|


Nykarleby stads personhistoria. Borgare och borgarsläkter 1721—1857


2. Handelsborgare 1721—1799.Ahtman.
[Skall vara Achtman meddelade Karl-Olof Reinlund.]
Fredrik A., som var född 1754 [10/4 1755 på Erickilä/K-O R ] i Östermark, inflyttade som bodbetjänt från Lappfjärd 1771. Handlande. Död här 3/7 1783 i »håll och stygn». Ägde gården 95. — Gift 9/2 1783 med Maria Vidman, f. i Nykarleby 1747, d. där 22/6 1813 i vattsot. Barnlösa. Hon var omgift, 21/10 1790, med beckbrännaren Henrik Löfqvist, f. i Nykarleby 9/3 1752, d. där 22/3 1799 i blodstörtning.Aspegren.

Erik A.
, född 16/11 1698, död i Nykarleby 13/1 1766 i bröstvärk. Handlande i Nykarleby 1722. Jag har icke kunnat utreda, om han stod i något släktförhållande till den bekanta prästsläkten i Pedersöre och från vilken släkt vi också senare träffa medlemmar i Nykarleby. Gift med Brita Holmbäck, f. 2/11 1700 i Nykarleby, död där 14/1 1770 i bröstvärk.

Av barnen uppnådde tre flickor vuxen ålder. Katarina Elisabet var född 1726 samt dog 1778 i bröstsjuka såsom ogift. Brita, f. tvilling 1730, död 1766 i »hetsig feber», gift, 1755 med Jacob Svanbäck (död 1766 vid 44 års ålder).

En dennes son var arbetaren Andreas S. (f. 1764, d. 1828) och sonson styrman Anders S., f. 26/10 1810 (se denne).

Den tredje av aspegrenska döttrarna Helena, var född 1739, död i Nykarleby 1781 i lungsot, gift i Nykarleby med guldsmed Johan Fredrik Hoppe (se denne).Aulin.
(1)
Släkten är en av de fyra handelssläkter, som på 1700-talet och in på 1800-talet spelade en framstående roll i den lilla stadens liv, främst såsom handlande. De andra tre släkterna voro Juthe, Kempe och Turdin. Den äldsta kända personen inom släkten hette Erik och var troligen bonde på något i närheten av staden beläget hemman. Hans son Matts Eriksson blev handlande i staden 1692 och antog sin svärfaders tillnamn. Han var nämligen gift med Anna Jönsdotter Aulin, dotter till fänrik Jöns Aulin och Karin Knutsdotter. Han dog under stora ofreden. Dessa hade tre söner, alla handlande i Nykarleby (I—III).


I. Isak A. Handelsborgare i Nykarleby 3/5 1725. Död 1745. — Gift med Margareta Turdin, död 14/9 1785, 87 år gammal, dotter till handlanden i Nykarleby Olof T. och Margareta Cronbäck.

Dessa hade barnen Anna Margareta, f. 1725, d. 1792, gift 1:o med postmästaren i Nykarleby Anders Veurgren, 2:o med handlanden i Nykarleby Gabriel Paulin (se denna) och 3:o med handlanden och rådmannen i Nykarleby Jakob Garbenius, samt Isak (d. 1767, 42 år gammal), handlande och rådman i Vasa, gift med Elisabet Nordman (f. 1724, d. 1772).


II. Henrik A. Handlande i Nykarleby. Död 26/7 1751 av »förskämd mage». Gift 1:o med Kristina Pehrsdotter Ståålgren, som skar sig i halsen 4:e dag jul 1732, så att hon dog 4/1 1733; 2:o 3/4 1734 med Anna Mickelsdotter, f. 29/10 1700 i Lillsocklot, d. 18/4 1789 av ålderdom.

I andra äktenskapet en son, Mickel, f. 1734, sjöman.


III. Hans A., f. 2/5 1698. Handlande i Nykarleby 9/5 1724. Rådman. Död i Nykarleby 14/2 1763 av »ålder och kolik». — Gift med Susanna Turdin, f. 26/12 1697, d. 20/2 1767 av »håll och stygn», dotter till handlanden i Nykarleby Olof T. och Margareta Cronbäck.

Av de fem barnen, alla söner, blevo fyra handlande och en präst, Henrik (f. 1737). Av handlandena var Olov (f. 1733) handlande i Jakobstad, däremot voro Nils, Matts och Erik handlande i Nykarleby (se nedan IV—VI).


IV. Nils A., son till III, f. i Nykarleby 3/1 1728, d. där 6/8 1789 i slag. Handlande 1756. Rådman. Ägde 1/16 i skeppet Villa Nova samt gårdarna 22 och 45. — Gift 6/11 1757 med Anna Kristina Forsén, f. 2/8 1739, d. 4/7 1813 av andtäppa, dotter till handlanden i Nykarleby Mårten F. och Anna Juniandra.

Utom ogifta dottern Beata (f. 1763, d. 1811), Maria (f. 1770), gift med handlanden och rådmannen Adolf Hammarin (se denna).


V. Matts A., son till III, f. i Nykarleby 8/4 1731, död där 31/5 1782 i bröstvärk. Handlande. Ägde gården 45. — Gift i Gamlakarleby 18/5 1762 med Kristina Rahm, f. i Gamlakarleby 18/3 1740, d. i Nykarleby 15/1 1783 i barnsbörd, dotter till handlanden i Gamlakarleby Johan R. och Valborg Aliin.

Ingen av de fyra barnen stannade i Nykarleby. Sonen Nikolaus (f. 1775) blev handlande i Vasa, flyttade 1814 till Umeå. Två av döttrarna flyttade till Gamlakarleby, den tredje, gift med Abraham Sjölin, flyttade till Sverge.


VI. Erik A., son till III, f. i Nykarleby 11/5 1742, död där 21/12 1810 i feber. Handlande. Ägde gården 10 sedan 41. — Gift 10/12 1767 med Maria Neuman, f. i Nykarleby 10/12 1748, d. i Vasa 2/10 1822, dotter till rådmannen i Nykarleby Jacob N. och Maria Helena Kempe (se under Rörvik).

Av sönerna voro Jakob (f. 1770) och Johan Samuel (f. 1790) först handlande i Nykarleby, men flyttade sedan som handlande till Vasa, den förra 1802, den senare 1805. Båda döda i Vasa.Backman.
(1, 11)
Denna släkt Backman är känd ända från början av 1600-talet. Den äldsta kända är Pål Nilsson, bonde på Viik i Laihela, död före 1653. Dennes son, Mattas Pålsson, var lagläsare först i västra Finland. sedan under 20 år i södra Österbotten. Efter Backala hemman i Storkyro, som han erhållit genom sin hustru, antog han släktnamnet Backman. Dessas son var Kristian Backman, borgmästare i Vasa och sonen, som också hette Kristian Backman var handlande och rådman i Vasa. Denne sistnämnda hade med sin första hustru Katarina Hellberg, dotter till räntmästare Gerhard H. och Margareta Enrot bland andra barn


I. Reinhold Vilhelm B. f. i Vasa 17/4 1724, d. i Nykarleby 17/10 1787 av »vattsot». Student i Åbo 1742. Sekreterare i Österbottens Ekonomiedeputation 1757—66. Hovrättsadvokat. — Gift 21/12 1757 med Kristina Wessler, dotter till råd- och handelsmannen i Nykarleby Lars W. och Cecilia Bong, kom han in på handelsmannabanan. Efter svärfaderns död 1755 sköttes den rätt vidlyftiga affären av änkan, sedan med biträde av mågen. Först efter svärmoderns död 1779 förskaffade han sig av magistraten burskap för berörda handelsrörelse. Backman var en stor skeppsredare. Han var, visserligen under olika tider, dels ensam ägare, dels medägare till 8 stora skepp. (St. Johannes, Aurora, Villa Nova, Sophia Christina, Margareta, Continancia, Johanna Elisabet samt Grev Bonde.) Ägde gården 40. Hustrun var född 15/5 1737, död i Nykarleby 18/1 1810.

Deras barn voro: Katarina Kristina (f. 1760, d. 1841), gift med viceborgmästaren Isak Wacklin (f. i Uleåborg 1755, d. där 1790), Anna Sofia (f. 1770, d. 1830), gift 1:o med handlanden och rådmannen Samuel Calamnius (se denna), 2:o med handlanden, kommerserådet och rådmannen Johan Turdin d. y. (se denne). Dessutom sonen


II. Kristian Reinhold B., son till I. f. i Nykarleby 5/10 1764, d. där 19/1 1830 av slag. Handlande 1787. Synes också varit sjökapten ty han är antecknad som skeppare på de av honom ägda Neptunus och Elisabet. Ägde tomten 19, som på hans konkursauktion inköptes för de omyndiga barnens räkning, senare en tid tomt 40. — Gift 1 september 1789 med Lena Lisa Kempe, f. i Nykarleby 11/4 1767, d. där 17/12 1822 av hetsig feber, dotter till handlanden i Nykarleby, rådman K. och Susanna Wivilius.

Dessa hade tre barn, som uppnådde vuxen ålder: Kristina Elisabet (f. 1792), gift 1:o med kapellansadjunkten Jakob Rönnlund (f. i Vasa 1793, d. i Munsala 1826); 2:o med kapellanen Johan Fredrik Silvius (f. i Uleåborg 1804, d. i Pyhäjoki 1873), Wilhelm (f. 1792) till sjöss 1813 samt Anna Helena, (f. 1801, d. i Nykarleby 1872), ogift, den sista av denna gren av släkten i Nykarleby.Backström.

I. Simon Mattsson (efter 1723 Backström). Handlande i Nykarleby. Där mantalsskriven sedan 1709. Gift 1:o med Elsa Eliaedotter Viik, dotter till Elias V. och Karin Jakobsdotter, änka efter Anders Borgerus i Stockholm, död 1729; 2:o med Brita Eriksdotter Rönnlund 16/9 1733.


II. Jakob B. föddes i Nykarleby 3/8 1739, son till I i hans andra gifte. Död i Nykarleby 16/2 1797 av »tärande sjukdom». Underhölls på sistone av staden. Handlande. Ogift.Boman.

Olof B., död i Nykarleby 1/4 1757 av hetsig feber vid 38 års ålder. Antagen till handlande 10/1 1750. Gift 1/2 1752 i Nykarleby med Anna Lööf, dotter till tunnbindaren och fiskaren Simon L. och Helena Olofsdotter Holm, f. i Nykarleby 21/7 1732. Barnlösa.Bong
(Bång).
I. Dominicus B., född i Medelpad, Högsjö socken, Sverge [ska vara Hässjö]. Antagen till handlande i Nykarleby 6/5 1723. Död i Nykarleby, begraven 4/2 1735. Hustru Sara, f. 1680, d. i Nykarleby 9/2 1767 av ålderdom.

Barn: Augustinus (se nedan) och Cecilia, gift med rådmannen och handlanden Lars Wessler (se denna).


