Klockars i Nykarleby landskommuns kyrkoby. Hemman och släkt 1565—1935
av
Woldemar Backman

 


Tab. 9

IX. Johan Persson Klockars, son till Per Persson K., tab. 8, f. på Klockars 10.6.1773, d. där 1.12.1827 genom drunkning i Nykarleby älv. Ägare av faderns halva hemman (således 1/4 av hela nummern). Nämndeman. Gift 3.11.1797 med Maria Karlsdr Renvaktar, f. i kyrkbyn 28.8.1777, d. på Klockars 20.1.1840 av hetsig feber.

X. Barn (födda på Klockars):
Per Johan, f. 24.1.1799. Tab. 10.
Susanna, f. 4.2.1800, d. 6.3. s.å.
Carl, d. 30.7.1801, 6 månader gammal, av livsjuka.
Matts, f. 20.8.1802, d. 14.9.1806 av feber.
Maria Katarina, f. 1.10.1803, d. kort därpå.
Sanna Lisa, f. 7.8.1806, d. av våda 31.8.1870. Mindre vetande.
Anna Sofia, f. 13.12.1808. Tab. 15a.
Alexander Johannes, f. 11.12.1814, d. i Helsingfors 21.6.1843 ihjälfallen. Gårdsson. Gift 15.5.1837 med Anna Brita Fredriksdr Styrmans, f. i Karby 29.5.1814, omgift 7.11.1845 med drängen, sedan torparen på Klockars, Högbacka och sist på Mickelsbacka Matts Karlsson Holmström, f. i Pedersöre 1.1.1818, d. på Mickelsbacka 14.4.1868. Änkan död på Micelsbacka 16.4.1892 i slag.

XI. Barn (födda på Klockars):
Maja Lovisa, f. 22.9.1839. Gift 28.9.1862 med sjöman Gustav Mattsson Höglund, f. 21.11.1836 i Kyrkoby. Sedan 1870 bosatta i Nykarleby stad. År 1883 flyttade familjen till Reval.

XII. Barn (de 2 första, födda på Mickelsbacka, de senare i Nykarleby stad):
Maria Evelina Höglund, f. 30.1.1863.
Anna Lovisa, f. 14.9.1864.
Rosa Charlotta, f. 26.2.1870, d. i Nykarleby stad 17.2.1878 av skarlakansfeber.
Karl Johannes, f. 18.4.1874.
Aina Alexandra, f. 10.9.1877.
Vendla Rosalia, f. 12.5.1881.

Matts, f. 24.2.1842, d. i Ryssland 16.3.1874.Tab. 10.

X. Per Johan Johansson Klockars, son till Johan Persson K., tab. 9, f. på Klockars 24.1.1799, d. där 4.6.1867 av ålderdom. Husbonde på faderns hemman. Ägde också ett av Ohls hemman. Gift 11.7.1823 med Kajsa Mattsdr Mickelsbacka, f. i kyrkbyn 20.11.1802, d. på Klockars 21.4.1866 av bröstsjukdom.

XI. Barn (födda på Klockars):
Kajsa, f. 10.9.1827, d. 25.5.1829 av hjärtsprång.
Matts, f. 27.1.1831. Tab. 11.
Johan Petter, f. 17.9.1834. Tab.13.
Lovisa, f. 7.5.1838, d. 22.6.1839 av slag.
Jakob, f. 5.4.1840. Tab. 14.
Anders, f. 24.10.1842, d. 21.4.1843.
Daniel, f. 22.2.1845, d. 6.3.1848 av slag.Tab. 11.

XI. Matts Persson Klockars (Ohls), son till Per Johan K., tab. 10, f. på Klockars 27.1.1831, d. på Ohls 19.4.1905 av hjärnblödning. Som arrendator till Yrjas 1856, flyttade 1862 tillbaka till Klockars samt sedan 1871 bonde på Ohls. Kyrkvärd. Medlem av kyrkorådet. Gift 21.4.1854 med torpardottern Greta Stina Jakobsdr Nygård, f. 8.7.1831 i Nykarleby lkm, d. på Ohls 30.10.1887 av lunginflammation.

XII. Barn (födda på Yrjas, Klockars, Ohls):
Johan Jakob, f. 16.6.1855. Tab. 12.
Matts Edvard Sundell, f. 1.1.1857. Sjöman, d. i Port Natal i Afrika 6.1.1882 av gula febern. Ogift.
Alexander Östman, f. 4.4.1860, d. i Kalifornien, dit han rest 1886, 6.3.1905 av lungsot.
August, f. 9.1.1863, d. 7.2. s.å. av konvulsioner.
Petter August, f. 21.3.1864, emigrerat till Amerika, men d. hemma 3.3.1902 av lunginflammation.
Anna Lovisa, f. 12.12.1866, d. 4.7.1867.
Johanna, f. 6.3.1868, d. i Amerika 12.10.1894. Gift 4.9.1892 med Matts Vilhelm Hellman, f. i Munsala 27.4.1870. Omgift se tab. 13.
Anna Lovisa, f. 14.6.1871, d. 5.8.1872.
Hulda Sofia, f. 24.6.1874, d. 6.4.1877.Tab. 12.

XII. Johan Jakob Ohls, son till Matts Persson Klockars, tab. 11, f. på Klockars 16.6.1855, d. på Ohls 15.2.1917 av hjärtfel. Bonde på Ohls efter fadern. Kyrkvärd. Gift 30.12.1887 med Johanna Karlsdr Viklund, f. 25.6.1867 i Soklot, bonddr. (Hintz). Antog som änka jämte barnen namnet Barner.

XIII. Barn (födda på Ohls):
Maria Irene Barner, f. 12.12.1888, d. 14.4.1930 i barnsäng. Gift 24.6.1915 med Karl Edvard Hellman, f. i kyrkbyn 3.8.1883. Till Amerika 1915. Efter hemkomsten flyttade till staden 1922, samt följande år till Nygård, Nykarleby lkm. Forman.

XIV. Barn (födda, i kyrkbyn):
Gerda Maria Hellman, f. 16.10.1916.
Rode Elisabet, f. 12.9.1922.
Rakel Helga Lydia, f. 31.5.1924.
Rut Magdalena, f. 17.7.1926.
Alba Johanna, f. 1.9.1928.
Anna Irene, f. 29.3.1930.

Johannes Artur, f. 31.10.1890, d. 5.11. s.å.
Selim Johannes Barner, f. 10.10.1891. Till Nya Zeeland 1912. Flyttade till staden. Gårdsägare. Chaufför, d. 20.3.1929 i njurinflammation. Gift 29.11.1924 med Ellen Lydia Elvira Vinter, f. 26.10.1893 i Ytterjeppo. Flyttade som änka med barnet till Kyrkslätt 1935.

XIV. Barn:
Dan Johannes, f. 24.7.1927.

Jakob Eliel Barner, f. 17.6.1894. I Amerika sedan 1923. Arbetar på automobilfabrik. Gift (1 barn).
Helga Johanna Barner, f. 15.11.1896. Hemma.
Helmi Matilda Barner, f, 16.5.1899. Tjänarinna.
Anna Cecilia Barner, f. 22.1.1901, d. 17.5.1919 av struplungsot.
Sigrid Alexandra Barner, f. 23.4.1905. Hemma.
Sven Karl Mikael Barner, f. 29.5.1909. Gårdsson. Gift 17.7.1932 med Helmi Backlund, f. 27.8.1914 i Vexala, bondd. (Svartnäs).

XIV. Barn:
Anna Greta, f. 18.11.1832 på Ohls.

Ruth Ingegärd Barner, f. 13.4.1912. Tjänarinna i staden.Tab. 13.

XI. Johan Petter Persson Klockars, son till Per Johan Johansson K., tab. 10, f. på Klockars 17.9.1834, d. i Helsingfors 8.12.1890 i mag- och tarminflammation. Bonde på faderns hemman. År 1870 landbonde på Draka och 1873 torpare på Ohls. På arbetsförtjänst till Tammerfors 1877 samt till Helsingfors 1886, där han avled. — Gift 12.4.1860 med bonddottern Maja Greta Isaksdotter Knuts, f. 3.11.1833 i Ytterjeppo, d. 25.9.1885 på Ohls av lungsot.

XII. Barn (födda på Klockars):
Isak, f. 1.1.1861. Till Helsingfors 7.8.1879. Fört där ett mycket oregelbundet liv. Ogift.
Katarina, f. 14.2.1863. Till Helsingfors 1886, sedan till Amerika, gift där med Matts Vilhelm Hellman från Monå, tidigare gift med kusinen Johanna (tab. 11).
Karl, f. 19.11.1865, d. 28.8.1869 av rödsot.
August, f. 14.10.1868, d. 1.1.1869.
Anna, f. 15.2.1870. Till Helsingfors 1891. Död ogift såsom sinnessjuk.Tab. 14.

XI. Jakob Pettersson Klockars, son till Per Johan Johansson K., tab. 10, f. på Klockars 5.4.1840, d. på Mickelsbacka 21.6.1900 av hjärtfel. Bondmåg, sedan bonde på Mickelsbacka. — Gift 2.2.1868 med bonddr Maja Lisa Andersdr Mickelsbacka, f. där 5.12.1846, d. där 2.12.1891 av lungsot.

XII. Barn (födda på Mickelsbacka):
Johan Edvard, f. 5.6.1868, d. 18.5.1891 av lungsot.
Petter August, f. 22.3.1870, d. 23.10.1875 av »sår och bulnader».
Anna Maria, f. 10.11.1872, d. 2.12.1898 av lungsot.
Hulda Elisabet, f. 6.12.1876. Tab. 15.
Gustav Adolf, f. 29.5.1879, d. 1.6. s.å. av svaghet.
Jakob Joel, f. 14.6.1880, d. 8.7.1882 av svaghet.
Johanna Erika, f. 12.7.1883. Till Vasa 28.9.1900. Gift 3.7.1904 i Nykarleby med Paul Skog, f. 4.10.1881 på Nygård, Nykarleby kby. Skomakare, skohandlare i Nykarleby stad. Barnlösa.
Fosterdotter, systerns barn:
Sanny Maria (se tab. 15).
Selma Sofia, f. 7.12.1886, d. 2.8.1887 av medfödd svaghet.Tab. 15.

XII. Hulda Elisabet Pettersson, dotter till Jakob Pettersson Klockars (Mickelsbacka), tab. 14, f. på Mickelsbacka 6.12.1876, d. i Vasa 16.1.1924 i hjärtförlamning. Gift i Vasa 14.10.1901 med arbetsledaren Jaakko Latvala, f. i Ilmola 13.6.1878, d. i Vasa 16.9.1926 av leverkräfta.

XIII. Barn (födda i Vasa):
Senja Elisabet Latvala, f. 2.1.1902. Handelsbiträde. Gift i Vasa 27.11.1926 med Axel Elis Geijer, nu Keiri. Handelsresande.

XIV. Barn (födda i Vasa):
Anja-Leena Keiri, f. 4.12.1928.
Sisko-Irmeli, f. 1.6.1930.
Marja-Liisa, f. 3.2.1936.

Sanny Maria Skog, f. 28.3.1903. Fosterdotter hos Paul Skog (tab. 14). Gift 17.3.1934 med Emil Johannes Kronquist, f. 15.2.1907 i Nykarleby lkm. Eldare på cellulosafabriken i Jakobstad.

XIV. Barn (fött i Jakobstad):
Lise Ingeborg Kronquist, f. 6.10.1934.

Sigrid Johanna, f. 12.12.1904. Hembiträde.
Alma Sofia, f. 23.6.1907. Hjälp i hemmet hos systern Senja.
Harald, f. 9.8.1912. Handelsbiträde.
Sally Ingeborg, f. 4.2.1914. Handelsbiträde.Tab. 15 a).

