OBS!

Med respekt för Woldemar Backmans utomordentligt stora forskargärning, bör ändå påpekas att vissa faktauppgifter i hans skrifter inte lär vara helt tillförlitliga. Dessutom kan, trots flera korrekturläsningar, fel ha slunkit igenom vid digitaliseringen. Hör därför av dig om du upptäcker något galet!
(Inf. 2004-09-04.)