LASSILA I KOVJOKI BY
AV
NYKARLEBY LANDSKOMMUN


HEMMAN OCH SLÄKT
1618—1933

AV
WOLD. BACKMAN

WASA — F. W. UNGGRENS BOKTRYCKERI 1933

[OBS!]


[Boken gick som följetong under april och maj 2005.
Pärmbild från exemplaret i min ägo som tillhört Karl Finnström.]
Innehållsförteckning.
[Finns inte i boken.]
Sid.
Förord 3
Kovjoki by och Lassila hemman 5
Släkten såsom ägare av Lassila 7
Släkten
     [Tab. 1—4]
8
[Förkortningar]  
A. Susanna Jakobsdotter Lassila och Erik Jönsson och dessas avkomlingar
     [Tab. 5—106]
10
B. Anders Jakobsson Lassila och hans avkomlingar
     [Tab. 107—142]
72
C. Matts Jakobsson Lassila och hans avkomlingar
     [Tab. 143—189]
99
D. Brita Jakobsdotter Lassila och Nils Pehrsson jämte deras avkomlingar
     [Tab. 190—210]
124
Tillägg [Införda i texten.] 139
Källor 143


Woldemar Backman (1933) Lassila i Kovjoki by av Nykarleby landskommun. Hemman och släkt 1618—1933.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Tilläggsuppgifter och funderingar angående Woldemar Backmans tidigare studier över släkten Lassila av Seija-Riitta Laakso.
Ett försök till släktanalys av Woldemar Backman.
Kovjoki av Joel Rundt i den Österbottniska byn.
Boken ingår även i Nykarlebynejden I av Woldemar Backman.
Hemman och husbönder i byn Kovjoki och Strömmen 1550—1850 omfattande byarna Kovjoki och Markby i Nykarleby samt Karby i Pedersöre av Rudolf Olson.
(Inf. 2005-04-26.)