X. Anna Sofia Klockars, dotter till Johan Persson K., tab. 9, f. på Klockars 13.12.1808, d. på Bertula 11.11.1869 av tyfus. Gift 20.2.1829 med Nils Jakobsson Bertula, f. 28.9.1806, d. på Bertula, Munsala, 4.11.1835 i lungsot. Bonde på Bertula.

XI. Barn (födda på Bertula, Munsala):
Susanna Bertula, f. 4.7.1829, d. 5.7.1878 i vattsot. Gift 7.4.1848 med Jakob Jakobsson Nyberg, f. 13.1.1828, d. 22.4.1902 i slag. Bonde på svärfaderns hemman, sedan torpare. På arbetsförtjänst i Helsingfors. Flyttat till Saltvik 1863, men synes senare ha återvänt.

XII. Barn (det näst sista fött i Saltvik, de andra på Bertula):
Jakob Nyberg, f. 13.7.1849, d. 24.10. s.å. i hjärtsprång.
Anna, f. 8.12.1850. Till Saltvik 1867.
Nils, f. 21.6.1853. Till sjöss 1879. Flyttade till Kristinestad 19.7.1884.
Johan Petter, f. 1.8.1856. Till Jakobstad 1874. Skräddarelärling. Flyttade ogift till Helsingfors 16.9.1877.
Greta Lisa, f. 1.1.1859, d. 3.9.1867.
Karl, f. 15.10.1862. Bortrest.
Alfred, f. 28.4.1867. Bortrest.
Ida Sofia, f. 5.1.1874, d. 25.7. s.å. i koppor.

Maria, f. 16.3.1832, d. 12.61833 i koppor.
Kajsa, f. 11.7.1834. Gift 12.7.1855 med drängen Nils Andersson, f. på Fågel 3.10.1830. En tid gårdsmåg på Bertula, sedan förlorat familjen ur sikte. [Se Tab. A15B i Rättelser och tillägg].

XII. Barn (fött på Bertula):
Anders, f. 29.5.1856.

Anna Lovisa, f. 30.3.1838, d. på Bertula 25.3.1887, ogift.Tab. A15B.

XI. Kajsa Nilsdotter Bertula och Nils Andersson Fågel, dräng på Fågel, under åren 1866—69 bonde på Finne (Markby) i Nykarleby landskommun, död 16.1.1909. [Se tab. 15a.]

XII. Barn (födda i Munsala, Fågel, utom Johan Jakob, som föddes i Markby, Nyby):
Anders Blomqvist, f. 29.5.1856. Till Helsingfors 1879.
Nils Nyman, f. 25.10.1857. Gift i Helsingfors. Till Ryssland.
Isak, f. 13.7.1859, d. som barn.
Lena Sofia, f. 27.7.1862, d. 6.10 s.å.
Anna Lovisa, f. 13.1.1865, d. 21.7.1872.
Johan Jakob Blomqvist, f. 6.10.1866. Till Helsingfors 1887.
Erik, f. 2.7.1869, d. 16.11.1869.
Isak Blomqvist, f. 29.10.1870.
Joel August Blomqvist, f. 13.7.1873. Tab. 15c.
Vilhelm Blomqvist, f. 15.10.1876. Tab. 15d.
Alexander Blomqvist, skräddarlärling i Nykarleby. Emigrerat till Amerika 1902, d. där 10.6.1913 i tuberkulos.Tab. 15 c.

XII. Joel August Nilsson Blomqvist, son till Nils Andersson Fågel, tab. 15B, f. i Munsala 13.7.1873, d. i Nykarleby stad 21.9.1920 i minsjuka. Backstugusittare på Fågel, flyttade 1914 till Nykarleby, där han uppförde egen stuga vid »Andra sjön». Emigrerat. Gift 26.10.1899 med Susanna Vilhelmina Pesonen, f. i Munsala 4.2.1871. Flyttade till Munsala 1930.

XIII. Barn (födda i Munsala, det yngsta i Nykarleby):
Ester Johanna, f. 20.11.1900. Sömmerska i Vasa.
Bertha Susanna, f. 14.11.1904.
Elna Sofia, f. 28.10.1906. Diakonissa. Till Kristina 1933. Gift där.
Anna Alexandra, f. 15.9.1908. Tjänarinna i Sverige.
Einar August, f. 20.3.1910. Till Närpes 1931 i skräddarlära. Skräddare i Munsala.
Karl Viktor, f. 13.12.1911. Till Oravais 1933. Urmakare.
Nils Runar, f. 19.2.1913. Till Munsala 1930. Bonde där.
Signe Katarina, f. 30.1.1915. Till Munsala 1930. Först med brodern Nils Runar, nu i sömmerskelära i Vasa.Tab. 15 d.

XII. Vilhelm Nilsson Blomqvist, son till Nils Andersson Fågel, tab. 15B, f. i Munsala 15.10.1876. Flyttade till Nykarleby stad, där han ägde gården 53 ¼, men flyttade 1923 till ett staden tillhörigt område i skärgården (»Krankborg» på Frösö). Skomakare. Fiskare. Gift 21.7.1901 med Edla Sofia Sundqvist, f. 18.3.1877 i Jeppo.

XIII. Barn (födda i Nykarleby):
Gertrud Sofia, f. 17.5.1902, d. 26.1.1913 i blindtarmsinflammation.
Edit Johanna, f. 28.8.1904. Hos mostrarna i Vasa, som baka.
Sigrid Maria, f. 23.7.1906, d. 2.11.1907 i lunginflammation.
Gerda Elisabet, f. 1.12.1908. Till Vasa 1927. Tjänarinna.
Gunnar Vilhelm, f. 1.11.1911, d. 31.10.1912 i allmän svaghet.
Jarl Vilhelm, f. tvilling 8.1.1917. Hemma. Fiskare.
Hjördis Linnea, f. tvilling 8.1.1917. Till Vasa 1932. Tjänarinna.
Helga Sofia, f. 6.10.1919. Hemma.Tab. 16.

IX. Margareta Persdr Klockars, dotter till Per Persson K., tab. 8, f. på Klockars 16.11.1776, d. på Ohls 25.12.1860 av ålderdom. Gift 20.2.1795 med Anders Hindersson Ohls, bonde på Ohls, f. där 7.11.1774, d. på Ohls 20.8.1808 av rödsot.

X. Barn (födda på Ohls):
Henrik, f. 29.1.1795, d. samma dag.
Johan Ohls, f. 10.11.1795. Tab. 17.
Anna Sanna Ohls, f. 6.4.1797, d. på Ohls 10.1.1868 av ålderdom. Deja. Ogift.

XI. Barn (födda på Ohls):
Anders Vesterlund, f. 14.8.1825. Tab. 21.
Alexander Nyman, f. 21.6.1837. Till Thusby 7.3.1864.

Helena Ohls, f. 28.5.1803, d. 28.6.1806.
Per Ohls, f. 30.12.1805. Tab. 22.
Maja Greta Ohls, f. 2.2.1809, d. 12.10. s.å.Tab. 17.

X. Johan Andersson Ohls, son till Anders Hindersson O., tab 16, f. på Ohls 10.11.1795, d. där 10.2.1866 av ålderdom. Landbonde på Lillollas år 1844, sedan 1851 torpare på moderns hemman. Gift med Sanna Andersdr, f. 22.2.1797 i Munsala, d. på Ohls 8.1.1879 av ålderdom.

XI. Barn (födda på Ohls):
Maja Greta, f. 1.5.1822, d. 8.7.1827 av mässling.
Johan Jansson, f. 2.11.1824. Tab. 18.
Sanna, f. 27.7.1827. Tab. 19.
Henrik Hellman, f. 27.4.1829. Tab. 20.
Anna, f. 29.10.1831, d. 12.9.1833 av rödsot.
Maja Kajsa, f. 10.3.1834 (2 oäkta barn, döda i späd ålder, sedan försvunnen).
Sofia, f. 24.7.1837, d. 17.5.1838.Tab. 18.

XI. Johan Jansson, son till Johan Andersson Ohls, tab. 17, f. på Ohls 2.11.1824, d. på Ohls 25.12.1895 av ålderdom. Dräng på olika ställen, sedan backstugukarl på Ohls. Gift med Maja Lovisa Johansdr, f. i Munsala 11.9.1830, d. på Ohls 26.1.1901 av lungsot.

XII. Barn (födda på. Ohls):
Maria Lovisa, f. 2.7.1859.

Ett barn:
Anna Lovisa, f. 3.4.1886. Till Köpenhamn 1893.

Julius, f. 25.1.1862, d. i Nykarleby stad 5.8.1912 i lungsot. Backstuguman på Ohls, sedan vaktmästare vid seminariet i Nykarleby. Gift 29.6.1893 med Anna Lovisa Harald, f. i Soklot 18.2.1875. Som änka vaktmästarinna på Nykarleby kommuns sockenstuga.

XIII. Barn (födda i Nykarleby):
Johannes Vilhelm, f. 5.11.1904. Folkskollärare 1928. Gift 5.10.1932 med Maria Alexandra Backlund, f. i Kovjoki (Lukus) 24.12.1903.

XIV. Barn (fött i Helsingfors):
Maj-Britt, f. 9.1.1933.

Karl Runar, f. 15.1.1911, d. 27.3.1912 i hjärninflammation.Tab. 19.

XI. Sanna Johansdr Ohls, dotter till Johan Andersson O., tab. 17, f. på Ohls 27.7.1827. Tjänarinna på Jutas. Till Vasa 1850. Död 19.8.1891 på Ohls. Gift 9.12.1855 med Karl Abrahamsson Lans, f. 3.3.1829 i dåvarande Mustasaari. Dräng på Jeansborg, sedan landbonde på Klockars, backstuguman på Ohls, slaktare, d. 17.7.1891 av bröstsjuka.

XII. Barn (födda på Ohls):
Maja Lovisa Lans, f. 21.5.1856, d. 29.7.1859 av skarlakansfeber.
Carl Johan Lans, f. 20.5.1858, d. 22.7.1859 av halssjukdom.
Carl Johan Lans, f. 2.6.1864. Till Amerika. Död där.
Ida Sofia Lans, f. 25.2.1866, d. på Forsbacka 13.1.1927 av akut leveråkomma. Gift 31.10.1886 med Gustav Johansson Sandström, f. 17.2.1855 i Jungar by, d. på Forsbacka. 21.4.1921 av slag. Sjöman, sedan backstuguman på Forsbacka.

XIII. Barn (födda på Forsbacka}:
Karl Gustav Sandström, f. 7.5.1887. Till Amerika. 1904. Gift där.
Johannes Eliel, f. 1.9.1888, d. 6.11.1895 av lungsot.
Ida Johanna, f. 30.10.1890, d. 4.11.1895.
Julius Evald, f. 6.2.1893. Till Amerika 1912.
Elis Edvard, f. 27.9.1895. Till Amerika 1913.
Ester Johanna, f. 29.4.1897, d. 16.2.1899 av bröstlidande.
Ester Elvira Sofia, f. 17.5.1899. Lysning till äktenskap 27.10.1928 med svenska undersåten, styrman Johan Gerhard Edman från Härnösand. Bo i Härnösand.
Edit Maria, f. 10.1.1901. Gift 24.7.1921 med Emil Arvid Öling, f. i Forsby (Mickelsbacka) 7.6.1899. Småbrukare på Haga. Gårdsägare i Nykarleby.

XIV. Barn (födda i Forsby):
Frans Henrik Öling, f. 18.11.1921.
Hellen Maria, f. 21.6.1923.
Märta Elisabet, f. 7.8.1927.

Evert Olav, f. 25.4.1905. Arbetare. I Sverge, Härnösand.

Johanna Sofia Lans, f. 29.3.1870. Till Vasa 1897, sedan till Amerika. Gift där. Död.Tab. 20.