II. Augustinus B., son till föregående, född i Sverge, troligen i Medelpad, död i Nykarleby 12/2 1757 vid 47 års ålder genom självmord. Handlande. Rådman. Gift i Nykarleby 23/10 1733 med Katarina Giedda, f. i Nykarleby 26/6 1712, dotter till tullnären, rådmannen Petter G. och Maria Enroth, omgift 18/4 1758 med handlanden i Nykarleby Abraham Collin d. ä. (se denna).

Av deras ett dussin barn har endast ett uppnått vuxen ålder (se nedan).


III. Reinhold B., son till föregående, född i Nykarleby 3/9 1736, d. där 18/9 1806 av inklämt bråck. Begravning hade vägrats emedan han fört ett oregelbundet liv och dödsorsaken icke kunde anges. Obduktion verkställdes av fältskären Zacharias Topelius, som konstaterade ovannämnda dödsorsak. Antogs till handlande i Nykarleby 3/5 1758. — Gift med Anna Greta Forbus, f. 11/1 1732 i Kuusamo, d. i Nykarleby 10/11 1755 i slag.

Deras tre barn dogo i späd ålder.Brask.
(1, 10)
Nils Mattsson B., Handlande i Nykarleby 10/2 1695. Rådman 15/7 1707. Kyrkvärd. Avsade sig rådmanstjänsten 11/5 1723. Under stora ofreden räddade han kyrkoarkivet undan ryssarna. Representerade staden vid riksdagen 1719. Död 1732, begraven 5/2. — Gift med Malin Holmudd, begraven 6/2 1732.

Av barnen var Catarina gift med handlanden och rådmannen Petter Hellberg (se denna).Bäck.

Johan B. Denne var av en annan släkt än den handlande Johan Bäck, som nämnes under perioden 1800—1857. Han var son till styrman Matts Bäck i Jakobstad och Anna Mickelsdotter Huggar. Han var född i Jakobstad 27/12 1740, död i Gamlakarleby 8/12 1783. Kom först som handelsbetjänt till Nykarleby hos Samuel Kempe, blev sedan handlande där i staden, men flyttade 1781 som handlande till Gamlakarleby. Ägde i Nykarleby gården 16. — Gift i Gamlakarleby med Brita Lund, f. i Gamlakarleby 1/2 1752, d. där 26/10 1834.

Utom tvenne barn, som dogo i späd ålder, föddes i Nykarleby barnen Carl Gustaf (1774), Greta Lisa (1778) samt Brita Kajsa (1780) samt i Gamlakarleby Anna Sofia (1783).Calamnius.

Den äldsta kända av släkten är Petrus Michaelsson Artophilacius (= den som älskar norden), bondson från Lohteå och gift med Magdalena Östensdotter Sursill. Han var präst i Kalajoki. Sonen Gabriel Petri kallade sig Calamnius eller Calajockius, var också präst, först i Kalajoki sedan i Kemi. Dennes son Gabriel Gabrielsson Calamnius var prästadjunkt i Nykarleby, sedan på Åland och sist i Ijo och åter dennes son Josef Gabrielsson C. var präst i Kalajoki, gifte sig med Elin Thorvöst, handlandedotter från Åbo. Av deras barn slog sig sonen Herman ned som handlande i Nykarleby och släkten kvarlevde på orten i fyra generationer som handlande.


I. Herman C. var född 28/10 1701, dog i Nykarleby 1/1 1766 av ålderdom. Inflyttade till Nykarleby 1723 såsom handelsbetjänt hos sin svåger Daniel Kempe. Egen affär 1728. Gift med Margareta Neostadia, dotter till kapellanen i Nykarleby Henrik N. och Susanna Ryss.


II. Josef C., son till I, f. 1729, d. 27/2 1803 av »utmattande sjukdom och gammalt sår i foten». Handlande 1755. Rådman 1780. Ägde 1/4 av fregattskeppet Hoppet. — Gift med Margareta Scrivars, f. i Nykarleby 1728, d. där 23/8 1805 av slag, dotter till borgaren i Nykarleby Johan S. och Margareta Davidsdotter. [Om jag länkat till rätt Josef från kröningsfestberättelsen, finns det skilda uppgifter om när han blev rådman, eftersom han enl. den var rådman redan 1772.]


III. Josef C. d. y., son till II, f. i Nykarleby 20/10 1760, d. där genom drunkning i ån 19/4 1790. Handlande. Ogift.


IV. Samuel C., son till II, f. i Nykarleby 19/1 1767, d. där 4/1 1796 av hetsig feber. Student i Åbo 24/9 1785. Handlande i Nykarleby. Gift 17/12 1789 med Anna Sofia Backman, dotter till magistratssekreteraren R. V. B. (se denne) och Kristina Wessler, omgift med kommerserådet Johan Turdin (se denne).

Utom sonen Josef Reinhold (se nedan) hade dessa tre döttrar, Greta Kristina (f. 1790, d. 1826), gift med handlanden i Nykarleby Matts Lithén (se denne), Katarina Sofia (f. 1791, d. 1868), gift med provincialläkaren Zacharias Topelius och Maria (f. 1794, d. 1863), gift med stadsläkaren i Uleåborg, prof. Gustaf Toppelius.


V. Josef Reinhold Calamnius, son till IV, f. i Nykarleby 8/7 1792, d. i Nykarleby 17/1 1842 i vattsot. Student 18/12 1806. Handlande i Nykarleby. Gift 13/8 1812 med Carolina Fredrika Basilier, dotter till kronofogden, assessor Carl B. och Helena Kristina Strindholm. Hon var född 8/5 1792 i Ijo, d. i Nykarleby 6/2 1869 i bröstsjukdom.

Av barnen var Samuel Reinhold (f. 5/1 1821), sjöman, försvunnen, samt döttrarna Josefina Sofia (f. 1813, d. 1880), gift med lantmätaren Bror Bernt Otto Lagermarck samt Johanna Carolina (f. 1814, d. 1875), gift med fänriken tulluppsyningsmannen Karl August Wahlström.

 

 

Den östra och södra sidan av stadens torg. Efter en tuschteckning av G. Schalin.
Den östra och södra sidan av stadens torg. Efter en tuschteckning av G. Schalin.


De tre i fonden stående byggnaderna tillhörde från vänster räknade: rådman Isak Lindqvist (N:o 41) 1817—1843, sedan handl. Carl Edvard Ekholm till branden, rådhuset, och apoteksgården (N:o 42), sedan 1785 apoteksgård. I hörnet synes N:o 43, som i tur och ordning ägts av kapten Carl Magnus Östergård, rådman Petter Turdin, rådman Anders Mattsson Juthe och dennes änka (1772—1817), kapten Kristian Wennerholm (1817—1858). Gården till höger, N:o 16, är den gamla Calamniuska gården (skalden Z. T. mors hemgård), köptes 1834 av rådman Johan Adolf Lybeck.

 
Claesberg.

Olof C. var född i Karlshamn, Sverge, cirka år 1706, död i Nykarleby 5/5 1754 av lungsot. Handlande och rådman i Nykarleby 16/12 1735. Han har gjort sig känd som en av förgrundspersonerna i Nykarleby i den andliga väckelserörelse i svenska Österbotten, som gick under namn av den separatistiska mysticismen. (Se Tor Krook, 1700-talets väckelserörelser i Österbottens svenska församlingar, Jakobstad 1928.) — Gift 1:o 4/11 1735 med Kristina Kempe, f. 1716, begravad 24/6 1748, dotter till handlanden och rådmannen Daniel K. och Susanna Ryss; 2:o 20/10 1749 med Elisabet Nyman, f. 1727, d. 27/12 1753 av stygn, troligen dotter till handlanden i Nykarleby Clemens N. och Brita Neostadia. — Barnlösa.Collin.

Varifrån nedanstående person härstammar känner jag ej. Namnet var visserligen rätt spritt på 1700-talet, men jag har icke lyckats placera honom.


I. Abraham C., d. av hetsig feber i Nykarleby 29/4 1762, 54 år gammal. Handlande i Nykarleby 1735. Rådman 1754. — Gift 1:o med N. N.; 2:o 14/10 1744 med Brita Neostadia, d. 6/3 1757, 56 år gammal, av vattsot, dotter till kapellanen i Nykarleby Henrik Neostadius och Susanna Ryss, änka efter handlanden Clemens Nyman. 3:o 18/4 1758 med Katarina Giedda, dotter till tullnären och rådmannen Petter G. och Maria Enroth, änka efter handlanden i Nykarleby Augustin Bong (se denne).

Endast en son Abraham (i första giftet).


II. Abraham C. d. y., son till I, d. i Nykarleby 28/1 1769 i lungsot, 34 år gammal. Handlande i Nykarleby. Gift 21/2 1764 med Hedvig Forsberg, f. 15/1 1731, d. i Nykarleby 12/2 1794 i bröstfeber, dotter till glasmästaren, handlanden i Nykarleby Jakob F. och Anna Neostadia. Hon var omgift 25/1 1776 med handlanden i Nykarleby Karl Fredrik Krook (se denne).

De hade endast en dotter: Ulrika Katarina [Rättelse:] Kristina (f. 1768, d. i Kronoby 20/5 1855 av ålderdom), gift med rektorn i Gamlakarleby Fredrik Juvelius, f. i Gamlakarleby 12/6 1769, d. såsom kyrkoherde i Kronoby 15/1 1826, son till den under släkten Juthe nämnda Erik J. och Brita Henrika [Rättelse:] Helena Nyman.Finelius.
(1)
Den första med namnet var Carl Jönsson som blev borgare i staden 1675. Blev handlande 1695. Rådman åren 1690 till 1709 (dödades av ryssarna på Karlö under flykten). Carl Jönssons förfäder hade varit bönder i närheten av staden (Högbacka m. fl.). Hans hustru hette Barbro Sigfridsdotter, nämnes sista gången i mantalslängden 1698. Deras son var

Carl F., död i Nykarleby 4/4 1755, 61 år gammal, i bröstsjukdom. Handlande i Nykarleby 1723. Hustrun hette Kierstin.

Dessa hade ett enda barn Kierstin (f. 1723), gift 1:o med handlanden i Nykarleby Matts Juthe, 2:o med handlanden i Nykarleby Jakob Glansk (se dessa).Forsberg.
(1)
Släkten härstammar från Vasa. Den har skänkt staden fyra handlande, far och tre söner.


I. Jakob F. Först glasmästare 1722. Handlande 1730. Död mellan 1754 och 1762, vilket sistnämnda år hans hustru nämnes änka. Gift med Anna Neostadia, f. 11/4 1704, död där 30/10 1783 i slag, dotter till kapellanen i Nykarleby Henrik N. och Susanna Ryss.

Utom de tre nedan nämnda sönerna hade de en dotter, Hedvig (f. 1731, d. 1794), gift 1:o med handlanden Abraham Collin och 2:o med handlanden i Nykarleby Karl Fredrik Krook (se dessa).


II. Daniel F., son till I, född i Nykarleby 24/9 1735, d. där 4/12 1802 i skörbjugg. Handlande och rådman. Ägde vid olika tider gårdarna 45 och 47. — Gift 5/12 1758 med Beata Brinck, f. 27/5 1731, dotter till borgmästaren i Nykarleby Samuel B. och Katarina Bladh.

