde gården 79. — Gift 1 febr. 1876 i Jakobstad med Maria Strömmer, född i Jakobstad 1 maj 1853, död i Nykarleby 15 juni 1909 i hjärtslag, dotter till sjökaptenen i Jakobstad Lars Petter S. och hans hustru Sofia.


VI. Barn (födda i Nykarleby):

Matts Julius Ossian, född 25 dec. 1876. Tab. 9.

Nils Eino, född 21 febr. 1879, död i Nykarleby 22 nov. 1879.Tab. 9.

VI. MATTS JULIUS OSSIAN SUND, son till handlanden, sjömannen och fiskaren Julius S., tab. 8. Född i Nykarleby 25 dec. 1876. Ingick år 1894 i tullens tjänst såsom extra sjötullvaktmästare i Uleåborg, erhöll efter 5 år ordinarie tjänst därstädes (21 mars 1899), men blev kort därpå transporterad till Nykarleby (21 juli 1899), senare tulluppsyningsman (30 mars 1922). Hamnmästare i Nykarleby sedan 1927. Varit medlem i stadsfullmäktige och drätselkammare. Äger gården 79. Gift i Nykarleby 2 dec 1902 med Maria Johanna Lukus, född 18 sept. 1876 i Kovjoki by av Nykarleby landskommun, dotter till bonden Johan Johansson L. och Lovisa Högdahl. Driver sedan 1925 bagerirörelse. [Nekrolog över Ossian.]


VII. Barn (födda i Nykarleby):

Helfrid Maria, född 7 sept. 1903. Gift i Nykarleby den 5 nov. 1929 med kontoristen Werner Casén, nu sergeant vid Åbo bataljon, född i Nykarleby 9 aug. 1902.

Josef Julius Ossian, född 22 dec. 1904. Extra tullvaktmästare sedan 27 maj 1927 i Jakobstad. [Julius fiskafänge på Aspskär år 1965 och några ord av Henrik Boström. Sällskapade med Gerda Mattsson.]

Oskar Alexander, född 19 aug. 1906. Bagare. Emigrerat 1929 till Montreal i Canada.

[Tyvärr visas inte hela fähuset. Morbror Oskar till höger i samspråk med okänd. Förstoring.
(Inf. 2014-11-05.)]

[D. 1.6 1990 i N:by. Morbror Oskar vistades ej länge i Canada innan han återvände till N:by. Bagaryrket fick ge vika och han fortsatte som småbrukare på hemgården No: 79 tills den revs. Däromkring gifte han sig med Anna Vikström. På Källbacken bodde han således till sin död. Änkan  Anna bor fortfarande på källbacken Gustav Adolfsgatan 45 och hon har passerat 90 års strecket för många år sedan.
Brynolf Blomqvist den 11 december 2011.]

Astrid Sofia, född 1 maj 1908. Gift i Nykarleby 10 febr. 1929 med dekorationsmålaren Walter Bäckman, född i Lojo 8 april 1899. Emigrerat till Canada 1929.

Karl Gustaf, född 29 juli 1910. Konditorlärling i Helsingfors.
Märta Elisabet [Skall vara Martha Elisabeth meddelade Brynolf Blomqvist.], född tvilling 16 sept. 1912. Hemma.

Karin Alexandra, född tvilling 16 sept. 1912. Gift 29 maj 1930 i Nykarleby med chauffören William Hällund, född i Nykarleby landskommun (Jutas) 11 okt. 1907.

 


Detta foto från tiden omkring 1920-talets början är taget på gårdssidan av mors hemgård.
Från vänster övre raden, Astrid, Helfrid, Julius (Julle), Oskar.
Från vänster nedre raden: min mor Martha, modern Maria, Karin, fadern Ossian, och Karl.
Nämnas kan att min mor Martha är enda nu levande (2005) av sina 7 syskon, hon fyller 93 år till hösten.


Detta foto är också från gårdssidan av mors hemgård, taget i början av 1950-talet. Fyra generationer: Sittande Maria (f Lukus), stående till vänster dotter Karin, stående till höger Karins dotter Danny, sittande i Marias knä Dannys dotter Gabriella.

Brynolf Blomqvist tillhandahöll foto och berättade.
(Bilder inf. 2005-03-19.)Tab. 10.

III. JULIUS [Skall vara JOSEF meddelade Arne Nylund.] SUND, son till skomakaren Nils S., tab. 2. Född i Nykarleby 9 mars 1767, död där 8 maj 1809 i en feberåkomma. Sjöman, sedan fiskare. Bodde i hemgården 18. Gift i Nykarleby den 27 jan 1793 med Helena Sundlin, född i Nykarleby 5 febr. 1764, död där 27 nov. 1808 av »utmattande sjukdom», dotter till borgaren i Nykarleby Johan Sundelin och Brita Söderberg.


IV. Barn (födda i Nykarleby):

Elisabet, född 5 juli 1793, död 5 sept. 1794 i magsjuka.

Nils, född 7 sept. 1795, död samma dag.

Susanna Brita, född 22 jan. 1797, död 4 maj 1813 i lungsot. Efter föräldrarnas död vistats i farbrodern Matts hem.


Tab. 11.

IV. JOHAN ERIK SUND, son till sjöman Matts S., tab. 3. Född i Nykarleby 2 okt. 1803, död i Konstantinopel i lungsot 2 mars 1836. Sjökapten. Ägde gården 99. Gift i Nykarleby 3 jan. 1830 med Maria Helena Werfving, född 30 nov. 1809 i Nykarleby, död i slag i Kauhava 1 juni 1888, dotter till inspektor Josef Werfving och Catarina Helena Norbrant (från Bygdeå, Sverge). Hon gifte om sig 3 dec. 1839 i Nykarleby med sjötullvaktmästaren Axel Salin, född i Nykarleby 27 dec. 1816, flyttade 1839 till Kristinestad, där han avled.


V. Barn (födda i Nykarleby):

Maria Josefina, född 3 nov. 1830, död 2 maj 1898 på Kärrfors invid Nykarleby av hjärnblödning. Gift 19 mars 1851 i Nykarleby med dåvarande handelsbiträdet, sedan handlanden Gustaf Maurits Hedström, född i Nykarleby 12 jan. 1829, död å Kärrfors invid Nykarleby 4 nov. 1907 av ålderdom.

Catarina Sofia, född 23 aug. 1833. Bodde efter fadrens död hos farbrodern Henrik. Flyttade till Wörå 1891, död därstädes 1 jan. 1909 i sockersjuka.


 


Woldemar Backman. (1931) Några äldre, ännu i staden levande Nykarlebysläkter. Övertryck från Österbottniska Posten n:o 15 och 16 1931. Ingår även i Nykarlebynejden I


Lars Pensar tillhandahöll i februari 2004 varvid publicerades sid. 1–3 och 11–13. I september digitaliserade och tillhandahöll Stig Haglund resten.


Läs mer:
Nuvarande Nykarleby-släkter med anor från tiden för stora ofreden av Woldemar Backman.
(Inf. 2004-09-04, rev. 2023-03-03 .)