Nykarleby stads personhistoria. Borgare och borgarsläkter 1721—1857


6. Förteckning över i Nykarleby byggda fartyg.


Redan på 1700-talet hade staden en icke ringa handelsflotta. Det egentliga uppsvinget skedde dock först på 1830-talet då staden fick eget skeppsvarv och inträdde en rätt stark skeppsbyggnadsverksamhet på 1830—1860-talen för att därefter hastigt avtaga. De sista här byggda skeppen voro skonaren Eko (1881) och galeasen Thor (1890). Det första egentliga skeppsvarvet — Nykarleby skeppsvarv — var beläget på det vid älvens mynning belägna Djupsten, då en ö, nu sammanhängande med fastlandet, men varvet förflyttades på 1840-talet på grund av älvens uppgrundning till den något längre ut i havet belägna Alörn. Detta varv övergick år 1856 till ett bland stadens köpmän bildat bolag — »Nykarleby stads varvbolag». På Alörn hade dessutom rådman J. A. Lybeck ett privat skeppsvarv. Men stadens varv räckte ej till under denna högkonjunktur på sjöfartens område. Talrika fartyg, dels inköptes från andra orter, dels byggdes av stadens handlande på närliggande varv. Sålunda stapelsattes fregatten Emeli, barken Vänskapen och skonaren Activ på Oxkangar (i dåvarande Vörå) skeppsvarv, de mindre fartygen Gustaf Adolf, Amfion (icke att förväxla med fregatten med samma namn), Albert, Myran m. fl. i Nykarleby landskommun; karavellerna Magdalena, Rauha, Necken och Kotka samt skonaren Delfin i Vexala, karavellen Rego i Karvat, briggen Enigheten, skonarna Två Bröder och Tetis samt galeasen Vänskapen i Pedersöre skonaren Vikingen i Jakobstad, skonarna Vänskapen och Ceres i Mustasaari, brigantinen Neptunus och skonaren Mesoch i Kronoby samt fregattskeppet Hoppet och briggen Paulina i Vasa.

Uppgifterna här ovan och i förteckningen på omstående sida göra icke anspråk på fullständighet.

Barkskeppet Alku.
(Originalmålningen äges av mag. T. Hellström.)
Barkskeppet Usko.
(Originalmålningen äges av mag. T. Hellström.)

Fartygets
namn
ArtBygg-
nadsår
VarvStorlek
läster
Första ägare
Fri SvenskGaleas1799Alörn44Abraham Lindqvist, Matts Forshaell
JupiterBark1829Djupsten138Isak Lindqvist, Petter Lybeck, Adolf Hammarin, lika delar
EllidaFregatti början av 1830-talet      »148Johan Turdin
Trägen     »D:o      »215G. A. Lindqvist
Vinner     »D:o      »?         »
Furst [*] Menschikoff     »1834      »194Matts Lithén 2/5, C. J. Berger 1/10, resten gamlakarlebybor
Juno     »1835      »159Isak Lindqvist, Petter Lybeck, Adolf Hammarin, lika delar
Harmonie     »1835      »? C. J. Berger, Gustaf Turdin
NajadenGaleas1836      »63Matts Lithén, C. J. Berger
ElisabetBrigg1836      »48Matts Ahlund, J. Ölund
PatienceFregatt1837      »160 Matts Lithén
IdunaBrigg1838      »81Isak Lindqvist
NykarlebyFregatt1839      »254Matts Lithén, C. J. Berger
Adolf     »1840      »267Adolf Hammarin
AugustaBark1849Alörn [**]226Handlande i Helsingfors
NahebeSlup1854Nålörn19C. J. Collander
KiirusSkonare1855Alörn93Matts Sandström, Chr. Sundström
SolidKaravell1855Stadens hamn18E. L. J. Gellin, K. J. Blomberg
PöllöBåt1855Alörn8Olof Brunström
Alexander IIBark1856    »263Adolf Hammarin, C. J. Berger, J. Kerrman
OnniBrigg1857    »125Abr. Westlin, E. L. J. Gellin, Johan Häggblom, K. J. Blomberg
[Utskjutning den 25 augusti.]
AlkuBark1857    »274Otto v. Essen, G. M. Hedström, Elias Roos, Frans Hedström
ToimiBrigg1858Munk-
grundet
146Nykarleby stads varvbolag 1)
ToivoBark1860Alörn281Nykarleby stads varvbolag 1)
UskoBark1866    »350Nykarleby stads varvbolag 1)
Zachris
Topelius
Ångbåt
(först skonare)
1874
1873
    »101
(121)
Nykarleby ångfartygsaktiebolag (27 personer) [En färd med Z. T. av Nabopolassar.]
EkoSkonare1881Långörn77 (reg.ton)A. Häggblom 8/16, C. Nylund 4/16, Joel Hedström 2/16, A. Gyllenberg 1/16, Gustaf Nyman 1/16
ThorGaleas1890Nålörn29 (reg.ton)S. A. Liljeqvist


1) Bolaget var delat på 100 andelar, av vilka konsul Grundfeldt innehade 29, rådman Sundström 26, konsul J. A. Lybeck 20, handlande Sandström 5, rådman Waselius 5 och rådman Dyhr 15.