XI. Henrik Hellman, son till Johan Andersson Ohls, tab. 17. f. på Ohls 27.4.1829, d. i Soklot 22.3.1917 av ålderdom. Dräng, sedan husbonde på hustruns hemman på Jutas, därefter husbonde på faderns hemman på Ohls. Sist sjöman, boende på Jutas, senare på Gästgivars och Nikula i Soklot. Gift 1:o 5.7.1857 med bondänkan Sanna Johansdr Jutas, f. 21.4.1820 (änka 4.10.1854). d. 31.7.1859 av bröstsjukdom. Gift 2:o 5.10.1869 med Johanna Karlsdr Gästgivars, f. i Soklot 21.7.1840, d. i Nykarleby stad 6.3.1931 av hjärnblödning.

XII. Barn:
1. Henrik Vilhelm, f. 24.4.1858, d. 26.5. s.å. i konvulsioner.
1. Johan Jakob, f. i Helsingfors 6.5.1863. Dräng på Drakabacka, sedan sjöman. Emigrerat till Australien. Gift där. Barnlösa.
2. Erika Helena, f. 31.7.1870. Tjänarinna i Uleåborg och Tammerfors. Gift i Nykarleby 9.10.1892 med arbetaren August Jansson från Sundby, f. i Soklot 9.12.1872. Familjen emigrerat till Amerika. Skilda. Hustrun omgift med Erik Viklund från Vörå.

XIII. Barn (fött i Soklot):
1. Jakob August Jansson, f. 20.12.1892. Födda i Amerika.
1. Mere och Emilia Jansson.
2. Julius och Sigrid Viklund.

2. Susanna Lovisa, f. 13.11.1872. Till Danmark 1890. Gift där 3.4.1901 med arbetaren, danska undersåten Lars Kristian Hansen, f. 25.11.1875. Död. (3 gossar och 2 flickor.)
2. Maria Sofia, f. 19.9.1875. Till Danmark 1893. Gift där i Handrups församling med arbetaren, danska undersåten Nils Peder Olsen. Död. (2 gossar och 2 flickor.)
2. Hulda Johanna, f. 1.9.1877. Till Danmark 1894. Efter återkomsten gift i Nykarleby 15.5.1902 med änklingen Johan Teodor Forsberg, f. i Nykarleby lkm. 10.11.1860. Skomakare. I Amerika 1903—19. Skohandlande, sedan 1925 handel med matvaror och bageri. Barnlösa.Tab. 21.

XI. Anders Vesterlund, son till Anna Sanna Ohls, tab. 16, f. på Ohls 14.8.1825, d. på Ohls 12.1.1896 av »magkatarr». Backstuguman på Ohls. Skräddare. Gift 1:o 10.4.1859 med inhysingsdr Greta Lena Andersdr Karbin, f. i kyrkbyn 27.11.1820, d. 25.6.1877 av svullnad. Gift 2:o 30.10.1878 med Greta Lisa Rank, f. i Munsala 27.7.1827, d. på Ohls 16.10.1901 av vattsot.

XII. Barn (födda på Ohls):
1. Adolf, f. 16.1.1860. Sjöman. Rymt.
1. Amanda, f. 22.1.1864. Gift 1.7.1888 med Matts Eriksson (Lojlax), f. i Munsala 21.9.1858. Inhysing på Ohls, sedan på Jeansborg.

XIII. Barn (födda på Ohls):
Anna Karolina Mattsdr Ohls, f. 17.3.1889, gift 16.5.1909 med bondsonen Viktor Hansson (Drakabacka), f. i Jeppo 3.3.1887. Till Amerika 1910. Efter hemkomsten 1912 flyttade familjen till Jakobstad (19.12.1912).

XIV. Barn:
Svea Alexandra Hansson, f. 6.5.1910.

Matts Edvard Ohls, f. 9.6.1891, d. på Ohls 20.11.1892 i hjärnhinneinflammation.Tab. 22.

X. Per (Petter) Andersson Ohls, son till Anders Hindersson Ohls, tab. 16, f. på Ohls 30.12.1805. Husbonde på Ohls. År 1848 torpare på Bonäs, 1857 torpare på Ohls, d. där som backstugusittare 1.6.1867 av ålderdom. Gift 15.10.1835 med änkan Greta Mattsdr Smeds, (änka efter hemmågen på Smeds, Matts Henriksson Varg), f. i Soklot 19.4.1804, d. 27.11.1885 på Ohls av ålderdom.

XI. Barn:
Johan Petter Hellman, f. 10.6.1836. Tab. 23.
Greta Sofia Ohls, f. 23.1.1840. Tab. 24.
Anders Hellman, f. 18.4.1843, d. 4.4.1881 på Ohls av lungsot. Sjöman. Gift 31.7.1875 med Maria Lovisa Johansdr, f. 10.10.1844 i Munsala, d. i Munsala 1883.

XII. Barn (födda på Ohls):
Anna Lovisa, f. 24.10.1875, d. 27.12. s.å. av hjärtsprång.
Anders Joël, f. 27.5.1877, d. 25.7. s.å. i engelska sjukan.
Anders Joël, f. 21.7.1879, d. 24.10. s.å. av slag.

Sanna Lena, f. 30.4.1847. Gift i staden 13.7.1873 med Anders Karlsson (Adams), f. i Munsala 20.7.1847, d. i Amerika 1.9.1889 i lungsot. Sjöman. Änkan flyttade till Helsingfors 8.3.1900.

XII. Barn (födda i Nykarleby stad):
Emilia Karlsson, f. 27.8.1874, d. 10.2.1875 i tandsprickning.
Anders Artur, f. 28.7.1876. Till Helsingfors 16.4.1895.
Anna Helena, f. 9.4.1882. Till Helsingfors 8.3.1900.Tab. 23.

XI. Johan Petter Hellman, son till Per Andersson Ohls, tab. 22, f, på Ohls 10.6.1836, d. 6.11.1887 på skeppet Otranto i lunginflammation. Sjöman. Gårdsägare. Gift 8.3.1861 med inhysingsdr Ulrika Gustava Drakabacka, f. i Jalasjärvi 15.3.1833. Till Amerika 1895.

XII. Barn (födda på Ohls):
Johan Henrik, f. 31.1.1865. Borta.
Anders Vilhelm, f. 9.8.1867. Borta.
Johanna Emilia, f. 15.10.1869. Till Amerika 1893. Gift där.
Karl Edvard, f. 23.11.1871. Sjöman. Till Amerika 1892.
Emil Evald, f. 19.5.1874, d. 27.4.1878 av lunginflammation.Tab. 24.

XI. Greta Sofia Pettersdr Ohls, dotter till Per Andersson O., tab. 22, f. på Ohls 23.1.1840, d. på Ohls 26.9.1896 av lungsot. Gift 15.11.1868 med torparsonen Fredrik Mattsson Nyholm, f. i Nykarleby lkm. 21.12.1845, d. på Ohls 24.1.1897 av bröstsjukdom. Dräng på Kuddnäs, sedan backstugukarl på Ohls.

XII. Barn (födda på Ohls):
Helena Sofia Nyholm, f. 6.6.1869, d. 21.5.1896 av lungsot.
Fredrik Vilhelm Nyholm, f. 27.5.1871. Till Vasa 1898. Fabriksarbetare. Död i Vasa 25.4.1901 i lungsot. Ogift.
Selma Johanna Nyholm, f. 31.8.1873. Till Vasa 1895. Gift 13.11.1898 i Vasa med skräddaren Johan Aho, f. 24.7.1870. Flyttat 1904 till Kortesjärvi.
Johan Edvard Fredriksson, f. 23.7.1876. Till Vasa.Tab. 25.

IX. Mickel Persson Klockars, son till Per Persson K., tab. 8, f. på Klockars 25.9.1783, d. på Ohls 20.6.1849 av ålderdom. Bonde först på faderns halva hemman. Sedan bonde på Ohls. Nämndeman. Gift 4.12.1807 med Susanna Andersdr Juthe, f. i kyrkbyn 14.8.1787, d. på Ohls 12.10.1866 av ålderdom.

X. Barn (födda på Klockars):
Maja Lisa, f. 8.2.1808, d. 11.8. s.å. av torsk.
Kajsa, d. 17.11.1810, 2 mån. gammal.
Susanna, f. 24.10.1811. Tab. 26.
Anders, f. 3.1.1813, d. 2.7.1843. Gårdsson. Gift i Munsala, 29.10.1837 med Brita Lisa Jakobsdr Lojlax, f. 12.6.1816 i Munsala.

XI. Barn (födda på Klockars):
Sanna Brita, f. 20.9.1838. Till Munsala 1851. Fosterbarn hos morfadern på Lojlax, sedan fosterdotter hos farbrodern Mickel Cederström (tab. 31). Gift 8.2.1861 med nämndemanssonen Leander Eriksson (Drakabacka), f. på Drakabacka 26.6.1839, d. där 29.2.1868 i tyfus. Änkan som tjänarinna till staden 1886 samt till Åbo 7.3.1892.

XII. Barn (födda på Drakabacka):
Leander Leandersson Drakabacka, f. 14.8.1861, d. 3.8.1868.
Erik Vilhelm Blomqvist, f. 12.10.1863. Dräng på olika ställen. En tur till Sverge 1883. Senare till Australien, där ännu.

Lovisa, f. 4.11.1840, d. 1.5.1842 av lungsot.
Lisa Sofia, f. 9.6.1841. Tab. 25 a.

Mickel Cederström, f. 28.10.1815. Tab. 31.
Maja Greta, f. 24.10.1819, d. 4.11.1828 av lungsot.
Adolf, f. 14.1.1821, d. 22.2.1822 av rödsot.
Johan Jakob Klockars, f. 27.7.1822. Tab. 33.
Henrik, f. 11.12.1823, d. 10.9.1824.Tab. 25 a.

XI. Lisa Sofia Klockars (Lojlax), dotter till Anders K., tab. 25, f. på Klockars 9.6.1841. Flyttade 1851 till Munsala, Lojlax, som fosterdotter till morfadern Jakob Eriksson Lojlax. Gift 5.7.1861 med bonden Erik Eriksson Nygård, i Monå, Munsala, f. där 19.2.1840, d. där 2.3.1902. Hustrun dog 30.9.1905.

XII. Barn (födda på Nygård, Monå):
Brita Maja Nygård, f. 16.7.1862. Flyttade till Petalax 1892. Senare gift med föreståndaren för baptistförsamlingen i Monå, Anders Villiam Jaakkola, f. 20.9.1859. Hustrun död 11.3.1923. Mannen omgift. Barnlösa.
Erik Johan, f. 18.2.1864. Emigrerat till Amerika (se Tillägget).
Anders, f. 16.2.1866, d. 27.4.1874 i koppor.
Jakob, f. 8.1.1869, d. 9.12.1872 i tyfus.
Isak Vilhelm, f. 19.4.1871. År 1890 till Amerika. Försvann i obekanta öden.
Jakob, f. 26.1.1873. Bonde på Nygård. Gift 27.5.1929 med Hilma Katarina Isaksdr Nyberg, lotsdotter från Kantlax, f. där 27.12.1890.

XIII. Barn (födda på Nygård):
Ragni Sofia Nygård, f. 7.11.1930.
Erik Artur Johannes, f. 11.5.1933.
Mirjam Susanna, f. 7.9.1934.

Nils, f. 27.1.1875, d. 5.5. s.å. i hjärtsprång.
Anders, f. 18.3.1876, d. 18.7.1882.
Sofia, f. 28.7.1878. Ogift.
Nils, f. 24.8.1881, d. 1.2.1882.
Niklas, f. 27.8.1884. »Lomhörd, nästan stum.» Genomgått Borgå dövstumsskola. Bagare. Gift med en Vilma Kristina från Toholampi, f. 25.4.1903.

