Klockars i Nykarleby landskommuns kyrkoby. Hemman och släkt 1565—1935 av Woldemar Backman

 

Källor.

 
Statsarkivet: jordeböcker och mantalslängder till 1800.
Häradsskrivararkivet: mantalslängder fr. o. m. 1800.
Kyrkoarkiven i Nykarleby, Jeppo, Munsala, Oravais, Vörå, Vasa, Fransila, Viborg.
Arbeten i Sverges och Finlands historia (Starbäck, B. Estlander, Hornborg, Schulman).
Vasa stads historia av H. Em. Aspelin.
Bondeståndets protokoll vid 1809 års lantdag, utgivna av Svenska Litteratursällskapet, Helsingfors 1893.
På rätta vägen av Johan Millén, Stockholm 1917.
Svensk bygd i Österbotten av T. E. Karsten, I—II, Helsingfors 1921, 1923.
Vem och vad, 1936 och Aikakauskirje 1934.
Posttidningar för 1800 (varur jag erhållit utdrag genom universitetsbibliotekarien dr Paul Nyberg) och Österbottniska Posten, olika årgångar (med artiklar av K. E. Wichmann, Uriel Henrikson, nekrologer m. m.)
Personliga meddelanden: lektor Hugo Lagström, (som jag har att tacka för flertalet av uppgifterna före stora ofreden) och talrika medlemmar av släkten.

 

Woldemar Backman (1936) Klockars i Nykarleby landskommuns kyrkoby. Hemman och släkt 1565—1935.

[SLUT]

(Inf. 2005-04-25.)