Barnlösa. Änkan flyttade till Vasa 1808.


III.Johan F., son till I, född i Nykarleby 6/6 1739. Efter hustruns död försvunnen ur kyrkboken. Handlande i Nykarleby. Ägde gården 49. — Gift med Lisa Bertlin, f. i Vörå 15/5 1738, d. i Nykarleby 2/7 1808.

De hade en son och två döttrar. Sonen Johan Henrik (f. 1770, d. 1809) var sjöman, stadstjänare, gift med Maria Elisabet Löfqvist.

Dessas son var färgaren Johan Vilhelm F. (se denne). Av de två döttrarna var Anna Beata (f. 1772, d. 1802) gift med glasmästaren Olof Herman Berg (se denne) den andra Hedvig Elisabet (f. 1774, d. 1837) var gift med handlanden i Nykarleby Matts Ahllund (se denne).


IV. Fredrik F., son till I, född i Nykarleby 29/12 1742, d. i juni 1784. Handlande i Nykarleby 1764. Rådman 1776. Ägde gården 11. — Gift 6/11 1766 med Anna Häggblad, f. 16/10 1747, d. 26/2 1804, dotter till handlanden i Nykarleby Erik H. och Katarina Juthe, omgift 8/2 1787 med handlanden Johan Turdin d. ä. (se denne).

De hade två döttrar: Anna Kajsa (f. 1768, d. 1833), gift 1:o med handlanden i Nykarleby Johan Jakob Kempe (se denne), 2:o med sjökaptenen, sedan handlande Johan Schale (se denne) samt Hedvig Ulrika (f. 1770, d. 1800), gift med fänriken, landsfiskalen i Nykarleby Bror Vilhelm Aspegren. Bosatta i Socklot.Forshaell.

Johan Henrik F. var född i Pyhäjoki 24/3 1718, prästvigd 1745. Pastor i Nykarleby 1770, prost 1788, död där 13/10 1792. [Skrev Kårt Beskrifning öfver NyCarleby Stad.]

Denne hade utom en dotter Maria, gift med borgmästaren i Nykarleby Johan Christian Gadd, tvenne söner, som båda voro handlande.


I. Erik F., född 1758 i Limingo, död i Gamlakarleby 7/5 1794. Handlande i Nykarleby, köpte gården N:o 19 år 1779. Gift i Gamlakarleby 5/2 1782 med Kristina Katarina Lithén, f. 9/9 1760 och död där 21/3 1835. Flyttade till Gamlakarleby 1786 och blev handlande där.

En son Johan Erik (f. 1783, d. 1820) var länsman i Nykarleby socken.


II. Matts F., född i Limingo 16/2 1759, död på Nygård 9/1 1823 i slag. Student 1778. Handlande i Nykarleby. Inköpte 1792 gården 19. Ägde hälften av brigantinerna Amfion och Fri Svensk. — Gift 10/11 1791 med Margareta Katarina Kempe, f. 14/1 1769, d. på Nygård 18/8 1823 i lungsot, dotter till handlanden och rådmannen i Nykarleby Samuel Kempe. Efter svärfaderns död år 1788 hade Matts F. i arv erhållit 4/13 av Jutbacka. Efter att ha uppfört en byggnad där flyttade han och hustrun dit 1801 samt då Jutbacka såldes åt Carl Backman, flyttade de till Nygårds hemman, där de bodde på hyra. Barnlösa.Forsén
. (Forssén)

Änkan Margareta Forsén som avled i Nykarleby 15/4 1761 vid 86 års ålder, har antagits som moder till


I. Mårten F., död i Nykarleby 17/5 1756 i hetsig feber vid 56 års ålder. Efter att ha varit på handel i Vasa slog han sig ned som handlande i Nykarleby i början av 1730-talet. Rådman. — Gift i Nykarleby 5/12 1732 med Anna Juniandra, född 9/11 1715 i Nykarleby, dotter till rådmannen i Nykarleby Johan J. och Anna Mattsdotter Nyman.

Av deras barn uppnådde sex vuxen ålder. Sönerna Johan och Samuel fortsatte faderns verksamhet, nämnas här nedan. Av de andra barnen var Erik (f. 1736, död i Vasa 1815) lantmäteridirektör, dottern Anna Stina (f. 2/8 1739) var gift med handlanden Niklas Aulin (se denne), Mårten (f. 1742, d. i Gamlakarleby 1808) var handlande och rådman i Jakobstad och Anders (f. 1745) lantmätare, bosatt i Kronoby.


II. Johan F., son till I, född i Nykarleby 1/11 1733. Antogs till handlande i Nykarleby 25/1 1760. Ägde gården 9. — Gift 4/3 1760 med Susanna Astrén, f. 22/7 1731, troligen dotter till kapellan Isak A. och Susanna Mattsdotter. Familjen flyttade 1779 till Ilmola.

Av deras åtta barn blev endast Susanna Johanna fullvuxen (f. 1763, d. i Nykarleby 1832), gift i Kurikka med handlanden Jakob Glansk (se denne).


III. Samuel F., son till I, född 8/11 1748, död i Nykarleby 28/1 1779 i »hetsig feber». Handlande i Nykarleby. Ogift, men hade en son med Susanna Turdin, dotter till Johan T. d. ä. och Anna Smith, f. i Nykarleby 1759, d. i Nykarleby 1831 av ålderdom.

Deras son var Johan Samuel Forsén (f. 1778, d. 1824), stadsbetjänt i Nykarleby. Denne hade i äktenskap med Susanna Andersdotter Juth,

sonen Johan Henrik (f. 1806, d. 1875), stadsfiskal i Nykarleby. Talrika efterkommande. I Nykarleby lever en sondotter till ovannämnda Johan Henrik, Agnes (f. 1856), dotter till kronolänsmannen Fredrik Samuel F. och Agnes Långhjelm.Garbén
(-ius).

Nedanstående person flyttade från Kronoby år 1770 och något senare hans mor, tullskrivaränkan Elsa Garbén, född 1722, död i Nykarleby 1798 av ålderdom.


Jakob G., senare Garbenius, född i Gamlakarleby 24/8 1751, kom som skrivare till Nykarleby 1770. Senare handlande. Rådman. Död i Nykarleby 20/1 1795 i vattsot. Ägde gården 20. — Gift 1:o 11/7 1773 med Anna Margareta Aulin (i dennes tredje äktenskap), född i Nykarleby i september 1725, död i Nykarleby 21/12 1792 i lungsot, dotter till handlanden i Nykarleby Isak A. och Margareta Turdin; 2:o i september 1792 med Beata Stenhagen, f. i Gamlakarleby 15/3 1758. Båda äktenskapen barnlösa.Glansk.
Jakob G. var född i Åbo 28/6 1753, död i Nykarleby 25/11 1829 i lungsot. Inflyttade från Tammerfors 1784. Handlande och slaktare. Antecknad 14/4 1806 som f. handlande och utfattig. Ägde gården 38, som han fått genom sin första hustru. — Gift 1:o i Nykarleby 27/1 1785 med Stina Finelia, änka efter Matts Juthe (se denne), född i Nykarleby 1723, d. där 11/3 1788 i bröstvärk; 2:o den 4/2 1790 i Kurikka med Johanna Forsén, dotter till handlanden Johan F. och Susanna Astrén. Hon var född i Nykarleby 18/7 1763, dog där 2/8 1832 i vattsot.

Av de sju barnen i andra äktenskapet nådde endast två vuxen ålder. Johan Erik (f. 1791), bortflyttat 1809 och Anna Susanna (f. 1797), död i Nykarleby, där hon ägde en egen stuga på stadens mark, 12/12 1886 i ålderdom.Grönberg.

I Jakobstad var Anders Grönberg, hemma från Lappo, handlande kring mitten av 1700-talet. Han dog i Jakobstad 1784 vid 91 års ålder. Gift där 1:o med Sara Eriksdotter Sund, änka efter borgaren i Jakobstad Johan Roos; 2:o med Brita Ekman. En son i förra giftet var:


Anders G. d. y., född i Jakobstad 1729, död i Vasa 30/3 1812. Flyttade som handelsbetjänt till Nykarleby 1760. Handlande där 13/12 1760. Familjen flyttade till Vasa 1801. Ägde gården 27, som dock såldes på auktion 1793. Gift 1:o i Nykarleby 28/11 1760 med Katarina Juthe, f. i Nykarleby 1726, d. där 18/9 1769 i vattsot, dotter till handlanden Erik J. och Karin Casselia. Hon var änka efter handlanden i Nykarleby Erik Häggblad (se denne), 2:o 26/3 1771 i Nykarleby med Anna Kindman, f. 1745 i Siikajoki, d. i Vasa 30/11 1833.

Av de aderton barnen (5 i första, 13 i andra giftet) uppnådde endast fyra, två gossar och två flickor vuxen ålder. Dessa flyttade bort med föräldrarna till Vasa; sonen Johan, som blev handlande i Vasa, redan 1799.Hammarin.
(13)
Den äldsta kända i släkten var:


I. Adolf H., född 22/7 1766 i Lövsta, Sverige, enligt uppgift i Nykarleby kyrkbok. Han har dock icke återfunnits i kyrkböckerna varken för Öster Lövsta eller Väster Lövsta. Han dog i Nykarleby 16/3 1824 i stenpassion. Inflyttade som handelsbokhållare till Nykarleby i slutet av 1780-talet. Handlande. Rådman 6/1 1797. Ägde gården 45, samt dessutom sedan 1810 gården 22 vid torget, där han hade sin handelsrörelse och som, liksom gården 45, tidigare tillhört hans svärfar. Ägde följande skepp och skeppsandelar: briggen Lovisa (47 läster) och brigantinen Gustaf Adolf (64 läster), 1/4 av brigantinen Maria Margareta (77 läster), 1/4 av fregattskeppet Hoppet (118 läster), 7/16 av briggen Maria Sofia (82 läster). Änkan förvärvade ytterligare 1/2 av briggen Enigheten (138 läster) och 1/6 av barkskeppet Jupiter (138 läster). — Gift 27/1 1793 med Maria Aulin, f. i Nykarleby 10/7 1770, d. där 23/7 1833 i slag, dotter till handlanden och rådmannen i Nykarleby Nils A. och Anna Kristina Forsén.

Av deras barn avledo fem i späd ålder. Till vuxen ålder kommo sönerna Nils och Adolf (se nedan).


II. Nils H., son till I, f. i Nykarleby 8/3 1797, d. där 23/9 1826 i andtäppa. Handlande. — Gift i Nykarleby 18/12 1821 med Susanna Karolina Svahn, f. i Sotkamo 19/11 1804, dotter till apotekaren i Stockholm, sedermera handlanden, rådmannen och fabrikören i Nykarleby Johan S. och Lisa Schroderus, omgift med svågern (se nedan).

Utom tvenne barn, som avledo i späd ålder, endast dottern Maria Elisabet (f. 1824), gift i Nykarleby med svenske underlöjtnanten Uno Teodor Enegren, med vilken hon kort efter bröllopet flyttade till Stockholm.