XIII. Barn (födda på Nygård):
Erik Valfrid, f. 5.1.1927.
Herman Alfred, f. 7.8.1934.Tab. 26.

X. Susanna Mickelsdr Klockars, dotter till Mickel Persson Klockars, tab. 25, f. på Klockars 24.10.1811, d. på Bro 23.9.1870 av huvudvärk. Gift 10.7.1835 med Matts Johansson Bro, f. på Bro 5.8.1810, d. där 25.4.1839 av lungsot. Bonde på Bro. Änkan omgift 4.9.1841 med Erik Eriksson d.y. Mickelsbacka, f. på Mickelsbacka 6.9.1812, d. på Bro 24.6.1868. Bonde på Bro, sedan backstugusittare.

XI. Barn (födda på Bro, Forsby):
1. Maja Lovisa Bro, f. 12.8.1836. Tab. 27.
1. Sanna, f. 3.1.1838. Tab. 30.
2. Sofia, f. 8.11.1843, d. 22.8.1844 av magsjuka.
2. Brita, f. 12.9.1846, d. 2.11.1847 av risen.
2. Johan, f. 3.6.1846. Till Helsingfors 1.9.1869.
2. Sofia, f. 23.9.1849. Till Viborg 1872 som tjänarinna, d. där 25.10.1919. Ogift.
2. Matias, f. 19.8.1851, d. 30.1.1852 av bröstfeber.
2. Maria, f. 23.5.1853, d. 19.3.1854 av slag.
2. Anna Brita, f. 5.3.1855, d. 5.4.1856 av magsjuka.
2. Charlotta, f. 21.4.1857. Till Viborg 1876 som tjänarinna. Flyttade till Petersburg 1880.
Tab. 27.

XI. Maja Lovisa Bro, dotter till Matts Johansson B., tab. 26, f. på Bro 12.8.1836, d. på Pelkos 1.3.1877 av lunginflammation. Gift 20.5.1861 med bondsonen, sedan bonden på Smedsbacka, Erik Johansson, f. i Purmo 4.11.1829, d. på Pelkos 10.12.1878 av bråck. Sedan 1875 bonde på Pelkos. Förelyst till nytt äktenskap 1.9.1877 med Johanna Andersdr Nyman, f. i Pedersöre 4.10.1839.

XII. Barn (födda på Smedsbacka, det yngsta på Pelkos):
Johan Vilhelm Pelkos, f. 10.3.1862. Till sjöss.
Erika Sofia Pelkos, f. 5.6.1864, d. 2.6.1867 av konvulsioner.
Karolina Lovisa Pelkos, f. 8.10.1866. Tab. 28.
Erika Sofia Pelkos, f. 11.8.1869. Tjänarinna på Harald i Jeppo 1888, till Uleåborg 1893. [Tab. 42a.]
Hulda Julia Pelkos, f. 25.2.1872. Tjänarinna i staden 1 år, sedan till Amerika.
Tab. 28.

XII. Karolina Lovisa Pelkos, dotter till Erik Johansson P., tab. 27, f. på Smedsbacka 8.10.1866. Gift 2.1.1887 med bondsonen Matts Eriksson Fagerholm. Sedan bonde på Pelkos. Sexman, f. i Jeppo 12.9.1854, d. på Pelkos 27.4.1933 i hjärtåkomma.

XIII. Barn (födda på Pelkos):
Ida Maria Fagerholm, f. 4.10.1887. Tab. 28a.
Johannes Villiam, f. 30.1.1889. Till Amerika 1907. Hemkommen parcellägare på Pelkos. Arbetare. Sårad i frihetskriget. Gift 9.11.1919 med Lovisa Irene Björklöv, f. 26.7.1895 i Munsala.

XIV. Barn (fött på Pelkos):
Jarl Torvald, f. 17.7.1920.

August Vilhelm, f. 27.11.1890. Till Amerika 1911. Arbetsförman i Tacoma, Wash. Ogift.
Matts Viktor, f. 13.11.1892. Genomgått Vasa handelsskola 1911—13 efter att tidigare praktiserat på affärsbanan 3½ år. Föreståndare för Nykarleby Handelslag 1917—19. Disponent för firman, Ab. H. Thorström Oy., Gamlakarleby, 1920—22. Prokurist i Gamlakarleby Partiaffär åren 1923—27. Resande för firman John Nylund Ab i Helsingfors 1928—32. Sedan 1932 försäljningschef i Ab Finska Modellhuset i Helsingfors, bosatt i Gamlakarleby. — Gift 18.6.1916 i Kronoby med Ester Alina Biskop, f. i Kronoby 22.2.1894, dotter till kvarnägaren och bonden Matts Biskop. Besökt folkhögskola 1913—14.

XIV. Barn (det äldsta fött i Nykarleby, de andra i Gamlakarleby):
Gunvor Maj-Lis Sofia, f. 23.6.1917. Genomgått 6 kl. i samskola. Handelsbiträde.
Lars Henry Matts, f. 7.4.1919. Handelsbiträde.
Osvald Viktor Amos, f. 28.5.1922. Samskolelev.
Boris Johannes, f. 16.1.1924, d. i Helsingfors efter en ögonoperation.
Bjarne Alvar Helge, f. 5.1.1926. Skolelev.
Göran Knut Ragnar, f. 21.1.1928. Skolelev.

Anna Karolina, f. 5.12.1894. Tab. 29.
Hulda Johanna, f. 2.3.1897. Gift i Nykarleby 18.5.1924 med bonden Anders Kristian Sandin, Munsala, Vexala. Bonde på Stenbacka. Född i Vörå 9.3.1890.

XIV. Barn (födda på Stenbacka, Vexala):
Erik Maurits Sandin, f. tvilling 30.1.1925.
Heimer Gustav, f. tvilling 30.1.1925.
Roul Ingmar, f. 24.7.1926.
Gösta Torvald, f. 3.3.1929.
Bjarne Kristian, f. 3.2.1933.
Gudrun Isabella, f. 10.9.1935.

Joël, f. trilling 5.1.1899, d. 6.7. s.å. i skarlakansfeber.
Johan (John) Emil, f. trilling 5.1.1899. Till Karleby. Garveriarbetare. Gift 23.5.1926 med Ingrid Maria Jakobsson, f. 1.9.1899 i Nykarleby.

XIV. Barn (födda i Karleby):
Erik Johan Sigurd, f. 3.4.1927.
Gertrud Alina Maria, f. 11.12.1928.
Gösta Vilhelm Matias, f. 18.1.1930.
Gerda Astrid Elisabet, f. 26.4.1931.

Ivar Lennart, f. trilling 5.1.1899. Till Karleby 1921, först som arbetare sedan som arbetsförman vid Gamlakarleby Kromläderfabrik Ab. Ägare av en diversehandel i Karleby sedan 1930. Startade 1934 egen läderfabrik (tillsammans med svågern) under firma Huhta & Fagerholm i Karleby. Gift i Karleby 16.5.1926 med bonddottern Beda Linnea Huhta från Karleby.

XIV. Barn (födda i Karleby):
Vilhelm Lennart, f. 8.3.1927.
Märtha Linnea, f. 14.7.1929.

Joël Eliel, f. 23.5.1900. Flyttade till staden 1929. Gårdsägare. Gift 8.2.1929 med Ingrid Cecilia Hägglund, f. 15.11.1906 i Jeppo.

XIV. Barn (födda i Nykarleby stad, det yngsta i Jakobstad):
Bengt Olav Eliel, f. 22.11.1930.
Bjarne Torvald, f. 5.3.1933.
Stig Vilhelm, f. 9.1.1935.

Axel Evald, f. 6.8.1901. Genomgått handelsskola. Kontorist i Gamlakarleby 1926. Till Australien 1927. Farmarbetare. Ogift.
Emil Albert, f. 24.1.1904. Till Australien 1926. Farmarbetare. Ogift.
Elis Alfred, f. 10.8.1907. Genomgått handelsskola. Kontorist. Handelsföreståndare i Pargas sedan 1.8.1935.
Valter Erik, f. 7.7.1912. Hemma. Sköter hemmanet med modern. Ogift.Tab. 28 a.

XIII. Ida Maria Fagerholm, dotter till Karolina Lovisa Pelkos och Matts Eriksson F., tab. 28, f. på Pelkos 4.10.1887. Gift 18.8.1912 med Anders August Bonäs, bonde på Bonäs, f. där 20.8.1882.

XIV. Barn (födda på Bonäs):
Ruth Maria Bonäs, f. 17.4.1913.
Runar August, f. 7.11.1914.
Birger Johannes, f. 18.7.1917.
Erik Matts, f. 8.1.1919.
Margit Karolina, f. 20.5.1922.
Astrid Susanna, f. 25.5.1924.
Etel Johanna, f. 21.8.1927.
Bernes Ingegärd, f. 30.12.1932.Tab. 29.

XIII. Anna Karolina Fagerholm, dotter till Karolina Lovisa Pelkos och Matts Eriksson F., tab. 28, f. på, Pelkos 5.12.1894. Gift 8.12.1918 med Joel Eriksson Nylund, bonde på Bjons, Ytterjeppo, f. där 8.6.1885.

XIV. Barn (födda på Bjons):
Tor Bertel Nylund, f. 12.11.1919, d. 29.1.1920 av slag.
Bertel Solveig, f. 9.5.1921.
Birgit Anna Ingegärd, f. 21.10.1922.
Gurli Lovisa, f. 7.4.1924.
Gunvor Ragni Maria, f. 9.10.1925.
Estrid Majlis, f. 26.6.1927.
Marta Isabella, f. 17.2.1929.
Eva Carita, f. 24.1.1932.
Inga Gudrun, f. 14.8.1933.

(Inf. 2005-03-28.)
Tab. 30.

XI. Sanna Bro, dotter till Matts Johansson B., tab. 26, f. på Bro 3.1.1838. Efter mannens död flyttade hon med sina tvenne söner till Viborg 25.1.1877. Gift 11.3.1859 med torparsonen Anders Hansson Kärr, f. i Forsby 8.7.1833. Hemmåg. Sedan 1864 inhysing på Drakabacka. Död där 15.3.1870 av tyfus.

XII. Barn (de två första födda på Bro, de andra på Drakabacka):
Anders August Bro, f. 13.12.1859. Till Viborg 1871.
Axel Bro, f. 29.12.1861. Till Viborg 1871.
Matts Edvard Drakabacka, f. 1.2.1865, d. 30.7.1868.
Johan Vilhelm, f. 24.4.1870 i Viborg, d. på Drakabacka 13.9.1873.Tab. 31.

X. Mickel Mickelsson Cederström, son till Mickel Persson Klockars, tab. 25, f. på Klockars 28.10.1815, d. på Ohls 10.1.1895 av ålderdom. Bonde på Ohls. Gästgivare. Gift 3.3.1857 med bondeänkan Greta Persdr Nygård, f. i Gamlakarleby 16.7.1821, d. på Ohls 4.12.1900 av brännsår.

XI. Barn (födda på Ohls):
Sanna Matilda, f. 26.9.1857, d. 16.7.1859 av strypsjuka.
Greta Sofia, f. 23.3.1859. Tab. 32.
Mickel Herman, f. 27.5.1861. Till Nya Zeeland 1888. Död i Sydafrika 13.12.1896 av »magfeber». Gift 10.4.1891 med bondeänkan Sanna Gustava Sund, f. 24.10.1862 i Munsala. Omgift 15.5.1904 med skomakaren Gustav Johansson Väst i Oravais, flyttade dit. Återflyttade till Nykarleby 1907. Tagit namnet Englund, bonde på ett av Jutas hemman, som han dock sålde 1928 och blev parcellägare på Klockars, d. 16.12.1934 i magkräfta.

XII. Barn (fött på Ohls):
Ingrid Cederström, f. 25.11.1896, d. på Klockars 20.6.1926 av tub. maginflammation. Gift 8.8.1920 med jägarfältväbeln Anton Jakobsson Kunnari, antog sedan hustruns namn Cederström, f. i Jeppo 17.7.1894. Till Australien 27.12.1924.

