Bidrag till kännedom om det rikssvenska inslaget i
Nykarleby stads befolkning på 1700- och förra
hälften av 1800-taletAV
WOLD. BACKMAN

 

[OBS!]


[Boken gick som följetong oktober—december 2005.]


Innehållsförteckning.

Förord

Benzelstierna

Berger

Broman

Brunberg

Brunström

Dyhr

Forsberg

Hammarin

Hedström

Hoppe

KällorWoldemar Backman (1933) Bidrag till kännedom om det rikssvenska inslaget i Nykarleby stads befolkning på 1700- och förra hälften av 1800-talet.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Boken ingår även i Nykarlebynejden I av Woldemar Backman.
Bottnisk frändskap av Svante Lundell i Västerbottens läns Hembygdsförenings årsbok 1948.
(Inf. 2005-10-03, rev. 2023-11-25 .)