III. Adolf H. d. y., son till I, f. i Nykarleby 23/6 1805. Död på en badresa i Karlsbad 12/8 1857 i »bulnad». Handlande. Rådman 4/2 1836. Ägde fregattskeppet Adolf (267 läster), briggen Enigheten (138 läster), försåld 1848 till Vasa, 1/3 av skeppen Juno (159 läster) och Jupiter (138 läster), 2/5 av barken Alexander II (263 läster). Ägde tomterna 22 och 23 samt 3/16 av beckbruket. — Gift i Nykarleby 10/1 1833 med sin svägerska Susanna Karolina Svahn (se ovan), som i september 1858 flyttade till Stockholm och senare var bosatt i Kuopio hos sin syster doktorinnan Johanna Frosterus. Barnlösa.

[Om Svahns och Hammarins av Erik Birck.]Hentzig.
Erik Hentzig, handlande och bryggare i Stockholm, gifte sig därstädes 3/2 1715 med Elisabet Ensania från Jakobstad och änka efter borgmästaren i Jakobstad Nikolai Wendelius, som avlidit under flykten till Stockholm 1714. De flyttade senare till Jakobstad, där mannen blev handlande och rådman (död 1729), änkan dog 1734. En son från mannens tidigare gifte var


Erik H. d. y., född i Stockholm 23/2 1707, död i Nykarleby 25/4 1789 i ålderdom. Handlande i Nykarleby 1738. Senare brofogde. Ägde gården 19. — Gift 1:o 7/11 1732 med Annika Olofsdotter Turdin, f. 1710, begraven 18/2 1739, dotter till handlanden, stadskassören Olof Larsson T. och Margareta Cronbäck; 2:o 19/2 1740 med Margareta Falk, f. i Nykarleby 1711, d. där 3/5 1776 i vattsot, dotter till klockaren Niklas F. och Sigrid Olofsdotter samt 3:o 5/8 1780 med Anna Greta Terander, född 1740 i Brahestad. d. i Nykarleby 27/1 1809 i feber. »Som änka, tigger.»

I första äktenskapet föddes fem barn, alla döda i späd ålder, i andra äktenskapet likaså fem barn, av vilka tre dogo som små. Till vuxen ålder kommo endast döttrarna Katarina Margareta (f. 1741) som flyttade till Stockholm 1760 och Ulrika (f. 1748), gift 1777 med bokhållaren Jakob Vidbäck, flyttade till Vasa.Hellberg.
Petter H
., son till handlanden och rådmannen i Vasa Anders H. och Elisabet Fant, född i Vasa 7/11 1705, d. troligen 1743, ty änkan gifte om sig i Nykarleby 21/2 1744 med handlanden i Stockholm Lorentz Björkman. Handlande i Nykarleby 1733. Rådman 1741. Erhöll samma år av bergskollegiet i Stockholm rätt att övertaga och återuppbygga det förfallna järnbruket i Orisberg. Gift före 1730 med Katarina Brask, dotter till handlanden och rådmannen i Nykarleby Nils Mattsson B. och Malin Holmudd.

Deras två barn, som voro i livet, Nils (f. 1731) och Elisabet (f. 1733) flyttade bort med modern till Stockholm.Holm.
I. Johan H., son till skräddaren i Nykarleby Olof Holm och Anna Finelia (en syster till handlanden Carl Finelius) var född i Nykarleby 12/12 1707, död där 11/4 1790 i vattsot. Handlande 1742. Ägde gården 20 [och 28]. Gift 1:o 22/11 1733 med Brita Munstrin, f. 13/3 1712, d. i Nykarleby 18/3 1782 i bröstvärk; 2:o med Maria Stina Forsman, f. i Stockholm 29/9 1737.

Av barnen var Katarina (f. 1750, d. i Nykarleby 1827) gift första gången med tobaksfabrikören i Jakobstad Petter Åslund, andra gången med Karl Fredrik Sager (se denne), Lovisa (f. 1751, d. i Nykarleby 1816) var gift med bagarmästaren i Nykarleby Johan Hytter, f. i Hudiksvall 1751, d. i Nykarleby 1796 (se denne) samt Helena (f. tvilling 1754, d. i Nykarleby 1824), var gift med stadsfiskalen i Nykarleby Samuel Rolin (f. i Nykarleby landsk. 1748, d. i Nykarleby 1821). Av sönerna flyttade Carl (f. 1747) till Stockholm år 1771 och Johan blev handlande i Nykarleby.


II. Johan Holm d. y., son till föregående, f. i Nykarleby 10/10 1743, d. där 14/5 1772 i rötfeber. Handlande. — Gift 5/9 1768 i Nykarleby med Lisa Vidlund från Gamlakarleby, f. 1748.

Två flickor, döda i späd ålder.Häggblad.

Erik H:s födelse- och dödsdata är icke kända: de finnas icke i kyrkböckerna. Av vissa data kan man dock bilda sig en ungefärlig föreställning, när han levde. Han blev antagen som handelsborgare i Nykarleby 1746. Han gifte sig 20/11 1746 med Katarina Juthe, f. i Nykarleby 1726, d. där 19/9 1769 i vattsot. Då hon gifte om sig 20/12 1760 med handlanden Anders Grönberg (se denne), måste Erik H. ha dött i slutet av 1750-talet (yngsta barnet var fött 1758).

De hade nio barn, av vilka alla, utom det äldsta, Anna, dogo i späd ålder. Hon var född i Nykarleby 10/10 1749, död i Nykarleby 26/12 1804, gift 1:o 6/11 1776 med handlanden Fredrik Forsberg och 2:o 8/9 1787 med handlanden Johan Turdin (se denne).Juniander.
Johan Carlsson var rådman och postmästare i Nykarleby samt riksdagsman (i Åbo 1676 och Stockholm 1689). Död 1705. Gift med Malin Witting, dotter till den från Tyskland år 1625 inflyttade rådmannen och postmästaren Klas W. och Katarina Wessel. Dessas barn antogo namnet Juniander. Dessa voro utom nedannämnda Johan, kapellanen Claës (d. 1710), häradsskrivaren Carl (d. före 1700) samt dottern Anna, gift 1:o med handelsmannen Lars Karlsson Rörvik och 2:o med handelsmannen Lars Andersson Neuman.

Johan J. vann burskap som handlande 1699. Rådman 1705. Begraven 23/1 1743 65 år gammal. — Gift med Anna Mattsdotter Nyman, död 14/6 1757, 78 år, dotter till rådman Matts Andersson (Nyman) och Elisabet Forselia.

De hade tvenne flickor, den ena Anna, gift med handlanden i Nykarleby Mårten Forsén (se denne), den andra Beata (f. 1718, d. 1793) var gift med provinsialschäfern Johan David Cneiff (f. i Stockholm 1722, d. i Kaskö 1792). [Cneiff inspekterade den nybyggda stadskvarnen.]Juthe. (1)
Denna släkt, som med största sannolikhet härstammar från Jutas hemman, har under fyra generationer skänkt staden icke mindre än nio handlande.


I. Erik J. (hette ursprungligen Juut) var jämte hustrun mantalsskriven i Nykarleby sedan 1723. Handlande. Begraven 14/10 1744 vid 57 års ålder. — Gift med Karin Kasselia, d. i Nykarleby 2/5 1772, 79 år gammal, dotter till handlanden i Nykarleby Per Mattsson Kass och hustrun Lisa, mantalsskrivna 1691—1712

Utom nedanstående Matts och Anders (II—III) hade dessa sonen Erik, f. 22/9 1718, student 1735, tog under studietiden namnet Juvelius, rektor i Gamlakarleby trivialskola [Rättelse:] pedagogi, död 20/5 1791 som kyrkoherde i Kronoby, gift med Brita Helena Nyman (se denna), döttrarna Stina (f. 1718), gift med sjöman Erik Hedman, Brita, (f. 1724), gift med handlanden i Vasa Petter Granberg och Katarina, (f. 1726), gift 1:o med handlanden i Nykarleby Erik Häggblad; 2:o med handlanden där Anders Grönberg (se dessa).


II. Matts J., son till I, f. 1715, d. 11/6 1780 »funnen död på marken». Handlande 1744. — Gift 29/1 1741 med Kristina Finelia, f. 1723, d. 12/3 1788 av bröstvärk, dotter till handlanden i Nykarleby Karl F. och Kierstin; omgift med handlanden i Nykarleby Jakob Glansk (se denne).

Av de fem barnen voro tre handlande, Erik, Anders och Petrus (IV—VI). Dottern Katarina (f. 1749, d. 1786) var gift med rådmannen Johan Turdin d. ä. (se denne).


III. Anders J., son till I, f. i Nykarleby 14/11 1731, d. där 26/1 1807 av ålderdom. Handlande 1756. — Gift 25/11 1757 med Anna Turdin, f. 17/11 1731, d. 14/9 1816, dotter till handlanden i Nykarleby, Johan T. och Anna Udd.

Av de fem barnen voro Johan och Daniel handlande (VII —VIII), sonen Erik återfinnes bland skepparna, Olof (f. 1763, d. 1793), handelsbetjänt och dottern Brita Lena (f. 1766, d. 1837), gift med skepparen i Nykarleby Matts Holmberg (se denne).


IV. Erik J., son till II, född 18/2 1741, finnes i kyrkboken 1781—87; hustrun änka 1788. Handlande. Ägde halva gården 10. — Gift 29/10 1772 med Elisabet Löfqvist, f. 28/12 1742, d. 19/12 1804 i feber, dotter till stadsbetjänten Kristian L. och Lisa Persdotter.

Trenne döttrar: 1) Anna Katarina (f. 1775, d. 1828, gift med pastorn Carl Paulin, 2) Brita Helena (f. 1778), gift 1:o med handlanden i Nykarleby Anders Lindqvist, och 2:o med sergeanten vid Kejserliga sjöartilleriet Georg Kiriloff (bortflyttade 1812) samt 3) Maja Stina, död i späd ålder.


V. Anders J., son till II, f. i Nykarleby 7/12 1745, d. där 20/4 1797 i bröstvärk. Handlande 1773. Rådman. Ägde gården 43. — Gift i Stockholm 3/8 1775 med Maria Helena Schjoman, f. i Nykarleby 3/11 1752, d. där 26/2 1831 av ålderdom, dotter till styrman Anders S. och Brita Hansdotter. [En städslingsfråga år 1761.]

Av deras nio barn dogo tre i späd ålder. Av de vuxna, utom sonen Matts (se IX), Carl Gustav, död vid 20 års ålder, bodbetjänt och av de tre döttrarna var Stina Brita (f. 1776, d. 1809), gift med rådmannen Samuel Kempe (se denne), Maja Lisa (f. 1782, d. i Padasjoki 1857) gift med kapellanen i Nykarleby, magister Nils Mathesius och Helena Sofia, gift med sjökaptenen i Nykarleby Kristian Wennerholm (se denne).