XIII. Barn (födda på Klockars och bo hos mormodern där):
Ragnhild Cederström, f. 13.7.1922.
Elina Alice, f. 13.2.1924.

Johan Emil, f. 15.8.1864. Till Nya Zeeland.Tab. 32.

XI. Greta Sofia Cederström, dotter till Mickel Mickelsson C., tab. 31, f. på Ohls 23.3.1859, d. av hjärtlidande (efter en operation) 30.10.1929. Gift 15.7.1888 med Erik Andersson Sjöblom, f. 13.7.1848 på Knuts i Ytterjeppo, d. 23.7.1903 i lungsot. Bonde på Knuts. Hemmåg på Ohls 1889, men åter bonde på Knuts 1893.

XII. Barn (födda på Ohls och Knuts):
Anders Oskar Sjöblom, f. 3.6.1889; Till Amerika 1910. Gift där med Maria Johanna Edisbacka, f. i Munsala 19.11.1882 och emigrerat 1909.
Elina Olivia Sjöblom, f. 25.9.1890. Till Amerika 1912. Gift där 1918 med snickaren Anders Alfred Isaksson Höglund från Nykarleby kyrkoby.
Erik Arvid Sjöblom, f. 6.12.1891, d. 28.3.1897 i skarlakansfeber.
Johannes Villiam Sjöblom, f. 5.7.1894, d. 21.5.1918 i lungsot.
Sigrid Matilda Sjöblom, f. 28.3.1897. Till Amerika 1923.
Arvid Valdemar, f. 6.2.1900. Bonde på Knuts. (Ogift.)Tab. 33.

X. Johan Jakob Klockars, son till Mickel Persson Klockars, tab. 25, född på Klockars 27.7.1822, d. 16.10.1887 av lunginflammation. Sjöman. Sedan ägare av två av Klockars hemman. Gift 6.1.1850 med Brita Kajsa Karlsdr Sorvist, f. där 9.5.1827, d. 17.3.1879 av lungsot.

XI. Barn (födda på. Klockars):
Jakob Backman, f. 26.10.1850. Tab. 34.
Johannes, f. 8.1.1853, d. 31.7.1859 av bröstsjukdom.
Sanna Brita, f. 10.4.1855, d. 9.6.1857 av kikhosta.
Julius, f. 17.3.1857, d. 17.5.1858 av konvulsioner.
Axel Backlund, f. 30.4.1859. Tab. 36.
Vilhelm, f. 6.12.1860, d. 12.12.1862.
Lovisa, f. 16.5.1862, d. på Klockars 4.2.1886 i barnsäng. Gift 29.7.1883 med drängen Matts Mårtensson Bertell, f. 17.9.1858 i Vörå. Gårdsmåg, mjölnare. Flyttade till Björneborg 1894.

XII. Barn (födda på. Klockars):
Axel Leonard Bertell, f. 21.3.1884, d. 4.12.1887 av strypsjuka.
Sigrid Olivia, f. 22.1.1886, d. 11.8.1890 av strypsjuka.

Lena Sofia, f. 21.2.1865, d. 13.7. s.å.
Otto, f. 3.3.1867, d. 11.5.1869 av bröstsjuka.
Karolina, f. 5.2.1870. Gift i Amerika 23.4.1893 med rikssvensken Axel Påhlsson från Landskrona.Tab. 34.

XI. Jakob Backman, son till Johan Jakob Klockars, tab. 33, f. på Klockars 26.10.1850, d. där 6.10.1913 av magsjukdom. Bonde på ett av faderns hemman (Klockars). Gift 15.9.1873 med f.d. bonddottern Kajsa Sofia Gustavsdr Hannula, f. 21.5.1851 i Kovjoki, d. på Jutas 24.11.1929 av årlderdomsavtyning.

XII. Barn (födda på Klockars):
Johan Emil, f. 17.4.1874, d. 17.2.1876.
Otto Vilhelm, f. 6.4.1876, d. 14.2.1907 av lungsot i Afrika. Gårdson. Gift 18.8.1895 med Vilhelmina Jakobsdr Sund, f. i Munsala 8.3.1874, d. på Klockars 16.3.1905 av lungsot.

XIII. Barn (fött på Klockars):
Otto Jakob Reinhold, f. 17.1.1896. Till Amerika 1913.

Albert, f. 8.8.1877. Till Amerika.
Matilda Sofia, f. 15.3.1879, d. på Lojlax, Munsala, 16.11.1912 i lungsot. Gift 21.2.1902 med Alexander Vilhelm Backlund, f. 13.2.1868 på Lojlax, d. 23.4.1936 i lungsot. Bonde på Lojlax.

XIII. Barn (födda på. Lojlax):
Jakob Alfred Backlund, f. 6.1.1903, d. 23.3.1924 i lungsot.
Karl Villiam Backlund, f. 10.9.1905, i Kanada 1928—34.
Johannes Edvard Backlund, f. 16.8.1906. Gift 27.9.1931 med Anna Olivia Celvin, f. 13.4.1905 i Amerika.

XIV. Barn (födda på. Lojlax):
Lisa Ragni Sofia, f. 22.2.1932.
Börje Vilhelm, f. tvilling 3.9.1934.
Gretel Marianne, f. tvilling 3.9.1934, d. 23.2.1935 i kikhosta.

Erik Gunnar Backlund, f. 13.12.1907, d. 4.8.1925 i lungsot.
Einar Backlund, f. 27.3.1910, d. 6.6.1928 i lungsot.

Anna Alexandra, f. 18.12.1880, d. i Nykarleby stad 31.5.1921 i lungsot. Tjänarinna i staden 1892—1901. Gift 29.10.1905 i Nykarleby med Karl Vilhelm Sigfrids, f. i Soklot 23.4.1875, d. där 16.10.1915 i lungsot. Från 14 års ålder ambulatorisk lärare i Soklot, Kovjoki och Markby. Vid inträdet i värnplikten antogs han snart som föreståndare för artellet [kooperativ sammanslutning för produktion och konsumtion] och befordrades till gefreiter. Intresserad för affärsverksamhet reste han till Amerika för att få driftkapital. Vistades 4 år i New Mexikos och Arizonas urskogar. Återvände 1904 och startade en kolonialvaruaffär i Soklot, som sedan utvecklades och år 1910 förflyttades huvudaffären till Nykarleby stad.

XIII. Barn (födda, de tre första i Soklot, de senare i Nykarleby stad):
Arne Vilhelm Sigfrids, f. 7.7.1906. Folkskollärare. Till Kvevlax 1931.
Jakob Maurits Vilhelm, f. 25.7.1907, d. i Nykarleby 27.1.1911 i skarlakansfeber.
Klas Alvar, f. 20.2.1909. Folkskollärare. Till Kaskö 1933.
Jakob Maurits Vilhelm, f. 5.5.1912.
Bror Evert, f. 12.11.1914.

Jakob Alfred, f. 19.12.1882. Till Amerika 1902. Död 2.8.1904 i Afrika i minsjuka.
Frans Edvard, f. 8.12.1884, d. på Klockars 6.5.1915 av lungsot. Bonde på Klockars efter fadern. Gift 20.6.1909 med Maria Alexandra Andersdr Mannfors, f. i Soklot 3.10.1880. Flyttade till staden med barnen år 1917. Gårdsägarinna. Sömmerska.

XIII. Barn (födda på Klockars):
Frans Ragnar, f. 8.4.1910. Folkskollärare.
Svea Matilda, f. 21.9. 1912, d. 23.7.1914.
Paul Edvard, f. 31.3.1915.
Elna Maria, f. 12.2.1887. Tab. 35.Tab. 35.

XII. Elna Maria Backman, dotter till Jakob B., tab. 34, f. på Klockars 12.2.1887. Gift 2.7.1906 med Vilhelm Isaksson Segervall, bonde på Sigfrids, Soklot, f. 12.10.1882 i Soklot.

XIII. Barn (födda i Soklot):
Gunnar Vilhelm Segervall, f. 1.1.1907. Gårdsson. Gift 27.8.1933 med Anni Linnea Lindfors, f. 23.4.1909 i Forsby.

XIV. Barn (fött i Jakobstad):
Harry Ingmar Vilhelm, f. 21.9.1934.

Einar Valfrid, f. 15.12.1907, d. 10.7.1926 av lungsot.
Rolf Jakob, f. 28.4.1911. Gårdsson. Gift 22.11.1931 med Göta Ingegärd Vingren, f. 28.9.1910 i Soklot.

XIV. Barn (födda i Jakobstad):
Bror Rolf Jakob, f. 5.3.1932.
Per Erik, f. 11.12.1934.

Gertrud Maria, f. 15.12.1912.
Paul Erik, f. 17.6.1914, d. 8.5.1931 i struplungsot.
Edit Sofia, f. 2.8.1916. Hemma.
Nanna Ragnhild, f. 15.7.1918.
Sigrid Alice, f. 19.6.1920.
Linda Linnea, f. 6.1.1922, d. 2.2.1923 lunginflammation.
Rainer Rafael, f. 1.1.1924. d.
Judit Linda Maria, f. 15.1.1926.
Einar Ingvald, f. 8.2.1928.
Sven Gustav, f. 5.1.1930.Tab. 36.

XI. Axel Backlund, son till Johan Jakob Klockars, tab. 33, f. på Klockars 30.4.1859, d. i Nykarleby stad 12.11.1923 i magkräfta. Till sjöss 1879. Sedan bonde på ett av faderns hemman (Klockars), där han hade mejeri. Flyttade år 1907 till staden, först som polis, sedan som arbetare och gårdsägare (först 113 [vid korsningen Mellangatan-Bergstigen, Forsström], sedan 45). Gift 8.7.1888 med bonddottern Evelina Johansdr Isakas, f. på. Isakas 3.5.1870, d. i Nykarleby 19.7.1927 i hjärnblödning.

 

XII. Barn (födda på Klockars):
Signe Evelina, f. 2.3.1891, d. genom förfrysning 4.12.1925. Gift 8.3.1909 med arbetaren Anselm Alexis Niemi, f. 26.11.1883 i Virdois. Till Amerika 1910, där han vistas ännu.

XIII. Barn (fött i Nykarleby):
Karl Valdemar Niemi, f. 8.5.1909. Bagare. Till Vörå 12.2.1933.

Johannes Vilhelm, f. 14.4.1892. Till Amerika 1909.
Jenny Maria, f. 9.4.1894. Till Amerika 1911.
Helmi Johanna, f. 4.3.1896. Till Amerika 1914.
Karl Valdemar, f. 26.5.1899, d. 6.1.1901 av hjärnfeber.
Dagmar Irene, f. 4.10.1901. Till Kanada 1928. Gift i Amerika 10.7.1934 med Petter Sven Pehrsson, f. i Bollnäs, Sverge, d. i Vörå 25.10.1935.
Karl August Ragnvald, f. 13.9.1903. Till Amerika 1923.
Alfred Alfons, f. 20.6.1905. Barberare. Till Amerika 1923. Återvände som sinnessjuk (epileptiker). Död på Sv. Österbottens distriktssinnessjukhus i akut njurinflammation 6.3.1936.Tab. 37.

IX. Susanna Pehrsdr Klockars, dotter till Per Persson K., tab. 8, f. på Klockars 4.9.1786, d. på Jutas 30.10.1823 i lungsot. Gift 6.11.1807 med bondsonen, sedan bonden Anders Ersson Jutas, f. 22.8.1785 på Jutas, d. där 26.2.1826 i lungsot. Omgift.

X. Barn (födda på Jutas):
Erik, f. 24.6.1808, d. kort därpå.
Petter, f. 7.10.1809, d. 24.4.1812.
Johan, f. 7.10.1812, d. 11.6.1815 i älta.
Maja Greta Jutas, f. 27.10.1814. Tab. 38.
Erik, f. 12.6.1818, d. 13.6.1819.
Johan Jutas, f. 24.6.1819. Tab. 39.Tab. 38.

