ETT BIDRAG TILL
TILL
NYKARLEBY STADS
PERSONHISTORIA

BORGARE OCH BORGARSLÄKTER
1721—1857


AV

WOLD. BACKMAN

WASA — F. W. UNGGRENS BOKTRYCKERI 1938

Tillägnas mina föräldrars minne.


[Boken gick som följetong december 2004–februari 2005.

För att förbättra läsbarheten har jag
gjort indrag för olika generationer,
vilket även medfört några nya
styckesindelningar.]


Innehållsförteckning.

 
Förord

Sid.

3

1. Borgare och borgarsläkter i Nykarleby 1721—1857

5

2. Handelsborgare 1721—1799

9

3. Handelsborgare 1800—1857

38

4. Skepparborgare 1721—1799

59

5. Skepparborgare 1800—1857

67

6. Förteckning över i Nykarleby byggda fartyg

95

7. Hantverksborgare

98

8. Rättelser och tillägg [Infört i texten och i kapitel 6.]

144

9. Källor

146


Woldemar Backman (1938) Ett bidrag till Nykarleby stads personhistoria. Borgare och borgarsläkter 1721—1857.


Under tiden oktober 2003 till mars 2004 medföljde i Lars Pensars veckobrev kopior på sidor ur boken. Trots att materialet var mycket intressant, var det samma som med Nykarleby Provinsialläkardistrikt, det verkade oöverstigligt att digitalisera 148 sidor. Men nu har Stig Haglund åtagit sig uppdraget.


Läs mer:
Anmälan i Österbottniska Posten.
Boken ingår även i Nykarlebynejden I av Woldemar Backman.
(Inf. 2004-12-05, rev. 2024-02-03 .)