VI. Petrus J., son till II, f. i Nykarleby 28/3 1765, d. där 25/5 1790 i bröstinflammation. Handlande. Ogift.


VII. Johan J., son till III, f. i Nykarleby 17/12 1759, d. i Kauhava 10/8 1836, handlande 1785. Rådman. Ägde gården 41 och 1/4 av briggen Margareta. — Gift i Vasa 9/2 1796 med Maria Elisabet Höckert, f. 16/7 1775, d. 18/3 1836, dotter till kommerserådet i Vasa Herman H. och Hedvig Margareta Sinius. Bortflyttade från Nykarleby 1819.

Av deras tolv barn dogo nio i späd ålder. Av de vuxna voro Herman Anders (f. 1797, d. 1850) konstapel, senare åkare och Karl Vilhelm skeppare (se denne).


VIII. Daniel J., son till III, var född i Nykarleby 24/3 1771, d. där 21/7 1831 i hetsig feber. Handlande. Ägde gården 6—8. — Gift 13/10 1795 med Anna Stina Palmlöf, f. 24/3 1772, dotter till stadskirurgen i Nykarleby Johan Fredrik P. och Katarina Holm.

Endast en son, död i späd ålder.


IX. Matts J., son till V, f. i Nykarleby 1/2 1780, d. 21/10 1807 i feber. Handlande. Ägde halva gården 38. — Gift 4/10 1803 med Eva Lisa Cederberg, f. 8/9 1785, d. 30/10 1813 i lungsot, dotter till färgaren Lars C. och Katarina Häggroth.

Två döttrar: Maria Katarina (f. 1805, d. 1856), gift med sjökaptenen Cristian Wennerholm (se denne) och Stina Sofia (f. 1806, d. 1871), ogift.Kempe. (1)
Släkten härstammar närmast från Gamlakarleby, där Anders Kempe var handlande (död 1706 vid 36 års ålder), gift med Karin Bochmöller.

Deras son var:

I. Daniel K., född i Gamlakarleby 12/12 1692, begraven i Nykarleby 22/7 1739. År 1712 i tjänst hos handlanden Grels Ryss änka i Nykarleby. Handlande i Nykarleby. Rådman 1724—1735. Ägde Jutbacka och Forsbacka hemman, som 1737 sammanslogs till en »Röök». — Gift 1:o med Susanna Ryss, i hennes tredje gifte, död i Sverige under stora ofreden, dotter till handlanden i Nykarleby Grels R. och Anna Forsman; 2:o med Helena Calamnius, f. 19/10 1697, d. 28/11 1774; dotter till kapellanen i Kalajoki Josef C. och Elin Torvöst, omgift med handlanden Erik Rydman (se denne).

I förra äktenskapet föddes tre barn: Susanna (f. 1714) gift med handlanden i Gamlakarleby Josef Calamnius, Katarina (f. 1715), gift med kyrkoherden i Malax Israel Björk samt Kristina (f. 1716) gift med handlanden och rådmannen i Nykarleby Olof Claesberg (se denne).

I senare äktenskapet föddes sju barn, av dessa Maria Helena (f. 1725, d. i Vasa 1792), gift med handlanden och rådmannen i Nykarleby Jakob Neuman (se denne), Anna (f. 1730, d. 1820), gift med handlanden och postmästaren i Nykarleby Henrik Nyman (se denne), Elisabet (1738, d. 1783), gift 1:o med lantmätaren Ernest Johan Gutzén; 2:o med lantmätaren Anders Peuron samt sonen Samuel (se nedan).


II. Samuel K., son till I, f. i Nykarleby 4/12 1734, d. där 18/2 1788 i bröstvärk. Handlande 1759. Rådman. Ägde gården 12. — Gift i Gamlakarleby 30/10 1759 med Susanna Wevilius, f. 18/7 1740, d. i Nykarleby 4/8 1786 i lungsot, dotter till handlanden i Gamlakarleby Jakob W. och Elisabet Frimodig.

Av de tio barnen voro sex söner: Johan Jakob, Samuel och Daniel (III—V) voro handlande, Israel, sjökapten (se denne), Henrik, (f. 1776), student och tingsskrivare, Fredrik Reinhold (f. 1781, d. 1840), sjötullvaktmästare. Av döttrarna var Lena Lisa (f. 1767, d. 1822) gift med handlanden i Nykarleby Kristian Reinhold Backman (se denne), Greta Kajsa, (f. 1769, d. 1823) gift med handlanden i Nykarleby Mathias Forshaell (se denne) samt Anna Maria (f. 1770, d. 1808) gift med kyrkoherden i Laihela Johan Stenbäck.


III. Johan Jakob K., son till II, född 22/7 1762, d. 27/12 1805 i bröstsjuka. Handlande 1787. Rådman. Ägde brigantinerna Fri Svensk och Najaden samt 1/4 av Margareta. — Gift med Anna Katarina Forsberg, f. i Nykarleby 5/2 1768, d. där 7/9 1833 i rödsot, dotter till handlanden i Nykarleby Fredrik Forsberg och Anna Häggblad, omgift med sjökaptenen, rådmannen Johan Schale (se denne). Barnlösa.


IV. Samuel K. d. y., son till II, f. i Nykarleby 8/11 1771, d. där 31/1 1815 i lungsot. Handlande. Rådman. — Ägde gården 12 efter fadern, sedan han utlöst syskonen. — Gift 1:o 7/11 1799 med Stina Brita Juthe, f. i Nykarleby 4/7 1776, d. i Nykarleby 5/8 1808 i rödsot, dotter till handlanden i Nykarleby Anders J. och Maria Helena Schjoman; 2:o 21/11 1809 med Anna Lena Nyström, f. i Nykarleby 4/10 1789, d. där 27/4 1840, dotter till sjömannen i Nykarleby Johan N. och Susanna Lilja.

I förra äktenskapet föddes fyra barn, av vilka tre dogo i späd ålder. Anna Helena (f. 1803, d. 1824) var gift med handlanden och rådmannen i Gamlakarleby Johan Gustaf Lithén. I senare äktenskapet föddes inga barn.


V. Daniel K., son till II, f. i Nykarleby 14/8 1773, d. där i bröstsjuka 6/11 1800. Handlande. Ogift. Ägare jämte brodern Israel till gården 20, som de köpte år 1795 av rådman Jakob Garbenius änka och sålde år 1800 åt Carl Backman.Krook.

Tvenne handlande med detta namn förekommo här på medlet av 1700-talet, båda födda i Gamlakarleby med 14 års åldersskillnad (bröder?).


A) Carl Fredrik Krook, f. i Gamlakarleby 8/7 1733, d. i Nykarleby 18/4 1811 i förstoppning. Handlande. Rådman. Ägde gården 26. — Gift 1:o 21/1 1776 med Hedvig Forsberg, f. 8/2 1731 i Nykarleby, d. 12/2 1794 i bröstfeber, dotter till handlanden i Nykarleby Jakob F. och Anna Neostadia, änka efter Abraham Collin d. ä.; 2:o 16/10 1794 med Stina Greta Garben(ius), f. 10/12 1763 i Gamlakarleby, d. här 2/12 1811 i slag, änka efter handlanden Johan Paulin (se denne).

Från senare giftet var sonen Carl Jakob (f. 1797), som bortflyttade från staden 1812 till Vasa.


B) Petter Carlsson Krook, f. 1747 i Gamlakarleby, d. i Nykarleby 22/11 1827 av ålderdom (såsom fattighjon). Handlande. Ägde gården 8, som han köpt år 1773. — Gift 1:o 13/10 1768 i Nykarleby med Anna Elisabet Veurgren, f. 1750, d. i Nykarleby 22/2 1796 i bröstsjukdom; 2:o 1/11 1797 i Nykarleby med Katarina Risberg, f. 24/3 1763 i Bygdeå, Sverige, d. i Nykarleby 28/9 1831 i lungsot.

Av de elva barnen blev endast ett fullvuxet (från andra giftet), Petter Fredrik (f. 1802), bortflyttat 1820.Lindqvist. (13)
Släkten härstammar från Kårda socken i Småland. Sverige. Därifrån inflyttade till Finland, först till Jakobstad 1743—1765, därifrån till Nykarleby svarvaren Abraham Lindqvist (se närmare denne). Hans son Carl och dennes fem söner voro handlande i Nykarleby.

[Om Lindqvistarna av Erik Birck.]


I. Carl Lindqvist, son till ovannämnda Abraham L. och Brita Trana, var född i Jakobstad 29/1 1747, död i Nykarleby 19/6 1839 av ålderdom. Först sjöman, senare handlande i Nykarleby (för tiden 1781—95 i Tammerfors). Rådman 1812. Kurator för stadens fattigkassa 1803. Kyrkvärd. Ägare av gården 23. Ägde 1/2 av galeasen Carl Georg och 2/3 av briggen Freja. — Gift 1:o 27/12 1772 i Nykarleby med Margareta Mattsdotter, f. 1740, d. i Nykarleby 30/8 1779 i slag; 2:o i Nykarleby 19/11 1780 med Maria Margareta Tronstedt, f. i Siikajoki 22/12 1753, d. i Nykarleby 25/6 1825 i lungsot, dotter till korpralen vid Österbottens regemente Jakob T. och hans hustru Margareta.

Utom de fem här nedan nämnda sönerna (II—VI) var en, Nils Fredrik (f. 1783, d. 1863) bonde. Var först bodbetjänt, sedan soldat (deltog i 1808—09 års krig). Följde med den retirerande armén till Sverige, blev här bonde i Lövånger socken, återvände 1832, blev bonde i Monäs, Munsala (först på Knuts, sedan på Strömming). Avkomlingar till honom finnas i Munsala, Sievi och Kemi.


II. Abraham L., son till I, f. i Nykarleby 19/5 1773, d. i Nykarleby 21/2 1828 av slag. Burskap som handlande 2/5 1798. Ägde hälften av galeasen Fri Svensk. — Gift 1:o 29/3 1798 med Brita Paulin, f. i Nykarleby 19/5 1774, d. där 9/2 1808 i bröstsjuka, dotter till fiskaren Jakob P. och Karin Skrivars; 2:o 7/11 1815 med Anna Mattsdotter Flinkfeldt, f. på Kimo bruk i Oravais 7/11 1787, d. i Nykarleby 17/1 1834 i lungsot, dotter till torparen på Kimo bruk Matts Ersson Präst och Katarina Simonsdotter.

Av barnen var Greta Karolina (f. 1820) gift med garvaren Niklas Lindvall (se denne).


III. Anders L., son till I, f. i Nykarleby 14/1 1775, d. 29/8 1801 genom drunkning. Handlande (hökare) 1800. — Gift 25/5 1801 med Brita Helena Juthe, f. i Nykarleby 24/5 1778, dotter till handlanden i Nykarleby Erik J. och Elisabet Löfquist. Änkan gifte om sig med sergeanten vid kejserliga sjöartilleriet Georg Kirileff. De bortflyttade 1812.

Endast ett barn, som dog dagen efter födelsen.