[* Dåvarande generalguvernör]

[** J. A. Lybeck]


Woldemar Backman (1938) Ett bidrag till Nykarleby stads personhistoria. Borgare och borgarsläkter 1721—1857.


[Läs mer:
Fartyg, byggda på Djupsten för nykarlebyredarnas räkning efter 1810 av Erik Birck.]


Nästa kapitel: 7. Hantverksborgare.

Denna variant av förteckningen finns i Café Tullmagasinet vid Andrasjön.
Dan Kronqvist fotograferade sommaren 2006 och tillhandahöll.

 


Nedanstående som finns under rubriken
Rättelser och tillägg,
tyckte jag att passade bra i detta kapitel


Av tullvakten i Vasa, J. A. Bengs har jag mottagit en detaljerad förteckning över turer med fartyg, tillhörande den Wolffska firman i Vasa och på vilka de tidigare nämnda nykarlebyskepparborgarna varit kaptener eller styrmän. Ur detta meddelande, för vilket jag får tacka, har gjorts nedanstående sammandrag.

A. G. Ahlström, skeppare å barkskeppet Geflon (168 1/2 läster) 1852—53 (försåldes till Sverge), briggen Neva (135 läster) 1853—60, barkskeppet Saturn (286 1/2 läster) 1860—64. Hade 1860 flyttat till Vasa.

J. F. Astrén, skeppare på briggen Vänskapen (102 1/2 läster) 1830—34 (dog i Vasa sistnämnda år).

A. Granholm, skeppare på barkskeppet Hoppet (271 läster) 1860—65.

J. A.Grönqvist, skeppare på barkskeppet Themis (225 läster) 1850—53, 1856—60, briggen Juno (140 2/3 läster) 1853—54 (försålts sistnämnda år). Sedan 1858 bosatt i Vasa.

Hans Holmström, skeppare på barkskeppet Vasa (220 läster) 1838—41.

J. P. Högdahl, styrman å briggen Vänskapen (102 1/2 läster) 1883.

Th. Levelius, styrman på barkskeppet Farna (225 läster) 1861—62 samt på barkskeppet Saturn (286 1/2 läster) 1866—71 (fartyget såldes sistnämnda år), barkskeppet Amphion 1872.

G. E. Lingonblad, skeppare på briggen Neva och skonaren Vivi 1868.

L. L. Lybeck, skeppare å skonaren Express (48 läster) 1865.

Matts Nygren, styrman på barkskeppet Vesta, 1858—59 (försålts sistnämnda år).

J. V. Rundström, skeppare på barkskeppet Themis (225 läster) 1861—65 (dog i England sistnämnda år och fartyget hemfördes av kapten Jakob Henriksson från Nykarleby.

P. Sandin, styrman på fregatten Providence 1841, sedan kapten på olika fartyg, men hade då flyttat från Nykarleby.

J. E. Sarlin, styrman å briggen Neva 1858, barkskeppet Vasa 1860, barken Neptun 1862, barkskeppet Pallas och fregatten Providence 1865.

M. E. Sarlin, styrman på briggen Neva 1859, skeppare på fregattskeppet Providence (212 läster) 1865, barkskeppet Pallas (220 läster) 1865—66, barkskeppet Echo (180 läster) 1866—71, barkskeppet Merkur (242 3/4 läster) 1874—75, barkskeppet Gefion (297 läster) 1876—82.

K. M. Schjoman, skeppare på fregattskeppet Providence 1841—46. Hade förstnämnda år flyttat till Vasa.

Jakob Silfvast (kallad ”snabbseglaren”), skeppare å barken Vasa (220 läster) 1860—62, barken Neptun (294 3/4 läster) 1862—68, barkskeppet Carl Gustaf (det största av Wolffska fartygen, 376 läster) på dess första färd 1868—73. Ny resa sistnämnda år varifrån fartyget återvände 1881 men med annan kapten, ty Silfvast hade avlidit ombord 1877.

Karl August Sjöberg, styrman å barkskeppet Vasa 1857, skeppare å skonaren Vivi 1858—59, skonaren Alfin (58 läster) 1860—61.

Johan Östman, skeppare på briggen Syskonen (69 läster) 1849, barkskeppet Farna (225 läster) 1850, kapades under orientaliska kriget, briggen Neva 1859—68 och skonaren Vivi 1868 (förolyckades s. å.).

 


Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Innehållsförteckning till kapitlet Sjöfart.
(Inf. 2005-01-27.)