X. Maja Greta Jutas, dotter till Anders Ersson J., tab. 37, f. på Jutas 27.10.1814, d. på Jutas 11.10.1857 i lungsot. Gift 20.4.1845 med torparen Jakob Jakobsson Jutas, f. på Jutas 25.3.1811, d. där 27.8.1858, vådligen omkommen (andra giftet).

XI. Barn (födda på Jutas):
Johan Åberg, f. 6.7.1845, d. på Jutas 12.11.1909 i lungsot. Dräng på Jeansborg. Torpare på Jutas (Åbacka). Gift 7.6.1874 med Johanna Johansdr Bäck, f. 27.5.1848 på Bäck i Forsby, d. på Jutas 2.7.1895 i lungsot.

XII. Barn (födda på Jutas):
Maria Johanna Åberg, f. 9.3.1875. På butik i Vasa 1890, i Munsala 1911. Sedan 1922 föreståndarinna på frihemmet i Nykarleby stad.
Anton, f. 19.1.1878, d. på Jutas 6.3.1903 i lungsot.
Johan Viktor, f. tvilling 21.10.1879, d. 20.3.1880.
Karl Edvard, f. tvilling 21.10.1879, d. 5.2.1880.
Johannes Edvard, f. 10.11.1881, d. 4.7.1901 i lungsot.
Edla Sofia, f. 22.2.1884, d. 25.6.1898 i lungsot.

Anders Åberg, f. 9.11.1847. Butiksbiträde i Vasa. Till Sverge 1879. Där också butiksbiträde. Död där i hjärtslag. Ogift.
Erik Åberg, f. 24.6.1850, d. 1.1.1872 på tyska skeppet Herkules i oangiven sjukdom. Sjöman.
Petter Åberg, f. 19.5.1853, d. 5.4.1869 i bröstsjukdom.
Leander, f. 15.1.1856, d. 14.6. s.å.Tab. 39.

X. Johan Andersson Jutas, son till Anders Eriksson Jutas, tab. 37, f. på Jutas 24.6.1819, d. på Klockars 2.2.1882 av »polyper i halsen». Torpare, senare backstugusittare på Klockars. Gift i Nykarleby 4.10.1840 med Anna Brita Damskata, f. i Munsala 6.2.1816, d. på Klockars 25.10.1875 i bröstfeber.

[XI.] Barn (födda på Klockars):
Sanna Lena, f. 11.12.1840. Gift 14.7.1861 med bondsonen Henrik Isaksson Vik, f. i Karby 13.10.1838.

XII. Barn (födda på Vik, Karby):
Anna Johanna Vik, f. 7.2.1862, d. 14.4.1863.
Anna Johanna, f. 26.2.1864 i Petersburg, d. i Karby 7.6.1867.

Anna, f. 30.10.1846, d. 13.10.1849 i kikhosta.
Lovisa, f. 27.7.1851, d. 7.7.1867 i tyfus.
Johannes, f. 29.7.1852, d. 16.6.1859 i strypsjuka.
Jakob Björklund, f. 29.3.1860. Sjöman. Död i Afrika 22.4.1886 genom drunkning.Tab. 40.

IX. Karen Elisabet Klockars, dotter till Per Persson K. tab. 8, f. på Klockars 1.9.1790, d. på Forsbacka, Nykarleby kyrkoby 28.5.1833 i nervfeber. Gift 30.10.1812 med Johan Jakobsson, bonde på Forsbacka, f. där 27.8.1794, d. där 29.11.1840 i slag. Omgift med Anna Filén.

X. Barn (födda på Forsbacka):
Maria Forsbacka, f. 26.12.1814, d. på Forsbacka 31.8.1842.
i barnsbörd. Gift 14.5.1835 med sjömannen Johan Mattsson Mickelsbacka, som senare antagit namnet Sundqvist, f. 9.5.1814, d. i Nykarleby stad 6.1.1899 av ålderdom. Erhöll där 12.2.1849 rätt att idka snickeri. Mätare. Omgift 11.4.1843 med Anna Greta Andersdr Laggar, f. 4.1.1818 i Munsala, d. i Nykarleby stad 21.4.1899 i lunginflammation.

XI. Barn (födda på Forsbacka):
Maja Kajsa Sundqvist, f. 23.3.1838. Gift 22.9.1859 med sjömannen Gustav Högbom, f. i Nykarleby kby 2.10.1836. Lagligen skilda 1872.
Stina Lovisa Sundqvist, f. 28.8.1842, d. 3.4.1843.

Susanna, f. 24.4.1816. Tab. 41.
Kajsa, f. 3.9.1819. Tab. 44.
Petter Forsström, f. 5.4.1823, d. i Nykarleby stad 31.12.1902 i hjärtfel. Sjöman. Erhöll av magistraten 7.3.1853 rätt att upptaga tomt i den s.k. Nystaden (den tomt som nu äges av fröknarna Forsbacka). Gift 1:o 26.8.1849 med Maria Jakobsdr Nyman, f. på Högbacka 25.9.1820, d. i Nykarleby stad 2.2.1875 i magsår. 2:o 22.7.1883 med Gustava Nyman, f. i kyrkobyn 29.5.1842, d. i Nykarleby 1.1.1926 i hjärnblödning.

XI. Barn (fött i Nykarleby):
Karl Johan, f. 15.11.1851. Sjöman. Försvunnit i obekanta öden.

Johan Forström, f. 20.2.1828, d. 23.6.1863 i Nykarleby i sinnessjukdom. Dräng på Klockars, sedan sjöman.
Lovisa, f. 24.4.1832. Till Munsala 28.10.1847. Tjänarinna där, sen förlorat henne ur sikte.Tab. 41.

X. Susanna Johansdr Forsbacka, dotter till Johan Jakobsson F., tab. 40, f. på Forsbacka 24.4.1816, d. på Forsbacka 5.2.1889 i bröstlidande. Gift 28.6.1840 med dåvarande, drängen, Anders Karlsson Aspnäs, sedan Asplund, f. 28.11.1818 i Munsala, d. på Forsbacka 18.3.1893 i lunginflammation. Bonde på Forsbacka efter svärfadern.

XI. Barn (födda på Forsbacka):
Karl Johan, f. 12.1.1840, d. på Forsbacka 4.11.1917 i hjärtslag. Bonde på Forsbacka efter fadern. Gift 16.9.1867 med torpardottern Maja Kajsa Ohls, f. på Ohls 10.9.1834, d. på Forsbacka 30.6.1916 av ålderdom.

XII. Barn (födda på. Forsbacka):
Karl Johan, f. 4.3.1871. Tab. 43.
Sanna Karolina, f. 1.1.1877, d. 26.12.1891 i lunginflammation.

Sanna Lisa, f. 10.3.1844. Gift 22.7.1864 med mjölnaren på Klockars Erik Andersson (Mattus), i hans andra äktenskap, f. i Oravais 10.12.1829, d. på Klockars 18.1.1908 av ålderdom. Änkan till Amerika 1912, där hon, lever ännu.

[Landsorterna.

     I Österbotten inträffar den ena vålds- och mordbragden efter den andra.

— — — Den 23 dec. besökte mjölnaren Erik Klockars eller Mattus från Nykarleby sockens kyrkoby sin svärfader, bonden Anders Forsbacka, och våldförde sig dervid, öfverlastad af starka drycker, utan känd anledning, å svärfadren samt tillfogade honom med knif flere sår, af hvilka, enligt läkares intyg, ett är lifsfarligt.
Folkvännen nr 5, onsdagen den 1 februari 1865.]

XII. Barn (födda på Klockars):
Erik Vilhelm Andersson, f. 14.2.1865. Till Amerika, där han ännu lever.
Jakob Emil Andersson, f. 2.12.1866, d. i Amerika 23.1.1890 i lunginflammation.
Johan Otto, f. 13.4.1869 i Purmo, d. i Amerika 24.2.1909.
Maria Elisabet, f. 2.12.1871, d. 11.12. s.å.
Edvard, f. 18.9.1873. Till Åbo 1890, sedan till Amerika.
Matias Leander, f. 4.3.1877 i Oravais, d. i Nykarleby 7.3.1892 i skarlakansfeber.
Maria Johanna, f. 13.3.1879, d. 29.10.1883 i strypsjuka.
Sanna Elisabet, f. 10.11.1882. Till Amerika 1906. Gift i Amerika med en engelsman.

XIII. Barn:
Johan Georg, f. 18.4.1904 i Oravais. Följde 1912 med mormodern till modern i Amerika.

Selma Maria, f. 25.3.1886. Till tobaksfabriken i Jakobstad 1908. Gift där med en arbetare Andersson från Kronoby. (3 barn.)

Lovisa, f. 25.9.1846. Tab. 42.
Jakob, f. 11.11.1848. Till Monå, Munsala 1872, d. där 5.10.1893 genom mord. Bonde på Knuts. Gift 3.11.1872 med Brita Greta Andersd, f. i Oravais 8.9.1852, d. där 12.8.1897 i svullnad.

En visa
om Fadermordet
i Monå by af Munsala socken
den 5 Oktober 1893

Af M. Holmberg

på Skönlitterärt småtryck vid Åbo Akademis bibliotek.

[Ingen fara att ladda ner.] 


XII. Barn (födda på Knuts):
Anders Vilhelm Berg, f. 6.9.1873. Jordbruksarbetare på fabriken i Oravais sedan 1907. Gift 24.11.1907 med Anna-Sofia Jakobsdr, f. i Oravais 3.2.1889.

XIII. Barn (födda i Oravais):
Edit Irene, f. 24.1.1908. Fabriksarbeterska.
Ester Emilia, f. 1.8.1909. Fabriksarbeterska.
Ingrid Linnea, f. 22.7.1912. Fabriksarbeterska.

Karl Johan, f. 25.3.1875. Till Amerika.
Jakob Alfred, f. 3.7.1878. Till Amerika 1897.
Matts Henrik, f. 5.11.1880, d. 26.7.1883 i skarlakansfeber.
Simon Viktor, f. 29.5.1882. Till Amerika 1899. Återvände 1914. Hade gift sig i Amerika 11.11.1911 med bonddottern Maria Evelina Isaksdr Fågel, f. i Vexala 9.1.1886. Bonde på Fågel, Vexala. Död där 18.8.1918 i leversjukdom.

XIII. Barn:
Sigurd Viktor Raymond, f. i USA, Crescent, Utah 31.12.1911. Till Amerika 1928.
Simon Evert Georg, f. 30.3.1915 i Vexala. Sköter hemmanet (Fågel) jämte modern.

Anna Sofia, f. 10.4.1886. Till Amerika 1903. Gift där.
Emil, f. 30.8.1887. Till Amerika 1905.
Otto, f. 11.3.1889. Till Wash. Mont Vernon 1909, död där 23.4.1934 i hjärtslag.
Eskil August, f. 13.6.1894, d. 7.1.1898 i skarlakansfeber.

Anders Forström, f. 24.8.1850, d. i Amerika i nov. 1882 genom självmord (hängning). Gift 22.12.1875 med Sofia Salomonsdr, f. i Munsala 23.2.1848, d. på Forsbacka 4.8.1915 i struplungsot.

XII. Barn (födda på Forsbacka):
Anders Vilhelm, f. 11.8.1876, d. 8.6.1881 i koppor.
Johan Emil, f. 21.9.1878, d. 26.3.1898 i lungsot.
Albert, f. 30.1.1881, d. 20.8. s.å. i koppor.
Hulda Sofia, f. 5.4.1882. Till Helsingfors 1903, sedan till Amerika, Illinois, gift där med en rikssvensk Villson, elektrisk montör (2 barn).

Katarina, f. 5.6.1852, d. i Åbo. Gift 30.3.1873 med Jakob Eliasson Nyman, f. 16.1.1855. Bonde på Högväg, Ytterjeppo. Familjen flyttade 1883 till Åbo. Timmerman där.