IV. Johan Vilhelm L., son till I, f. i Tammerfors 1785, d. i Nykarleby 23/10 1835 i slag. Viktualiehandlande. — Gift i Nykarleby 20/5 1818 med bonddottern Anna Mattsdotter Yrjas, f. i Soklot 17/5 1787, d. i Nykarleby 16/5 1831 i lungsot.

Av de fem barnen avledo två i unga år, en drunknade som konstapel vid 23 års ålder, en son och en dotter flyttade vid unga år bort från staden.


V. Isak L., son till I, f. i Tammerfors 8/2 1788, d. i Nykarleby 8/1 1853 i slag. Handlande. Rådman. Vicekonsul. Skeppsredare (1/3 av barken Jupiter, 1/3 av fregatten Juno, ensam briggen Iduna). Ägde gården 41 som han inköpt 1817 och sålde 1846. — Gift i Gamlakarleby 13/11 1819 med Johanna Sofia Kyntzell, f. i Gamlakarleby 27/2 1794, d. i Nykarleby 25/2 1857 av andtäppa, dotter till handlanden i Gamlakarleby Anders K. och Maria Snellman.

De barn som kommo till fullvuxen ålder voro fyra döttrar och två söner. Av flickorna voro tre gifta: Maria Emilia, (f. 1821, död i Helsingfors 1885), gift 30/12 1845 med professorn och statsrådet Zacharias Topelius, Johanna Matilda (f. 1823, d. i Helsingfors 1891), gift 30/12 1845 med borgmästaren i Nykarleby Johan Anders Haeggström (död som häradshövding i Salo domsaga, bosatt i Brahestad. 1870); Isabella Augusta, (f. 1825, d. 1873), gift 19/5 1846 med Johan Adolf Lybeck (se denne). Av sönerna blev Ludvig Isak (f. 1827, d. i Helsingfors 1894) överdirektör i styrelsen för allmänna byggnader. Avkomlingar kvarleva i Helsingfors. Den andra sonen Johan Julius (f. 1827, d. 1877), var medicinekandidat.

En dotter, död ogift 1922.


VI. Gustaf Adolf L., f. i Nykarleby 18/3 1792, d. i Kalajoki 13/9 1858 i nervfeber. Handlande i Nykarleby. Senare »brukspatron». Ägde gården 108 (norra hälften), som dock såldes 1823 och i stället inköptes tomterna 1—3. Ägde Keppo hemman 1828—38 med dess såg och kvarn samt Mjölnars hemman (1832—38). Var ägare av briggen Memoria och fregattskeppen Trägen och Vinner. Ägde hemman, såg och blästerverk, kvarnar m. m. på vitt spridda orter. — Gift i Nykarleby 16/11 1817 med Brita Kajsa Roundell, f. i Nykarleby 8/6 1775, d. på Nygårds hemman 11/11 1848 av rötsår, dotter till notarien och kassören i Nykarleby Elias Magnus R. och Anna Stina Turdin.

Äktenskapet var barnlöst.

[Gustaf Adolf Lindqvists affärer av Erik Birck.
Förebild för Den siste majgreven av P. W. Lybeck.]Lithovius.
Samuel L., son till kyrkoherden i Lappo, mag. Mikael L. och dennes kusin Klara Lithovius, var född 23/1 1704, troligen i Limingo, där fadern då var kapellan, död i Brahestad 5/9 1765. Handelsborgare i Nykarleby 22/1 1724. Rådman 1736. Borgmästare i Brahestad 1758. — Gift 1:o med Katarina Bullich, f. i Vasa 8/9 1708 d. i Nykarleby 20/3 1753 i »moderpassion», dotter till kronobefallningsmannen Reinhold B. och Brita Asplund; 2:o i Brahestad med Henrik Kluvensichs änka Susanna Aejmeleus, dotter till kyrkoherden Nils A. och Hedvig Alftan.

I det förra äktenskapet föddes i Nykarleby tolv barn, av vilka endast två nådde vuxen ålder. Katarina Margareta (f. 1733, d. i Lochteå 1769) var gift med adjunkten Gustaf Johan Cajanus och Adolf (f. 1742) dog som landsfiskal i Uleåborg 1818.Lund.
Vi möta flere släkter i Nykarleby med detta namn, så påträffas tvenne handelssläkter, vilka icke synas stå i något släktskapsförhållande till varandra (A och B).


A) Olof L. var son till borgaren Jakob L. (d. 28/10 1742 vid 62 års ålder) och Anna Olofsdotter, föddes i Nykarleby 1714, död där 15/4 1771 i bröstvärk. Borgare i Nykarleby 1742, handlande 1755. Ägde gården 74. — Gift 1:o 30/10 1748 i Nykarleby med Katarina Lucia Rydman, död i Nykarleby i barnsbörd och begraven 6/7 1749 vid 26 års ålder och 2:o 8/3 1752 med Katarina Margareta Storck, född 1728, död i Nykarleby 3/3 1765 i lungsot, dotter till fänrik Petter Storck och Maria Öhrn.

I senare äktenskapet hade Olof L. bl. andra barnen Jakob (f. 1753, d. 1789) försvarskarl, sjöman, borgare och gift 3/6 1772 med Erica Johanna Beerman, f. 1749, d. 24/11 1809, dotter till fänrik Erik Johan B. och Katarina Bruun. Dessas dotter Susanna Lisa (f. 1786, d. i Jakobstad 10/10 1858) var 1:o gift 17/6 1807 med tullvaktmästaren Anders d. y. Ahlqvist och 2:o 15/10 1819 med skomakarålderman, senare tulluppsyningsman Erik Hedström (se denne); Maria Katarina (f. 1838, d. i Kristinestad 1809) var gift 1791 med skepparen senare handlanden i Kristinestad Hans Björkman, från vilka härstammar de bekanta släkterna Björkman i Kristinestad och Gamlakarleby.


B) Carl Fredrik L., f. i Nykarleby 1725, d. där 14/12 1815 av ålderdom. Den 13/10 1756 erhöll han burskap som handlande i Nykarleby. Var på äldre dagar fiskare. — Gift 14/2 1749 i Nykarleby med Margareta Turdin, f. i Nykarleby 1725, d. där 11/2 1794 i »håll och stygn», dotter till handlanden i Nykarleby Johan Turdin och Anna Udd.

Av de fjorton barnen dogo åtta i späd ålder, av de fullvuxna, flyttade alla bort till Jakobstad. Närpes och Tavastehus. Av dessa återfinna vi senare endast ett i Nykarleby, Beata (f. 1759, d. i Nykarleby 1835) efter giftermål i Vasa med repslagaren Carl Åkerbom (d. i Nykarleby 1802). Änkan inköpte gården 132.Lundqvist.
Jakob L.
, f. 24/3 1754 i Kovjoki by av Nykarleby socken, son till Henrik Ersson Lukus, d. 28/9 1784 genom drunkning. Burskap som handlande i Nykarleby 2/8 1780. — Gift med Kristina Törnqvist, f. i Nykarleby 13/9 1760, d. i Nykarleby 10/9 1805 i slag, dotter till handlanden i Nykarleby Simon Törnqvist och Susanna Tullander.

Två barn, döda i späd ålder.Malm.
Av denna sedan i Jakobstad så bemärkta släkt, voro här i medlet av 1700-talet verksamma såsom handlande tre personer, far och två söner.


I. Mathias Malm, död i Nykarleby 5/8 1739 vid 50 års ålder. Nämnes i mantalslängden första gången år 1723. Handlande i Nykarleby. — Gift med Maria Kindelia.

Utom nedanstående två söner, tre barn, döda i späd ålder.


II. Nils M., son till föregående, f. i Nykarleby 1724, d. i Jakobstad 1785. Handlande i Nykarleby 1742, flyttade 1750 till Jakobstad. först såsom handelsbetjänt hos svärfadern, men övertog sedan dennes rörelse. — Gift i Jakobstad 1747 med Maria Nyman, f. i Jakobstad 16/11 1726, dotter till handlanden och rådmannen där Matts Mattsson N. och Beata Berg.


III. Kilian M., son till I, f. 1727 i Nykarleby, d. i Nykarleby 9/5 1777 i bröstvärk. Den 8/1 1754 handelsborgare i Nykarleby. Ägde gården 42, som av änkan 1785 försåldes till apotekaren Anders Kihlgren och var sedan apoteksgård till branden 1858. — Gift i Nykarleby 5/5 1754 med Sigrid Hamberg, f. 1728 i Härnösand. d. i Jakobstad 29/9 1787, änka efter handlanden i Nykarleby Anders Nyman och gift för 3:e gången i Nykarleby 27/6 1779 med tullförvaltaren i Gamlakarleby Reinhold Fredrik Vittstock.

Barnlösa.Munstrin.
Anders M.
var född i Nykarleby stad 6/6 1715, död den 27/12 1788 av »mattande sjukdom». Handlande i Nykarleby 1744. Rådman 19/10 1756. — Gift 23/9 1744 i Nykarleby med Susanna Elisabet Nyman, f. i Nykarleby 28/10 1724, d. där 12/7 1800 av ålderdom, dotter till handlanden i Nykarleby Clemens N. och Brita Neostadia. [Munstrins gård.]

Endast ett barn, dött i späd ålder.Nyman (en del av släkten skrevo Neuman). (1)
Det var en rätt stor släkt Nyman, som levde i Nykarleby i slutet av 1600- och på 1700-talet. Den synes härstamma från Sigfrids hemman i Soklot. I vilket släktskapsförhållande de tre här nedan nämnda personerna Lars, Matts och Sigfrid stodo till varandra, är ännu osäkert, de heta visserligen alla Andersson, men voro dock ej bröder (Lagström). Flertalet inom släkten äro såsom borgare i Nykarleby handlande, andra hantverkare. Till släkten har jag också räknat hattmakaren Anders Nyman, ehuru jag ej kan uppvisa släktskapen.

[Rättelser och tillägg:] Angående släkten Nyman (Neuman) har lektor Hugo Lagström, vår främsta kännare av Svenska Österbottens personhistoria från 1600-talet, haft vänligheten lämna mig en del kompletteringar. Han skriver: "Släkterna Nyman och Neuman bilda en trasslig härva. Talrika belägg i domböckerna omtala deras släktskapsförhållanden, men emedan i så många fall förekomma flere personer med samma namn, så kan man icke hålla dem isär. Alla dessa personer äro befryndade eller annars nära lierade med varandra och det är troligt att här egentligen är fråga om blott en släkt".

I. Lars Andersson Nyman var den första, som antog släktnamnet (1729). Han hade tvenne bröder Anders Andersson Skomakare eller Skinnare samt Sigfrid Andersson, som vann burskap som glasmästare i Nykarleby 9/1 1699, gift med Brita Grelsdotter. (Både Anders och Sigfrid finnas ännu i 1712 års mantalslängder men ej efter 1723.)

II. Matts Andersson (bar aldrig namnet Nyman) hade i förra giftet ytterligare en dotter Susanna. Däremot var Clemens icke hans son.

III. Sigfrid Andersson Nymans såväl far (Anders Mattsson), farfar (Matts Sigfridsson, 1687—97) som farfarsfar (Sigfrid Mattsson, 1640—75) voro bönder på Sigfrids i Soklot.

