KLOCKARS I NYKARLEBY
LANDSKOMMUNS
KYRKOBY

HEMMAN OCH SLÄKT
1563—1935

AV WOLD. BACKMAN

WASA — F. W. UNGGRENS BOKTRYCKERI 1936

[OBS!]


[Boken gick som följetong mars–april 2005.]Innehållsförteckning.
[Finns inte i boken.]
Sid.
Klockars i Nykarleby landskommuns kyrkoby
3
Hemmansägare 4
Släkten 6

Gren I.

   Tabell 1—7 8
   Tabell 8, riksdagsmannen Petter Persson Klockars.
   (Hemmansbostäder i Nykarleby landskommun efter antal fönster)
8
   9—50 12

Gren II.

45
   Tabell 51—84  
   Tabell 85—126  
Rättelser och tillägg [Införda i texten.] 104
Källor 107


Woldemar Backman (1936) Klockars i Nykarleby landskommuns kyrkoby. Hemman och släkt 1565—1935
Arne Nylund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Boken ingår även i Nykarlebynejden I av Woldemar Backman.
Klockars av Rudolf Olson.
(Inf. 2005-03-22, rev, 2023-01-23 .)