XII. Barn (födda på Högväg):
Sanna Kajsa Nyman, f. 13.11.1874, d. 3.3.1876 av magrev.
Jakob Emil, f. 2.1.1877, d. i Åbo.
Anders Vilhelm, f. 4.3.1879, d. i Åbo.
Selma Maria, f. 7.4.1882. Lever i Åbo.
Anna Katarina, f. i Åbo 10.12.1884, d. där 22.1.1886 i magsjukdom.

Maria, f. 12.6.1854, d. 27.9. s.å.
Maria, f. 25.7.1855, d. i Åbo. Gift 20.4.1878 med inhysingen Johan Henrik Sundqvist, f. 27.1.1854 i Pedersöre. Gårdsmåg, d. i S:t Karin 17.8.1888 i lungsot. Hustrun och barnen flyttade till Åbo 11.6.1889.

XII. Barn:
Johan Otto Sundqvist, f. i Helsingfors 7.8.1878.
Emma Maria, f. 10.7.1881 t S:t Karin.
Katarina Sofia, f. 1.8.1884 i S:t Karin, d. där 15.6.1885.
Anna Karolina, f. 2.6.1886.Tab. 42.

XI. Lovisa Forsbacka, dotter till Anders Asplund, tab. 41, f. 25.9.1846 på Forsbacka, d. 4.9.1913 på Ryss, Ytterjeppo. Gift 6.4.1873 med Anders Johansson Lågväg, f. på Lågväg 9.2.1846, d. på Ryss 12.3.1896. Emigrerat 1889 till Amerika. Sedan 1875 bonde på Ryss.

XII. Barn (födda på Ryss, Ytterjeppo):
Anders Vilhelm Andersson, senare Blomström, f. 22.11.1873. I Åbo 1895—99. Torpare på Högväg. I Amerika 1901—1904. Gift 26.2.1899 med Ida Maria Johansdr Back, f. 11.8.1876 i Ytterjeppo.

XIII. Barn (födda på Högväg):
Anders Leonard, f. 20.11.1899. Till Helsingfors 1931.
Helmi Maria, f. 10.6.1905. Gift 29.3.1931 med bondsonen Johannes Oskar Kronman, f. 28.12.1907 på Kojonen, Jeppo.

XIV. Barn (födda på Kojonen):
Berlott Anita Kronman, f. 27.7.1931.
Doris Majlis, f. 12.2.1933.

Emil Matias, f. 27.6.1907.
Helga Sofia, f. 9.9.1912. Till Pedersöre 1935.
Alfred Vilhelm, f. 5.8.1918.
Elin Irene, f. tvilling 24.1.1920, d. 6.1.1921 i »katarr».
Marta Adèle, f. tvilling 24.1.1920, d. 20.2.1922.

Johan Andersson, senare Sundholm, f. 3.12.1874. I Amerika 1894—96. Bonde på Ryss. Sinnessjuk. Gift 20.11.1898 med Maria Sofia Eriksdr Grötas, f. 1.5.1879 i Jeppo. Flyttade till Jeppo 1934 med de yngsta barnen.

XIII. Barn (födda på Ryss):
Signe Maria, f. 12.10.1900. Till Amerika 1923. Gift där 1.11.1924 med Johan Emil Englund, f. i Oravais 8.8.1898. Till Amerika 1923.
Johannes Viktor, f. tvilling 7.9.1903. Till Kanada 1925. Återkommen till Jeppo 1931.
Ragnar, f. tvilling 7.9.1903. Till Amerika, Mich. 1920, d. där genom hängning 1.7.1924.
Anders Leonard, f. 1.6.1906. Idiot.
Elis, f. tvilling 1.12.1908. Till Kanada 1927.
Selim, f. tvilling 1.12.1908, d. 31.10.1919 i hjärtfel.
Ester Sofia, f. 26.8.1910. Till Kanada 1929.
Otto Valfrid, f. 10.4.1912. Till Jeppo 1934.
Ivar Vilhelm, f. 19.12.1914. Till Jeppo 1934.

Sanna Kajsa, f. 13.9.1876. Gift 9.12.1901 med bondsonen Erik Thomasson Romar, f. i Jeppo 4.12.1871. Bonde på Bro, Ytterjeppo, sedan 1903.

XIII. Barn (det sista fött i Jeppo, de andra på Bro, Ytterjeppo):
Ester Cecilia Bro, f. 2.11.1902, d. på Bro 7.5.1905 i strypsjuka.
Johannes Edvin, f. 5.8.1904, d. 2.1.1932.
Erik Leonard, f. 2.12.1905.
Ester Cecilia, f. 24.7.1907.
Anders Simbert, f. 22.11.1908.
Elna Susanna, f. 27.6.1915. År 1936 tjänarinna till Pojo.
Maria Lovisa, f. 25.8.1920.

Jakob Emil, f. 25.1.1878. Till Amerika 1897. Där ännu.
Henrik, f. 21.7.1879, d. 19.10.1880 i strypsjuka.
August Andersson, sedan Forsström, f. 17.8.1881. Bonde på Ryss. Flyttade 1913 till staden, först skohandlare, sedan slaktare. Gift 1:o 6.11.1904 med Ida Maria Jakobsdr Högväg, f. där 20.11.1881, d. 27.5.1913 i magsjukdom. 2:o 7.12.1913 med Ida Lovisa Sandström, f. i Markby 2.6.1883. Äktenskapet upplöst 1.9.1915.

XIII. Barn (de tre första födda på Ryss, de andra i Nykarleby stad):
1. Axel August Severin, f. 31.12.1906.
1. Bertel Johannes, f. 2.4.1909.
1. Else Maria, f. 26.7.1911.
2. Svea Linnea, f. 16.10.1914.
2. Sven Valdemar, f. 13.5.1917.
Mannen med de första barnen flyttade till Jakobstad 1.9.1922, den frånskilda hustrun och hennes barn 30.8.1926.
Joël, f. 1.11.1883, d. 14.8.1900 genom olycksfall.
Selma Maria, f. 16.6.1886. Till Amerika 1907. Där ännu.
Otto, f. 16.9.1888, d. 18.1.1892 av skarlakansfeber.Tab. 42a.
[Editerad av Arne Nylund]

XII. Erika Sofia Pelkos, f. 11.8.1869, tab. 27. Tjänarinna på Harald i Jeppo 1888, till Uleåborg 1893. Gift med Johan August Henriksson Nybäck, f. 1.7.1864, d. 4.1.1828. Han var tidigare gift med Vendla Johanna Jakobsdr Bro 1862—1890 och hade barnen Johannes Selim och Vendla Augusta i detta äktenskap.

XII. Barn:
Johan (John) August Fjällström, f. Nybäck 27.5.1897.
Ingrid Maria, f. 23.11.1899. Gift med Hilding Haglund.
Dagmar Sofia Nybäck, f. på Bäck 19.10.1904. Tab. 43.Tab. 43.

XII. Karl Johan Asplund, son till Karl Johan A. d.ä., tab. 41, f. på Forsbacka 4.3.1871. Bonde på Forsbacka. Gift 14.6.1883 (för tidigt 1893?) med Anna Lovisa Flygar, f. 11.7.1874 i Munsala.

XIII. Barn (födda på Forsbacka):
Johannes Olov, f. 6.4.1897. Parcellägare i Forsby. Gift 1.7.1928 med Dagmar Sofia Nybäck, f. på Bäck 19.10.1904. [Tab. 42a.]

XIV. Barn (födda, det äldsta på Forsbacka, de andra på Yrjas):
Georg Rurik, f. 1.11.1928.
Gretel Anna Marita, f. 16.9.1930.
Gertrud Saga Maria, f. 6.12.1931.

Anna Irene, f. 9.12.1899. Gift 16.7.1922 med arbetaren Emil Alfons Velin, f. 7.10.1899 på Högbacka (kyrkoby). Mannen till Kanada 19.3.1923, hustrun 4.6.1923. Där ännu.
Karl Emil, f. 7.7.1902. Till Kanada 1924. Återvänt. Nu hemma. Ogift.
Elin Alexandra, f. 24.1.1905. Gift 14.4.1929 med bondsonen (Kärr), sedan gårdsägaren i staden och arbetaren Sven Leo Lindfors, f. i Forsby 18.12.1904. Flyttade till staden 1929. Ägare av halva tomten n:r 51.

[XIV.] Barn (födda i Nykarleby):
Sven Birger Lindfors, f. 27.8.1929.
Per Roger, f. 14.6.1931.

Anders Arvid, f. 20.11.1907. Till Australien 1927. Återvände i juli 1936. Arbetat största delen i guldgruvor i Väst-Australien.
Erik Valter, f. 29.1.1910. Hemma.
Margit Aline, f. tvilling 23.12.1919. Hemma.
Edit Adèle, f. tvilling 23.12.1919, d. 30.1.1921.Tab. 44.

X. Kajsa Forsbacka, dotter till Johan Jakobsson Forsbacka, tab. 40, f. på Forsbacka 3.9.1819, d. 5.5.1858 av barnsbörd. Gift 15.10.1841 med dåvarande drängen Johan Fredriksson Björkman, f. 16.7.1821 i Soklot, d. där 16.3.1894 av lunginflammation. Husbonde på Rank, Soklot, 1853 samt på Mickilä, Soklot, 1872. Omgift.

XI. Barn (födda i Soklot).
Kajsa Lena Björkman, f. 9.7.1841, d. på Rank, Soklot 15.2.1917 av ålderdom. Gift 8.9.1864 med Matts Mattson Backlund (Vilobacka), f. i Purmo 5.3.1846, d. på Rank 30.9.1911 av hjärtfel. Flyttade till Pedersöre 1864. Sedan hemmåg på Rank. Timmerman.

XII. Barn (fött på Rank):
Matts Alfred Backlund, f. 18.3.1869. Till Åbo 4.4.1894. Gift där.

En dotter Helga Aurora, f. i Åbo 20.1.1895. Hos farföräldrarna 1909—16, då hon flyttade till Purmo som tjänarinna, sedan åter i Soklot som tjänarinna. Gift med Alexander Källström. Eldare på elektricitetsverket i Jakobstad.

XIV. Barn (födda i Jakobstad):
Erik, Hans, Nils, Karl.

Johan Fredrik Björkman, f. 7.2.1844. Tab. 45.
Petter Sundqvist, f. 15.8.1846. Till Jakobstad 1864. Senare återvänt, timmerman, gårdsson, bonde på Mickilä. Gift 6.12.1873 med bonddottern Maria Eriksdr Mickilä, f. på Mickilä 5.9.1848. Familjen flyttade 16.3.1887 till Helsingfors. Mannen timmerman i Helsingfors, d. där 23.8.1906 i lunginflammation. Hustrun dog i Helsingfors 11.5.1929 i lunginflammation efter benbrott.

XII. Barn (födda i Soklot, det yngsta i Helsingfors):
Johan, f. 21.8.1874. Sjöman. Död i Australien i lunginflammation 1923. Ogift.
Erik August Pettersson, f. 5.3.1877. Stevador. Död i Kalifornien år 1925 i hjärtslag. Ogift.
Johan Petter, f. 24.3.1878 i Helsingfors.
Jakob Emil, f. 26.4.1879, d. 17.1.1881.
Petter Alexander, f. 16.1.1881. Optiker. Död i Helsingfors i hjärtslag 31.3.1916. Ogift.
Jakob Emil, f. 16.11.1883, d. i Helsingfors 5.7.1932 i hjärtslag. Gift med Ida Emilia Segersvärd, f. i Ingå 29.6.1878. Barnlösa.
Ester Maria, f. 7.2.1887. Gift med tandteknikern Oskar Johannes Savolainen, f. 29.1.1888 i Kuopio, d. i Helsingfors 21.11.1930 i lunginflammation.

