Lassila i Kovjoki by av Nykarleby landskommun.
Hemman och släkt 1618—1933
.
av
Wold. Backman

 

Källor.

Statsarkivet.
Kyrkoarkiven i Nykarleby, Munsala, Jeppo, Jakobstad, Pedersöre, Oravais, Vörå, Helsingfors.
Häradsskrivarens i Nykarleby arkiv.
Bykistan i Kovjoki.
Olav Schalin: Ur Nykarleby församlings äldsta historia. Ö. P. 2/5 1930.
Enskilda meddelanden: Mag. Hugo Lagström, författaren Joel Rundt, folkskolläraren Emil Kjellberg m. fl.


Woldemar Backman, (1933) Lassila i Kovjoki by av Nykarleby landskommun. Hemman och släkt 1618—1933.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.
(Inf. 2005-05-11, rev. 2023-05-28 .)

[SLUT]