IV. Clemens Nyman var, som redan ovan nämndes icke son till Matts Andersson. Vart han skall hänföras är således tills vidare öppet.


I. Lars Andersson Nyman, son till styrmannen i Nykarleby Anders Sigfridsson, vann burskap i Nykarleby som handlande 10/5 1705. Mantalsskriven i Nykarleby sedan 1703. Rådman 21/3 1722. Död där 1743 (begraven 10/6), 65 år gammal. Gift 1:o år 1709 med Anna Johansdotter (Juniandra), dotter till Johan Carlsson (Juniander), handlande och rådman i Nykarleby och Malin Witting (d. 27/12 1705) och änka efter handlanden i Nykarleby Lars Knutsson (Rörvik) (se denne), 2:o med Liskin Giedda, f. i Vasa 30/10 1706, d. i Nykarleby 31/6 1760, dotter till tullnären och rådmannen i Nykarleby Petter G. och Maria Enroth.

I sitt förra gifte hade Anna Johansdotter Juniandra sönerna Jacob och Anders som dock antogo styvfaderns namn Nyman (Neuman). De behandlas dock under släkten Lars Knutsson Rörvik, dit de ju egentligen höra. En dotter till Lars Andersson Nyman var troligen Anna Greta, född i Stockholm 1718, död i Nykarleby 10/5 1798 av ålderdom, gift 13/4 1737 med pastorn i Nykarleby Olof Kikovius.


II. Matts Andersson Nyman. Handlande i Nykarleby 1671. Rådman 6/2 1695, men uppsade rådmanskapet 6/5 1707. Död mellan 1712 och 1723. Gift 1:o med Karin Mattsdotter; 2:o med Elisabet Forselia, begravad i Nykarleby 30/5 1736 (1723 kallas hon »fattig och gammal»). År 1678 nämnes i mantalslängderna sista gången Karin Mattsdotter som hans hustru, år 1680 var han änkling, inom 1681 omgift.

Barn i första giftet var Elisabet, gift 1:o med borgaren Erik Eriksson Öhman (nämnas 1696 i mantalslängderna som gifta) och omtalas hustrun 1705 som änka, 2:o med besökaren Johan Asp (omgift 1728), Margareta, gift med borgaren Anders Hansson Möllnare. I andra giftet: dottern Anna, gift med handlanden i Nykarleby Johan Juniander (se denne) och sonen Clemens (se IV).


III. Sigfrid Andersson antog först namnet Högman, sedan Nyman, son till bonden på Sigfrids hemman Anders Mattsson och Elisabet Andersdotter, född 1698, d. i Nykarleby 5/11 1779 av ålderdom. Handelsborgare i Nykarleby 3/5 1727. — Gift 3/5 1733 med Kristina Mårtensdotter Högbacka, dotter till bonden Mårten Larsson Högbacka och Karin Johandotter, f. 1709, d. i Nykarleby stad 3/12 1793 av ålderdom.

En dotter Katarina, f. 12/5 1738, var gift med styrmannen Abraham Hellman (se denne).


IV. Clemens Nyman, son till II, född 1680, begraven i Nykarleby 1/6 1740. Handelsborgare i Nykarleby 2/6 1722. — Gift med Brita Neostadia, f. 1701, d. i Nykarleby 6/3 1757 av vattsot, dotter till kapellanen i Nykarleby Henrik Neostadius och Susanna Ryss, omgift 14/10 1744 med handlanden i Nykarleby Abraham Collin d. ä. (se denne).

Barn: Susanna Elisabet (f. 1724), gift med handlanden i Nykarleby Anders Munstrin (se denne), Elisabet (f. 1727), gift med handlanden i Nykarleby Olof Claesberg (se denne), Brita Helena (f. 1730), gift med rektorn i Gamlakarleby Erik Juvelius (Juthe) samt sonen Henrik (se V).


V. Henrik Nyman, son till IV, född i Nykarleby 1/4 1726, död där 22/5 1765 i slag. Handlande och postmästare i Nykarleby. — Gift 22/4 1753 med Anna Kempe, f. 11/10 1730, d. 20/1 1820, dotter till handlanden i Nykarleby Daniel Kempe och Helena Calamnius.

Barn: Brita (f. 1756), gift med brännmästaren i Nykarleby Philip Boevie, född i Lövstad. Anna Maria (f. 1757), gift med byggmästaren i Lempäälä Nils Sahlbohm.Paulin. (1)
Släkten har förekommit i Nykarleby i åtta släktled — namnet antogs först efter stora ofreden — från medlet av 1600-talet till 1859, då den sista av släkten, Anna Stina, gift med färgaren Karl Johan Brännholm, avled och den sista med namnet var ogifta sömmerskan Kajsa Stina Paulin, död 1858. De tre första generationerna voro tunnbindare, i fjärde generationen förekom en sjöfarande och i fjärde—sjätte generationen nedanstående tre handlande.


I. Johan Paulin, son till borgaren i Nykarleby Per Gabrielsson och Susanna Mickaelsdotter. Handelsborgare 3/5 1727. Död 15/6 1761 i bröstvärk, 58 år gammal. — Gift med Anna Jakobsdotter Vikar, f. 1695, d. i Nykarleby 14/12 1763 i slag.

Av barnen var Susanna (f. 1728, d. i Vasa 1760) gift med tull- och accisskrivaren i Vasa Petter Nessler, Jakob (f. 1733, d. 1773), var fiskare och nedanstående Gabriel, handlande.


II. Gabriel P., son till I, f. i Nykarleby 1729, d. där 2/6 1772 i rötfeber. Handlande i Nykarleby 1760. — Gift 16/12 1762 med Anna Margareta Aulin, f. 1725, d. 21/12 1792 av lungsot, dotter till handlanden i Nykarleby Isak A. och Margareta Turdin, omgift 11/7 1773 med handlanden i Nykarleby, rådmannen Jakob Garbenius (se denne).

Utom nedanstående son Johan, endast dottern Susanna Elisabet (f. 1757, d. i Jeppo 1816), gift 1:o med häradsskrivaren Mårten Roos; 2:o med kapellanen i Nykarleby Thomas Elenius.


III. Johan P. d. y., son till II, f. i Nykarleby 7/10 1763, d. där 11/1 1792 i fallandesot och flussfeber. Handlande i Nykarleby 1790. — Gift 11/11 1788 med Stina Greta Garbén, f. i Gamlakarleby 10/12 1763, d. i Nykarleby 2/12 1811 i slag, dotter till tullskrivaren i Gamlakarleby Lars G. och Elsa Vikar, omgift 16/10 1794 med handlanden och rådmannen i Nykarleby Karl Fredrik Krook (se denne).

Hade endast en dotter, Anna Stina (f. 1789, d. 1859), gift med färgaren i Nykarleby Karl Johan Brännholm (se denne).Raji.

Anders R.
nämnes första gången i mantalslängden år 1723. Död i Nykarleby 18/7 1757 i bröstvärk vid 75 års ålder. Handlande i Nykarleby. — Gift 1:o med Karin Rörvik, död 30/10 1735, 2:o med Susanna Nilsdotter, f. 1697.

Tvenne söner (i förra giftet) Carl och Anders, av vilka den förra blev skräddare, den senare blockmakare (återfinnas bland hantverksborgare).Rydman.
Erik R.
avled i Nykarleby 27/2 1754 i »hetsig feber» vid 42 års ålder. Handlande. Rådman. Gift 24/8 1740 i Nykarleby med Helena Calamnius, f. i Kalajoki 19/10 1697, d. 28/11 1774, dotter till kapellanen Josef C. och Elin Thorvöst samt änka efter handlanden och rådmannen i Nykarleby Daniel Kempe (se denne).

Barnlösa.

[Rydman tog emot kung Adolf Fredrik 1752.]Rörvik.
(6)
Släkten härstammar från Högbacka hemman i Nykarleby kyrkoby. Den första borgaren i Nykarleby var Knut Larsson, som vann burskap 14/1 1657. Dennes son var handlanden i Nykarleby Lars Knutsson (död 1707), gift 3:e gången med Anna Jakobsdotter (Juniandra), omgift (1709) med rådman Lars Andersson Nyman (Neuman). Lars Knutssons och Anna Juniandras barn Jakob och Anders antogo styvfaderns namn. Namnet Rörvik antogs först av Lars Knutssons sonsöner Jakob och Knut Knutsson. Jakob Knutsson Rörvik var stadskassör och rådman. Knut Knutsson Rörvik var handlande (se nedan).


I. Jakob Nyman (Neuman), son till handlanden Lars Knutsson (Rörvik) och Anna Juniandra, död i Nykarleby 9/9 1760 i »hetsig feber», 58 år gammal. Handlande 1736. Rådman 1745. — Gift 9/12 1740 med Maria Helena Kempe, f. 1725, d. i Vasa 31/12 1792, dotter till handlanden, rådmannen i Nykarleby Daniel Kempe och Helena Calamnius.

De hade två söner, Johan Samuel, (f. 1758, d. i Vasa 1809) och Jakob (f. 1761, d. i Vasa 1812) och fyra döttrar: Anna (f. 1741 d. som änka i Vasa 1803), gift med befallningsmannen i Nykarleby Karl Reinhold Lööf, Maria (f. 1748, d. i Vasa som änka 1822), gift med handlanden i Nykarleby Erik Aulin (se denne), Lena Kajsa, (f. 1749), gift med kyrkoherden i Vichtis Isak Areander samt ogifta dottern Sigrid (f. 1759, d. i Vasa 1839).


II. Anders Nyman (Neuman), bror till föregående. Död i Nykarleby 24/4 1752 i hetsig feber 44 år gammal. — Handlande i Nykarleby. — Gift med Sigrid Hamberg i hennes första äktenskap.

Barnlösa.


III. Knut Knutsson Rörvik, son till borgaren Knut Knutsson Lill och Margareta Mattsdotter samt kusin till I och II, f. i Nykarleby 1694. Vann burskap 6/5 1723 som handlande. Död i Nykarleby av ålderdom 1/11 1772. — Gift med Margareta Bagge, f. 1683, d. 17/5 1763 i slag.

En dotter, Margareta (f. 1729, d. 1777) gift med skomakaren Petter Stenman (se denne).Sager.
Karl Fredrik S.
var född i Norrköping 15/6 1757. Tobaksfabrikör i Jakobstad 1785—1791. Kom till Nykarleby 1793. Snusfabrikör. Burskap som handlande 1798. Ägare av fregattskeppet Hoppet. Död i Nykarleby 23/4 1807 i bröstfeber. — Gift i Jakobstad 23/12 1787 med Katarina Holm, f. i Nykarleby 16/3 1750, död där 3/4 1827 i slag, dotter till handlanden Johan H. och Brita Mustrin samt änka efter tobaksfabrikören i Jakobstad Petter Åslund.

Barnlösa.