XIII. Barn (födda i Helsingfors):
Erik Oskar Savolainen, f. 18.1.1917, d. 5.4.1918 i hjärnhinneinflammation.
Per-Olof, f. 26.4.1919.

Jakob, f. 22.9.1849, d. 22.2.1851 av skarlakansfeber.
Sanna Lovisa, f. 27.4.1851, d. 10.7.1853 av bröstsjukdom.
Maria, f. 10.4.1853. Tab. 46.
Jakob, f. 3.2.1855. Tab. 47.Tab. 45.

XI. Johan Fredrik Björkman, son till Johan Fredriksson B., tab. 44, f. i Soklot, Rank 7.2.1844. Död i Nykarleby stad 23.5.1897 av hjärnlidande. Bonde på Nisula (Soklot) 1879. Flyttade till staden 1896, gårdsägare. Gift 6.8.1869 med bonddottern Sofia Johansdr Harald, f. på Harald 16.3.1844, d. i Nykarleby stad 18.8.1905 i anemi.

XII. Barn (födda i Soklot):
Maria Sofia, f. 12.1.1870. Till Amerika 1902, därifrån till Kina som missionär 1914.
Johannes, f. 4.5.1871. Till Amerika 1889 (San Pedro). Gårdsägare. Gift där med en Bonäs-flicka. Barnlösa.
Henrik, f. 25.2.1873. Till Amerika 1892 (San Pedro). Gift där med en Vexala-flicka. Gårdsägare. Timmerman. Barnlösa.
Johanna, f. 10.10.1874, d. 17.12. s.å. i hjärtsprång.
Katarina, f. 21.4.1876, d. s.å.
Lovisa, f. 11.7.1878. Till Amerika. Gift där 3.5.1900 med bondsonen August Staf, från Malax, sedan flyttat till Vasa, d. där. Änkan lever i Vasa (2 barn).
Karl, f. tvilling 17.7.1882. Till Amerika 1903 (San Pedro). Skräddare. Lever där, gift med en sjömansdotter Broman från Nykarleby.
Herman, f. tvilling 17.7.1882, d. 17.8. s.å.Tab. 46.

XI. Maria Björkman, dotter till Johan Fredriksson B., tab. 44, f. i Soklot 10.4.1853. Gift 1:o 6.3.1875 med Petter Fredriksson Björklund, f. 8.1.1853 i Soklot. Backstugukarl på Rank. Död 29.1.1884 i Ryssland, krossad av en hyvelmaskin. 2:o 26.11.1891? med änklingen Karl Anders Björklund, f. 25.4.1834 i Larsmo, d. i Soklot 30.11.1906 i lunginflammation. Änkan och de ogifta barnen flyttade till Jakobstad 23.2.1907, där änkan avled på kommunalhemmet av hjärtslag 2.11.1933.

[XII.] Barn:
1. Johan Henrik Björklund, f. 28.9.1875, d. 4.10. s.å. i hjärtsprång.
1. Henrik Björklund, f. 14.9.1876. Sjöman. Gift 9.4.1899 med Hulda Maria Mattsdr Viklund, f. i Soklot 12.4.1880. Båda hemkommo från Amerika år 1904. Han återvände 1910, hustrun och barnen 1916 (utom Sigrid, som reste 1917).

XIII. Barn (de tre första födda i Amerika, det fjärde i Soklot):
Sigrid Linnea, f. 13.8.1900.
Paul Torkel, f. 23.5.1902, d. i Soklot 14.2.1909 i tuberkulos.
Aidel Eulalia Maria, f. 23.5.1904.
Ruth Linda Augusta, f. 30/4 1909.

1. Johan Petter Björklund, f. 20.6.1878, d. 21.4.1881 i mässling.
1. Jakob Björklund, f. 16.12.1879, d. 20.4.1881 i mässling.
1. Johanna Maria, f. 21.5.1882. Tjänarinna i staden 1890. Till Amerika 1899, där ännu.
2. Karl Johannes, f. 29.10.1893. Mekaniker. Ogift. På sinnessjukhus i Jakobstad.
2. August, f. 23.10.1895. Mekanisk arbetare. Har egen verkstad sedan 1926. Gift 22.12.1917 med Julia Ojala, f. 3.7.1893 i Alajärvi.

XIII. Barn (födda i Jakobstad):
Robert Gustav, f. 20.3.1918:
Aili Annikki, f. 17.5.1920, d. i Jakobstad 27.6.1931 i tub. hjärnhinneinflammation.
Inger Alice, f. 6.10.1923.
Olle Osvald, f. 4.9.1925.
Rakel Elisabet, f. 18.2.1928.
Sten, f. 4.10.1930.
Bo, f. 18.10.1932.Tab. 47.

XI. Jakob Björkman, son till Johan Fredriksson B., tab. 44, f. i Soklot 3.2.1855. Hemson 1887, bonde på Hints, 1898 på Snåre. Lever på Snåre. Gift 10.7.1875 med bonddottern Brita Maja Karlsdr Froste, f. i Soklot 1.7.1852, d. där 12.8.1924 i hjärnblödning.

XII. Barn (födda i Soklot):
Johan, f. 22.8.1875. Till Amerika 1895. Arbetare i Kalifornien. Gift där med Maja Johanna Granroth, f. i Pedersöre 12.10.1886. (4 barn).
Jakob, f. 27.3.1877. Till Amerika 1897. Farmare i Colorado. Ogift.
Maria Sofia, f. 25.7.1878. Gift 25.3.1904 med Viktor Vik, f. 17.6.1881 i Karby, Pedersöre. Bonde på Vik, Karby. Nämndeman.

XIII. Barn (födda i Karby):
Karl Joël Vik, f. 1904. Hemma.
Else Sofia, f. 2.3.1906. Gift med Karl August Hellman (tab. 64).
Sigrid Maria, f. 1908. Gift 1928 med bondsonen Paul Viktor Finnäs, f. 1902 i Forsby, Pedersöre.

XIV. Barn (födda i Forsby, Pedersöre):
Viola Linnea Marita Finnäs, f. 1928.
Bror Börje Viktor, f. 1931.
Gösta Valdemar, f. 1934.
Harry Olov, f. 1936.

Hugo Viktor, f. 1910. Hemma.
Elmer Johannes, f. 1915. Studerar i Åbo.
Gunnar Erik, f. 1917. Hemma.
Anni Adèle, f. 1919.
Sven Alfons, f. 1922.

Johanna, f. 12.9.1879. Tab. 48.
Hulda, f. 15.10.1880. Tab. 49.
Alexander, f. 5.12.1881. Till Amerika 1904. Arbetare i Seattle. Ogift.
Vilhelmina, f. 9.7.1884. Tab. 50.
Alexandra, f. 31.1.1886. Gift 7.7.1935 med bonden på Hannula i Kovjoki August Eriksson Liljedal (i hans andra äktenskap), f. i Kovjoki 23.4.1878.
Karl Alfred, f. 1.1.1888, d. 5.8.1892 av mässling.
Alfred Vilhelm, i. 9.2.1894. Till Nya Zeeland 1912. Farmarbetare. Troligen död.
Helga Irene, f. 27.3.1897. Ogift. Hemma.
Jëel, f. 28.2.1899. Bonde på faderns hemman (Snåre). Gift 13.11.1925 med Edit Sofia Granvik, bonddotter från Vik, Soklot, f. där 21.3.1902.

XII. Barn (födda på Snåre, Soklot, och i Jakobstad):
Nils Joël, f. 3.4.1926.
Clas Ludvig, f. 20.3.1929.
Inga Dorotea, f. 23.9.1930.Tab. 48.

XII. Johanna Björkman, dotter till Jakob B., tab. 47, f. i Soklot 12.9.1879. Gift 14.12.1902 med bondsonen Isak Joël Sjöblom, f. i Pedersöre 3.9.1878. I Amerika 1905—07. Bonde på Hemming i Soklot.

XIII. Barn (födda i Soklot):
Gärda Johanna Sjöblom, f. 8.8.1903. Gift 6.2.1927 med Erik August Vik, bonde på Harald, Soklot, f. 26.7.1889.

XIV. Barn (födda i Soklot):
Gunda Mary Harald, f. 6.7.1927.
Saga Valdine, f. 7.1.1931.

Jenny Linnea, f. 11.1.1905, d. 18.6.1906 i hjärnfeber.
Heldine Linnea, f. 23.2.1908. Gift 12.6.1932 med affärsmannen Erik Vilhelm Forss, f. i Kovjoki 5.12.1907.

XIV. Barn (födda i Nykarleby stad):
Raymond Erik Forss, f. 21.12.1932.
Bjarne Riggert, f. 8.5.1934.

Valter Joël, f. 10.10.1909.
Ruda Maria, f. 5.11.1910.
Alma Irene, f. 2.5.1912.
Bror Jakob, f. 7.11.1913, d. 1.2.1920 i spanska sjukan.
Eva Regina, f. 16.1.1915, d. 21.3.1920 i hjärnfeber.
Adèle Viktoria, f. 25.2.1916.
Agda Alice, f. 24.7.1918, d. 7.3.1920 i hjärnfeber.
Maurits Rafael, f. 31.8.1923.Tab. 49.

XII. Hulda Björkman, dotter till Jakob B., tab. 47, f. i Soklot 15.10.1880. Gift 26.10.1900 med Anders Adolf Nyman, bonde på Gertruds, Soklot, sedan 1915 bonde på Ahlnäs, f. i Soklot 18.5.1873, d. 12.5.1917 i njurlidande. Änkan sedan bonde på Ahlnäs.

XIII. Barn (födda i Soklot):
Adolf Reguel Nyman, f. 3.9.1901. Gift 17.5.1928 med Anna Irene Sundman, f. 18.12.1906 i Pedersöre.

XIV. Barn (födda i Jakobstad):
Martin Ernst Johannes, f. 23.6.1928.
Erik Reguel, f. 14.8.1929.
Anders Adolf, f. 24.9.1930.

Dagny Sofia Nyman, f. 7.11.1903. Gift 19.8.1934 med bondsonen Johan Lennart Grägg, f. i Pedersöre 20.8.1902. Flyttade dit.
Lennart Johannes Nyman, f. 28.6.1905. Folkskollärare i Lappträsk sedan 1932, död hemma 14.8.1935 i magkräfta.
Anselm Nikanor, f. 18.8.1907.
Bruno Emeth, f. 13.5.1910.
Alma Amalia, f. 11.2.1911. I Karleby 1922—32.
Astor Olav, f. 5.6.1914.Tab. 50.

XII. Vilhelmina Björkman, dotter till Jakob B., tab. 47, f. i Soklot 9.7.1884. Gift 4.2.1906 med Johan Eriksson, bonde på Smeds, f. där 16.4.1877, d. 12.4.1930 i struplungsot. Änkan innehar hemmanet. Familjen kallar sig Eriksson.

XIII. Barn (f. på Smeds, Soklot):
Helmi Sofia Eriksson, f. 12.7.1906. Gift 1.11.1931 med bondsonen Joël Valfrid Villman (Högbacka), f. i Purmo 23.9.1905. Barnlösa.
Hugo Johannes, f. 25.8.1907, d. 21.9.1908 i hjärnfeber.
Hugo Lennart Johannes, f. 22.4.1909.
Sven Erik, f. 21.2.1912, d. 3.9.1914 i kramp.
Gunnar Johannes, f. 23.7.1917, d. 18.1.1932 i lungsot.
Åke Vilhelm, f. 13.10.1919.
Alice Maria, f. 19.9.1921.
Ragnar Jakob, f. 17.6.1923.
Helfrid Amanda, f. 23.7.1925.
Einar Rafael, f. 4.3.1928.

(Inf. 2005-03-28.)


Woldemar Backman (1936) Klockars i Nykarleby landskommuns kyrkoby. Hemman och släkt 1565—1935.
Arne Nylund digitaliserade och tillhandahöll.

Fortsättning: gren II, Tabell 51–.