Söderman.
Mikael S.
Rådman Matts Andersson Nyman hade en dotter Margareta, som var gift med borgaren Anders Hansson Möllnare. Som änka födde hon mikaelitiden 1698 en son, som senare antog namnet Söderman. Som far erkände sig bondsonen Karl Mattson Knuts, Ytterjeppo. Handlande i Nykarleby i början av 1730-talet. Gift 28/12 1731 med Maria Snabb. Mannen död före 1748, hustrun levde ännu 1754.

Av barnen har jag icke kunnat följa Anna Gretas (f. 1734) och Gustavs (f. 1737) öden. Maria (f. 1740) var gift 16/10 1763 med tullbetjänten Jakob Sjöberg, men dog redan 1765 i barnsbörd.Turdin. (1, 13)
I slutet av 1600-talet flyttade till Nykarleby tre bröder Turdin, födda i Norrom by i Bygdeå socken i Sverige — den fjärde brodern flyttade till Jakobstad. De tre nämnda bröderna blevo handlande i Nykarleby, liksom många av deras efterkommande.

[Familjerna Turdin och Rosenkampff av Erik Birck.]


I. Olof Larsson T., född 1659, begravad i Nykarleby 17/6 1739, 80 år gammal. Kom från Bygdeå 1691 och vann burskap i Nykarleby 21/3 1692. Handlande. Stadskassör. — Gift redan 1692 (enligt mantalslängderna) med Margareta Cronbäck, begravad i Nykarleby 6/9 1750, 89 år gammal.

De hade trenne döttrar: Susanna (f. 1697), gift med rådmannen, handlanden i Nykarleby Hans Aulin (se denne), Margareta (f. 1698), gift med handlanden i Nykarleby Isak Aulin (se denne) samt Annika (f. 1710), gift med handlanden i Nykarleby Erik Hentzig (se denne).


II. Nils Larsson T., bror till I, vann burskap som handlande i Nykarleby 1691. Död 1726. — Gift 1:o 1691 med Margareta Lundina, dotter till Per Lundinus. Hon dog sannolikt 1706; 2:o med Gertrud Nordling, dotter till Thure Nordling död i Nykarleby 3/5 1730.

Utom de nedan under IV—V nämnda Johan och Petter, endast en ogift dotter.


III. Anders Larsson T., bror till I och II, död i Nykarleby 1/3 1755, 91 år. Handlande. Vann burskap 3/11 1702. — Vid återkomsten efter stora ofreden finnes antecknat i mantalslängden, »utfattig, förmedelst fienden spolierad». — Gift 1:o med Barbro, begraven 16/3 1746, 70 år gammal; 2:o 29/10 1751 med Margareta Mattsdotter, f. 1701.

Endast en son (i första giftet) Anders (f. 1709, d. 1792), sjöman och fiskare.

Dennes dotter Brita (f. 1751, d. 1823) var gift med sjötullvaktmästaren Anders d.ä. Ahlqvist (f. 1755, d. 1795).


IV. Johan T., son till II, f. i Nykarleby 1701, d. där 20/10 1771 av kolik. Handlande i Nykarleby 1726. — Gift 1:o med Anna Udd, begraven 31/12 1738, 58 år gammal; 2:o med änkan Anna Sofia Smitt, död 23/10 1774, 58 år gammal av bröstsjukdom.

I förra äktenskapet föddes tre, i det senare sju barn: 1) Margareta (f. 1725), gift med handlanden i Nykarleby Karl Fredrik Lund (se denne); 2) Olof (se nedan VI); 3) Anna (f. 1731), gift med handlanden i Nykarleby Anders Juthe (se denne); 4) Elisabet (f. 1743, d. 1813), gift med orgelnisten och klockaren i Nykarleby Hans Rönnblad, 5) Johan (se nedan VII); 6) Karin (f. 1750, d. ogift 1788); 7) Susanna (f. 1759, d. 28/1 1779). Hon hade en son med handlanden Samuel Forsén, stadsbetjänten i Nykarleby Johan Samuel Forsén; 8) Matts (f. 1759), »mäster» gift med Brita Boström, skomakaredotter i Nykarleby; 9) Kristina (f. 1761, flyttade 1782 till Vasa och 10) Nils (f. 1765), utrikes 1782.


V. Petter T., son till II, född i Nykarleby 1708, död 1772. Handlande i Nykarleby 1734. Rådman. — Gift 14/11 1732 med Brita Kekovia, f. 1702, d. 25/11 1778 i Nykarleby, dotter till länsmannen i Nykarleby Mathias Kekov och Elisabet Munselius.

Av barnen var Elisabet (f. 1733) gift med föraren Anders Harjulin, Anna (f. 1739), gift med »konstapel vid kungliga amiralitets och galerflottan» Matts Spåra och Katarina (f. 1745, d. 1804) gift 1:o med rådmannen i Gävle Nils Mört och 2:o med sjökaptenen i Nykarleby Karl Magnus Östergård (se denne).


VI. Olof T., son till IV, f. i Nykarleby 3/7 1728, d. där 12/1 1779 i gulsot. Handlande i Nykarleby 1756. — Gift med Maria Berg, f. i Nykarleby 14/9 1733, d. i Nykarleby 5/5 1797 i stickfluss, dotter till borgaren och snickaren i Nykarleby Henrik B. och Kristina Löfqvist.

Av barnen är Brita Stina (f. 1764, d. 1808), gift 1:o med vaktkarlen på bränneriet Isak Giers; 2:o med glasmästaren i Nykarleby Isak Vilhelm Muhr (se denne) och Samuel Reinhold (f. 1773, d. 1840), sjökapten, bosatt i Jakobstad.


VII. Johan T. d. ä., son till IV, f. i Nykarleby 24/6 1746, d. i Nykarleby 8/6 1795 i flussfeber. Handlande i Nykarleby. Rådman. Ägde 1/2 av gården 9, som han sålde efter att ha erhållit gården 11 genom sin andra hustru. — Gift 1:o med Katarina Juthe, f. 6/2 1749, d. 13/5 1786 i vattsot, dotter till handlanden i Nykarleby Matts J. och Kristina Finelia; 2:o 8/2 1787 med Anna Häggblad, f. 16/10 1747, d. 26/2 1804 av »långvarig modersjuka», dotter till handlanden i Nykarleby Erik H. och Katarina Juthe.

Barn i första giftet: Anna Stina (f. 1774), gift med notarien och kassören i Nykarleby Elias Magnus Roundell, Helena Katarina (f. 1776), gift med sjökaptenen Johan Kristian Berger (se denne) samt Johan (se nedan VIII).


VIII. Johan T. d. y., son till VII, f. i Nykarleby 6/1 1778, d. där 26/10 1834 i vattsot. Handlande. Rådman. Kommerseråd. Inköpte faderns gård 11 efter det densamma gått på aktion 1796. Ägde dessutom gårdarna 24, 71 och 82. Innehade 29/96 av stadens beckbruk samt Hans och Sigfrids, Lars Eriksson Lussis samt Pehr Anderssons hemman (donationsjord). Ägde följande skeppsandelar: 3/4 av fregattskeppet Ellida (148 läster), 1/7 av fregattskeppet Hoppet, (134 läster), 1/6 av fregatten Amphion (136 läster) samt 1/4 av karavellen Solid (18 läster). — Gift med änkan efter förra principalens son Samuel Calamnius, Anna Sofia Backman, f. i Nykarleby 1/12 1770, d. där 16/4 1830 i vattsot, dotter till handlanden, magistratssekreteraren Reinhold Vilhelm B. och Kristina Wessler.

Av barnen dogo tre i späd ålder. De två till vuxen ålder komna voro Gustaf Vilhelm (se nedan IX) samt Augusta Johanna (f. 1809, d. 1871), gift med chefen för strömrensningskåren, generalmajoren, friherre Karl Rosenkampff (f. 1793 i Livland. d. 1846 i Helsingfors).


IX. Gustaf Vilhelm T., son till VIII, f. i Nykarleby 17/10 1805, d. i Sonnäs, Ulfsby 21/4 1851 i slag. Handlande i Nykarleby. Övertog gården 11 samt faderns skeppsandelar och ägde dessutom hälften av skeppet Emili (245 läster) och 2/3 av briggen Rhea (86 läster). År 1838 måste dock det tidigare rika boet upplåtas till konkurs. Tolagsbokhållare 1834. — Gift i Stockholm med Emilia Augusta Backman, f. 7/7 1812, dotter till klädeshandlaren i Stockholm Henrik Emil Zachariasson B., född i Savolax, och Karolina Augusta Löfving.

Två barn uppnådde vuxen ålder: Gustaf (f. 1836), student 1858. Flyttade 1869 till Ilmola, brandstodsagent där, död 1882, ogift, och Johan Emil (f. 1836), flyttade till Stockholm, banktjänsteman där.


Törnqvist.
Simon T.
var född i Vörå 13/2 1720, d. i Nykarleby 20/8 1797 av ålderdom. År 1756 handelsborgare i Nykarleby. Ägde gården 110. — Gift 20/11 1749 i Nykarleby med Susanna Tullander, f. 29/10 1729, d. i Nykarleby 15/3 1796 i hetsig feber, troligen dotter till borgaren i Nykarleby Thomas T. och Margareta Brandt.

Av de i Nykarleby födda tio barnen avledo nio i späd ålder och endast dottern Kristina nådde vuxen ålder, gift med handlanden i Nykarleby Jakob Lundqvist (se denne).Wessler.
(1, 10)
Lars W.
var född 1698 i Högsjö socken i Medelpad. Sverige, död i Nykarleby 13/3 1755 i hetsig feber. Handlande i Nykarleby 6/5 1723. Rådman 1736. Kyrkvärd. Deltog i riksdagen 1751 som ombud för Nykarleby, Kristinestad och Brahestad. Utnämnd till borgmästare i Gamlakarleby, men avled förrän han hann flytta. Ägde åren 1741—1754 hälften av Orisbergs bruk. — Gift med Cecilia Bong (Bång), d. 22/11 1779 i Nykarleby, 52 år gammal, dotter till handlanden i Nykarleby Dominicius B. och hans hustru Sara. [Wesslers gård.]

Två döttrar: Sara (f. 1726, d. i Tyrvändö 1790), gift 1:o med fänriken Karl Tujulin och 2:o med kaptenen, friherre Erik Johan Stjerncrantz, och Kristina (f. 1737, d. 1810), gift med handlanden i Nykarleby, hovrättsadvokaten Reinhold Vilhelm Backman (se denne).Öhrnberg.
Jonas Ö.
, var född i Borås, Sverige, 2/12 1746. Antagen som handlande i Nykarleby 1775. Ägde gården 16 och 1/2 9. — Gift med Catarina Pollar, född 25/2 1754 i Gamlakarleby (Vetil kapell), dotter till nämndemannen där Anders Pollar. Bortflyttade 1786 eller 1787. Barnlösa.Woldemar Backman (1938) Ett bidrag till Nykarleby stads personhistoria. Borgare och borgarsläkter 1721—1857.


Fortsättning: 3. Handelsborgare 1800—1857.


Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.
(Inf. 2004-12-27, rev. 2023-11-25 .)